Claudiu Zamfir

Noua Măsură 1 - condiții la acordarea microgranturilor pentru PFA, SRL, II (proiect de procedură 2021)

Thumbnail

Firmele care au primit sau urmează să primească finanțare prin Măsura 2 - granturi de capital de lucru nu vor mai putea primi și microgranturi de câte 2.000 de euro în cadrul ediției a doua a Măsurii 1, iar înscrierea la M1 atrage după sine decăderea din drepturile avute în cadrul  M2, potrivit unui proiect oficial de procedură, publicat vineri de Ministerul Economiei.

Propunerea oficială de procedură pentru sesiunea a doua a Măsurii 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro din cadrul Schemei de ajutoare de stat COVID-19 pentru IMM a fost scoasă, vineri, 24 septembrie 2021, pentru 10 zile, în dezbatere publică.

Reamintim că Ministerul Economiei a anunțat oficial că va deschide a doua ediție a Măsurii 1 - „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în perioada 12-22 octombrie 2021, tot pe portalul de granturi IMM: https://granturi.imm.gov.ro . Rămâne de văzut dacă ministerul se va putea încadra în această perioadă de înscrieri sau va amâna puțin sesiunea 2021.

Potrivit noii propuneri de procedură, măsura este valabilă până la 31 decembrie 2021, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023 (cel târziu).

Sesiunea a doua a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni pînă la valoarea aprobată prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020.

Aceasta înseamnă că va fi un buget de 65,3 milioane euro, iar valoarea micrograntului va fi de 2.000 de euro, în lei.  

Cursul de schimb folosit este InfoRegio valabil în luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei / 1 euro.

Măsura 1, sesiunea 2021- beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt cei prevăzuți în OUG 130/2020, aprobată și modificată prin Legea 220/2020 și modificată prin OUG 199/2020, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

Astfel, vor putea obține microgranturi de câte 2.000 euro:

 • a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020 (vezi lista AICI);
 • c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3 la procedură).

 

 Beneficiarii M1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • b) SRL-urile trebuie să respecte condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 (modificat):  să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Pentru firmele  înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II (alți profesioniști).
 • c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • j)  nu depăşesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană (1,8 milioane euro - ajutoare totale).  

Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul aplicării la finanțare.

Motive de excludere, conform proiectului de procedură M1:

 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni;
 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”;
 • Aplicanții la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, drept pentru care înscrierea în cadrul prezentei sesiuni atrage după sine decăderea din drepturile avute în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

Microgranturi 2021: cheltuieli eligibile

Obiectul finanţării M1 trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
 • d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată  (TVA) este eligibilă, dacă este nerecuperabilă.

NU sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul Măsurii 1.

Puteți trimite Ministerului Economiei propunerile, sugestiile şi opiniile voastre privind proiectul procedură pentru Măsura 1, în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro

Procedurasesiunea2microgranturi 24.09.2021 by claus_44 on Scribd

----

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
29022
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Ramona
Fugaciu
In ce masura firmele care deja s-au inregistrat in MEEMA, dar doresc sa imputerniceasca un tert pentru gestionarea cererii si informatiilor incarcate, este posibila. Prin completarea imputernicitului si incarcarea unui nou certificat digital, nu merge... Multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri