Claudiu Zamfir

Măsura 4.1.1 (noua Măsură 3): Ajutoarele de până la 1 milion euro pentru firme au fost aprobate de Comisia Europeană

Thumbnail

Comisia Europeană permite Guvernului român să acorde ajutoarele de stat de până la 1 milion de euro microîntreprindeirlor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din România, în cadrul Măsurii 4.1.1 - investiții în activități productive, schemă de finanțare care înlocuiește fosta Măsură 3 - granturi de investiții, desființată de guvernanți.

Astfel, Comisia a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare totală de 358 de milioane EUR (1,772 miliarde RON) pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus și de măsurile restrictive pe care guvernul român a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului.

Sprijinul public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aprobarea se referă la legislația europeană privind restricțiile în acordarea ajutoarelor de stat, relaxate prin cadrul temporar COVID.

În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții în activități productive, până la o sumă maximă de 1 milion EUR (4,9343 milioane RON) per beneficiar.

Schema va fi deschisă IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea.

Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de 4.000 de firme.

Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul

  • (i) nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar;
  • și (ii) se acordă până la 31 decembrie 2021.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Reamintim că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că va lansa ghidul solicitantului în forma finală în luna noiembrie și va deschide sesiunea de depunere a proiecrelor în decembrie 2021, în cadrul măsurii 4.1.1-  „Investiții în activități productive”, care face parte din Programul Operațional Competitivitate (2014-2020).
 
Înscrierea va fi făcută direct în sistemul electronic MySMIS-2014.

Granturile acordate vor avea o valoare între 50.000 și 1 milion de euro.

Noua schemă de finanțare - „Investiții în activități productive” 2021 - care înlocuiește Măsura 3, va avea o alocare de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro fonduri UE FEDR şi  58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

Parallax

Vizualizari
25209
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Gheorghe
Harja
Adica o medie de 89.596.20 euro/proiect? Undeva s-a strecurat o mica eroare.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri