Claudiu Zamfir

Miercuri, 15 februarie 2023, încep înscrierile online la Programul de Digitalizare a IMM - fonduri UE de 20.000-100.000 EUR pentru firme micro, mici și mijlocii - webinar, ghid, îndrumare și alte documente

firme aplicate digitalizare

Miercuri, 15 februarie 2023, de la ora 10.00, începe sesiunea de depunere a proiectelor prin care microîntreprinderile românești și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de câte 20.000-100.000 de euro, în cadrul Programului pentru Digitalizarea IMM, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

UPDATE 16.02.2023, ora 10.00. În prima zi a sesiunii s-au depus 22 de proiecte. Sesiunea continuă până pe 30 iunie, ora 24.00.

UPDATE 15.02.3023, ora 15.00: Zece firme au depus proiecte în primele 5 ore ale sesiunii de înscrieri în Programul pentru Digitalizarea IMM:

firme aplicate digitalizare

Se pot depune proiecte până pe 30 iunie 2023, ora 24.00.

„Acest apel de 350 de milioane de euro vine ca parte din planul conjugat cuprins sinergic în Planul Național de Redresare și Reziliență și Politica de Coeziune 2021-2027, pentru a răspunde situației reale. Anume că sectorul IMM (99% dintre întreprinderile înregistrate RO și peste 60% dintre angajați) se plasează sub media europeană în aproape toate dimensiunile tranziției digitale- DESI și Eurostat. Concret, doar 33% dintre IMM-uri față de media UE de 60% au cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală. Iar dezvoltarea unui IMM în sensul trecerii dintr-o categorie de dimensiune în alta este limitată de mai multe obstacole: acces la resurse, acces la finanțare redus, eficiența procesului de producție sau grad de inovare. Sunt doat câteva exemple. Tocmai de aceea, este nevoie ca sprijinul să fie orientat spre dezvoltarea tehnologică a firmelor care dovedesc că sunt viabile din punct de vedere financiar, dar care au acces limitat la finanțare în condiții de piață, și spre dezvoltarea propriu-zisă a firmelor prin investiții care să vizeze cu adevărat digitalizarea”, a afirmat, miercuri ministrul Investițților și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

 

 

UPDATE: În prima jumătate de oră a sesiunii s-au depus 2 proiecte:

proiecte pnrr

Miercuri, la ora 10.00, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a deschis Apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor, aferent Investiției I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectele se depun pe platforma de fonduri PNRR, în perioada 15.02.2023, ora 10.00 - 30.06.2023, ora 24:00.

Calendar orientativ privind apelul de proiecte:

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30.06.2023, ora 24:00
 • Perioadă etapă evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023
 • Perioadă estimativă de semnare a contractelor: 15.09.2023 – 15.11.2023.

Resurse utile- Programul pentru Digitalizarea IMM:

Urmărește webinarul StartupCafe.ro cu întrebări și răspunsuri:
 

Valoarea granturilor și bugetul disponibil în apelul de proiecte pentru Digitalizare IMM

 Valoarea totală alocată apelului de proiecte este 347,50 milioane euro, echivalentul în lei (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022: 1 euro =  4,9189 lei), împărțită pe următoarele câmpuri de intervenție conform Anexei VII la Regulamentul (UE) 2021/241, respectiv:

 • 34,75  milioane EUR aferent componentei 012 Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale
 • 312,75 milioane EUR aferent componentei: 010 Digitalizarea IMM-urilor.

alocare regiuni pnrr

Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:

 • a)    20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • b)    20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • c)    20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Digitalizarea IMM: Cheltuieli eligibile:

 • a)    cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • b)    cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC,  de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • c)    cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • d)    cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și  integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • e)    cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • f)    cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • g)    cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • h)    cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • i)    cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • j)    cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
 • k)     cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Condiții de eligibilitate a firmelor solicitante

Pentru a putea obține finanțările de digitalizare, firmele solicitante trebuie să îndeplinească cumulativ o serie lungă de condiții, printre care:

 1. au fost înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011.
 2. se încadrează în categoria de IMM,
 3. au sediul social în România,
 4. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 5. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 6. au înregistrat profit din exploatare (>0) în anul  2022;
 7. se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;
 8. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 9. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 10. nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate", în anul 2022, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid;
 11. nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 12. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună;
 13. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 14. nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 15. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 16. nu desfășoară comerț sexual;
 17. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 18. nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;
 19. la data semnării contractului de finanțare solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
 • în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 • care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • care  deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
 • utilizează IoT;
 • utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • utilizează CRM;
 • cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • utilizează tehnologia de AI;
 • cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI  prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Condițiile sunt mai nuanțate și implică și anumite excepții. Citiți cu atenție ghidul de finanțare și documentele conexe!

Parallax

Vizualizari
13263
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri