Claudiu Zamfir

Granturile IMM de 500.000-3 milioane EUR pentru firme non-IT și IT, în parteneriat: Cele mai noi modificări. Lansarea în 2024

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a venit cu un set de modificări la granturile IMM de câte 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru parteneriatele între firme non-IT și companii IT, urmând să deschidă sesiunea de înscrieri la finanțarea PNRR în februarie 2024.

Încă din februarie 2023 am tot scris, pe StartupCafe, despre fondurile europene pentru așa-numita „digitalizare mare”, iar acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat modificările pe care a acceptat să le facă în urma ultimei sesiuni de consultări cu potențialii beneficiari.

Astfel, varianta consultativă din 20 noiembrie 2023 a Ghidului solicitantului – Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate va fi modificată cu unele propuneri cuprinse în Centralizatorul întrebărilor adresate de către potențialii aplicanți și răspunsurile formulate aferente, din 21 decembrie 2023.

MIPE urmează să publice Ghidul final în ianuarie 2024, conform calendarului său orientativ, prorogat de mai multe ori. Sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR ar urma să fie deschisă în perioada 01.02.2024 - 29.03.2024. Evaluarea proiectelor este programată pentru 01.04.2024 – 31.05.2024, iar etapa de semnare a contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați, pentru 01.06.2024 – 30.06.2024.

Apelul de proiecte are un buget total estimat de 150 milioane de euro (echivalent în lei), după cum urmează:

 • 130 de milioane EUR – Dezvoltare tehnologii avansate.
 • 20 de milioane EUR - Securitate cibernetică.

Cursul RON/EUR utilizat în cadrul apelului de proiecte va fi cursul InforEuro din luna noiembrie 2023, respectiv 1 euro = 4,9641 lei.

Din acești bani, se vor finanța proiecte depuse de partneriate formate din două IMM-uri (micro, mici sau mijlocii): liderul parteneriatului este firmă non-IT, iar partnerul este firmă IT. Finanțarea va fi sub formă de ajutor de stat regional, ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate ce poate fi acordată pentru un proiect comun se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de parteneriat (indiferent de categoria IMM în care se încadrează partenerul), după cum urmează:

 • Microîntreprinderi – 500.000 - 600.000 euro;
 • Întreprinderi mici – 500.000 - 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii - 500.000 – 3.000.000 euro

Intensitatea ajutorului pentru cercetare și dezvoltare aplicabil fiecărui beneficiar nu trebuie să depășească:

 • 50% din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
 • 25% din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
 • 50% din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate (Costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului).

Intensităţile ajutoarelor pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală nu pot depăși o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile.

Modificări și precizări care vor fi incluse în ghidul final

Principala provocare a acestei linii de finanțare este formarea parteneriatelor între firme, pentru a se apuca să muncească împreună la un proiect comun și să atragă fondurile europene de 500.000-3 milioane de euro pe proiect.

Pentru a fi puțin mai atractiv, ghidul modificat în 20 noiembrie a introdus o înlesnire pentru firmele IT care vor dori să intre ca partenere în proiectele conduse de firmele non-IT:

„Numărul maxim de proiecte în care se poate angaja un partener este de 3 proiecte. Partenerul se va asigura de evitarea dublei finanțări în ceea ce privește dezvoltarea produselor IT/soluțiilor IT în cadrul proiectelor în care participă (nu se vor accepta la plată aceleaşi produse IT/soluții IT dezvoltate pentru alte proiecte propuse pentru finanțare)”.

În urma ședinței de consultări, MIPE a acceptat să ofere o înlesnire și pentru firma non-IT lider de parteneriat: va putea fi eligibilă chiar dacă are și coduri CAEN de IT, dar cu condiția să nu fi desfășurat activitate pe aceste domenii în anul 2023:

„Se va completa ghidul final astfel: IMM-urile care au autorizate coduri CAEN definite la Cap.1.3. Definiții, lit. f), pot beneficia de finanțare pentru domenii de activitate eligibile în cadrul acestui apel de proiecte cu condiția asumării printr-o declarație că vor prezenta un raport/adresă întocmită de un expert contabil – membru CECCAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut venituri din activitățile specifice codurilor CAEN enumerate la Cap.1.3. Definiții, lit. f), conform situațiilor financiare aferente anului 2023, în etapa de contractare a proiectului”.

Se va acorda finanțare pentru proiecte comune, elaborate, propuse și realizate de către entităţile ce formează parteneriatul, respectiv lider de parteneriat - IMM cu activitate în domeniul non-IT și partener - IMM ce desfășoară activitate domeniul IT.

Codurile CAEN ale partenerului - IMM ce desfășoară activitate domeniul IT sunt:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Pentru liderul de parteneriat (firma non-IT), în ghidul specific sunt menționate doar domeniile neeligibile, restul activităților fiind finanțabile, în condițiile respectării parteneriatului.

La depunerea proiectului, Liderul de parteneriat va prezenta un memoriu justificativ prin care motivează selecția partenerului, în baza capacității tehnice și economice, a experienței acestuia în domeniul IT, precum și aplicabilitatea contribuției acestuia în cadrul procesului tehnologic al liderului de parteneriat.

Nu se acceptă ca liderul de parteneriat și partenerul să fie firme legate, partenere sau să facă parte dintr-o întreprindere unică. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului va fi consemnat prin Acordul de parteneriat (anexă la cererea de finanțare).

Apelul sprijină proiectele care urmăresc dezvoltarea unor produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite în domenii de tehnologii digitale avansate (inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitate cibernetică), în scopul implementării acestora (activități specifice ajutorului de stat regional), bazate pe cercetarea realizată anterior.

Prin proiectul propus se urmărește demararea activităților de cercetare-dezvoltare și susținerea întreprinderilor (IMM-uri) pentru realizarea și dezvoltarea unor produse sau servicii inovatoare în domenii de tehnologii digitale avansate.

De exemplu, liderul de parteneriat poate activa în industria prelucrătoare și poate bugeta echipamente care includ componenta de AI (inteligență artificială), software, IoT (internetul lucrurilor) care să automatizeze/ robotizeze parte din etapele din fluxul tehnologic, în măsura în care acestea fac parte din proiectul privind dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate, respectiv: capacități de calcul de înaltă performanță și de informatică cuantică/capacități de comunicare cuantică (inclusiv criptare cuantică); proiectarea, producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii; următoarea generație de capacități de date, cloud și edge (infrastructuri, platforme și servicii); realitatea virtuală și augmentată, tehnologia profundă și alte tehnologii avansate digitale, investiții în securizarea lanțului digital de aprovizionare.

Va fi modificată și grila de punctaj, în Ghidul final, așteptat în ianuarie 2024, în urma consultărilor avute. Acordarea finanțării se face pe criterii competitive pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte (prag minim de calitate al aplicației), în limita bugetului disponibil. În varianta finală a ghidului specific, se va diminua punctajul pentru capacitatea financiară a solicitanților (lider de parteneriat și partener) de la 60 puncte initial, la 50 puncte (pentru criteriul Evoluția profitului operațional punctaj diminuat de la 10 puncte, la 5 puncte și pentru criteriul Impactul proiectului de dezvoltare tehnologii digitale avansate asupra activității operaționale a companiei punctaj diminuat de la 10 puncte, la 5 puncte.

În varianta finală a ghidului pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) se vor acorda 50 puncte, față de varianta inițială de 60 puncte, iar pentru criteriile privind calitatea proiectului propus (C+D) se vor acorda 50 puncte. Modificarea se va regăsi în versiunea finală a ghidului specific.

„Datele analizate vor fi cele aferente situațiilor financiare pentru anii 2021 și 2022” - a precizat MIPE, în tabelul de răspunsuri la întrebări.

Ca precizare, un proiect poate beneficia de finanțare fie prin ajutor regional și ajutor de cercetare dezvoltare, fie prin toate măsurile de sprijin eligibile (ajutor regional, ajutor pentru cercetare-dezvoltare și ajutor de minimis).

Descarcă de AICI și prezentarea MIPE, susținută la consultările cu potențialii beneficiari.

Parallax

Vizualizari
10387
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri