Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023: Câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme românești - perioada de înscrieri și condițiile de finanțare din ghidul propus în faza digitalizării avansate a IMM

bancnote-euro-calculator-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești din diverse domenii non-IT, în parteneriat cu companii IT, vor putea obține noi ajutoare, de câte 500.000-3 milioane de euro, pentru proiecte de digitalizare avansată și cercetare, printr-o nouă linie de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro, susținută din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, joi, în dezbatere publică proiectul de ghid al solicitantului pentru ajutoarele toatale de 150 de milioane de euro, în vederea digitalizatării IMM. Aceasta este a doua etapă a schemei de digitalizare IMM, prima fiind cea pentru care sesiunea de depunere a proiectelor a început miercuri, 15 februarie, și care are o valoare de 347,5 milioane de euro.

Această a doua măsură de digilitalizare IMM, cu buget total de 150 de milioane de euro, se va desfășura prin PNRR - Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor - GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE.

Noutatea acestui apel de proiecte, comparativ cu cel precedent, este că firmele vor aplica în parteneriat: IMM non-IT cu companie IT. Prin proiect, compania IT parteneră va dezvolta o tehnologie pentru IMM-ul non-IT (lider al parteneriatului).

Bucureștiul va fi exclus de la finanțare, iar din județul Ilfov doar anumite localități vor fi acceptate, spre deosebire de finanțarea mai mare, din prima etapă de digitalizare.

IMM-urile ar urma să depună viitoarele proiecte pentru banii europeni în sistemul de fonduri PNRR în perioada 3 iulie - 31 august 2023, conform calendarului orientativ al MIPE pentru noile granturi destinate antreprenorilor care au nevoie de tehnologii avansate.

Descarcă de AICI proiectul de Ghid al solicitantului - GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE

Până pe 31 martie 3023, poți trimite la MIPE observații și sugestii la ghid:  contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro  

Calendar orientativ - digitalizarea IMM - dezvoltarea tehnologiilor avansate:

 • 15.02.2023 – 31.03.2023 consultare publică
 • 12.04.2023– 30.04.2023 publicare ghid consolidat în consultare publica
 • 15.05.2023 – lansare ghid final
 • 03.07.2023 –31.08.2023 – depunere proiecte
 • 01.09.2023 – 31.12.2023 – evaluare proiecte
 • 04.01.2024 –29.02.2024 – încheiere contracte

Tehnologii avansate pentru antreprenori: buget și ajutor acordat

Bugetul total, de 150 de milioane de euro, va fi împărțit pe tipuri de tehnologii:

 • 130 de milioane EUR – Dezvoltare tehnologii avansate.
 • 20 de milioane EUR - Securitatea cibernetică.

digitalizare-tehnologii avansate

Din acești bani se vor acorda granturi  de câte 500.000-3 milioane de euro pe proiect.

Suma maximă va varia mult, în funcție de dimensiunea firmei solicitante și a cifrei de afaceri pe anul 2022. Astfel, ajutorul maxim NU va fi mai mare de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022 și va fi de maximum:

 • 500.000 euro pentru Microîntreprinderi.
 • 1.500.000 euro pentru Întreprinderi mici.
 • 3.000.000 euro pentru Întreprinderi mijlocii.

Fiind vorba de ajutoare regionale de stat, și intensitatea sprijinului va varia între 35% și 80% , în funcție de dimensiunea firmei, de județul în care se va implementa proiectul și de tipul de proiect depus.  Astfel, o microîntreprindere din Iași, de exemplu, va putea beneficia de sprijin cu intensitate de până la 80% din cheltuielile eligibile din proiect, iar restul de 20% din cheltuielile eligibile și toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de beneficiar. În schimb, o microîntreprindere din Cluj va primi sprijin cu intensitate de numai 60%, iar una din Timiș, de 50%, pe același tip de proiect.

Beneficiari eligibili la ajutoarele pentru tehnologii avansate - condiții de calificare

Solicitanții eligibili vor fi formele asociative (parteneriatele) formate din:

1. Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, și care au sediul social în România.

2. Parteneri: IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, și care au sediul social în România.

b) activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitățiconexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 • 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 • 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Partenerul va fi responsabil de activitatile de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală, privind dezvoltarea de tehnologii avansate aplicabile liderului de proiect.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Liderul de proiect nu trebuie să desfășoare activități în domeniile IT enumerate mai sus (la partenerii IT).

Liderul şi fiecare întreprindere din consorţiu, prin reprezentantul legal, va prezenta o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate Modelul declaraţiei de eligibilitate pe proprie răspundere este prevăzut în anexa aferentă la proiectul de ghid.

Conform propunerii de ghid, vor putea beneficia de ajutor de stat întreprinderile care au aplicat sub forme asociative de întreprinderi prin intermediul unei întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ o serie de  criterii de eligibilitate, printre care:

a) au calitatea de întreprinderi (sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), Societăți cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau formele asociative (parteneriate, consorții) formate din categoriile de beneficiari eligibili.

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) Solicitantul de finanțare (atât lider cât și partener) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

e) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;

f) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;

g) nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

h) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

i) nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate", în anul 2022 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;

j) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

k) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

l) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

n) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

o) nu desfășoară comerț sexual;

p) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

q) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

r) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

s) solicită ajutor de stat a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în schema de ajutor.

t) la data semnării contractului de finanțare atât liderul cât și partenerul nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

u) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 9 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

 • i. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • ii. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • iii. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • iv. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • v. utilizarea IoT;
 • vi. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • vii. utilizarea CRM;
 • viii. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • ix. utilizarea tehnologiei de AI;
 • x. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • xi. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • xii. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Fonduri pentru tehnologii avansate: cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:

-    achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);

-    achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);

 -   achiziții de active corporale și necorporale securitatea cibernetică

-   achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

-    achiziția de servicii de date și cloud computing;

-   cheltuieli eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele:

 • cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
 • cheltuieli cu instrumentele și echipamentele, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări.
 • cheltuieli aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate

 

Parallax

Vizualizari
14315
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri