Claudiu Zamfir

Granturi IMM de 10.000-100.000 EUR: Perioada de înscrieri la fondurile UE pentru digitalizarea firmelor din județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. Ghid REGIO Nord-Vest

bani-euro-mouse-mana-dreamstime

S-au stabilit perioada de înscrieri și ghidul oficial cu toate condițiile și regulile de finanțare a microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest, în cadrul liniei de granturi IMM pentru digitalizare din Programul Regional (REGIO) Nord-Vest.

UPDATE 6.12.2023: apelul s-a amânat pentru perioada 1 februarie 2024, ora 10:00 – 28 martie 2024, ora 10:00. S-a modificat și ghidul, prin Corrigendumul 3.

UPDATE: Sesiunea 121-Digitalizarea IMM Nord-Vest s-a amânat pentru perioada 14.12.2023, ora 10:00 - 11.06.2024, ora 10:00.

----

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat oficial Ghidul solicitantului Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care cuprinde județele:

 • Bihor,
 • Bistrița-Năsăud,
 • Cluj,
 • Maramureș,
 • Satu Mare,
 • Sălaj.

A nu se condunda cu Programul Digitalizarea IMM, lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apel care s-a finalizat deja și se află în evaluări.

În noul apel Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 02.10.2023, ora 10:00 - 01.04.2024, ora 10:00.

Bugetul apelului de proiecte este de 16.764.705,90 euro (din care 14.250.000 euro din fonduri europene și 2.514.705,90 euro de la bugetul de stat).

Din acești bani, firmele beneficiare vor putea obține ajutoare de minimis de câte 10.000-100.000 de euro pe proiect, pentru a investi în digitalizarea activității. Beneficiarul trebuie să asigure și el cofinanțare din surse proprii de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile.

Spre deosebire de propunerea inițială de ghid al solicitantului, în forma finală a ghidului codurile CAEN de IT au fost excluse de la finanțare. Totuși, firmele care au și coduri CAEN excluse pot să aplice la granturile pentru digitalizare cu alte coduri CAEN, care sunt eligibile.

ADR Nord-Vest estimează că va putea finanța 300 de firme din acest buget.

Granturi pentru digitalizare IMM Nord-Vest: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, cumulate, printre care:

1. Solicitantul este societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți).  Investiția trebuie făcută tot în Regiunea Nord-Vest.

2. Încadrarea solicitantului în categoria de IMM se face în conformitate cu Legea 346/2004:

 • întreprindere mijlocie - are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • întreprindere mică - are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • microîntreprindere - are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului. Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Soluția de digitalizare activitate/proces este aferentă unui cod CAEN autorizat al solicitantului Codul CAEN respectiv trebuie înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ONRC și respectiv autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN. Codul CAEN pentru care se propune soluția de digitalizare activitate/proces trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

Lista condițiilor de eligibilitate este mai lungă și se regăsește în Ghidul solicitantului și în schema de ajutor de minimis anexată.

Domenii CAEN excluse de la finanțare în cadrul apelului Digitalizarea IMM REGIO Nord-Vest

O altă condiție de eligibiliatte a solicitanților este cea potrivit căreia „codul CAEN selectat nu este exclus de la finanțare în conformitate cu Anexa IV la prezentul ghid și/sau nu presupune o activitate aferentă domeniilor excluse de Regulamentul de minimis/Regulamentul 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune”.

Anexa care cupărinde lista codurilor CAEN excluse de la finanțare numără circa 70 de domenii care nu pot primi granturi pentru digitalizarea IMM REGIO Nord-Vest. Pe această listă regăsim o serie de coduri CAEN agricole, de jocuri de noroc, intermediere financiară, baruri etc.

De asemenea, spre deosebire de proiectul inițial de ghid, în forma finală a ghidului sunt excluse de la finanțare și o serie de coduri CAEN IT:

 • 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 - Activități de editare a altor produse software
 • 6110 - Activități de telecomunicații prin retele cu cablu
 • 6120 - Activități de telecomunicații prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
 • 6190 - Alte activități de telecomunicații
 • 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 6202 - Activități de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6203 - Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei
 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe
 • 6312 - Activități ale portalurilor web.

Totuși, apelul de digitalizare IMM REGIO Nord-Vest nu exclude din start toate firmele care au printre codurile lor CAEN domenii care figurează pe lista celor excluse de la finanțare. Acest apel exclude de la finanțare anumite activități, dar firmele respective își pot finanța alte activități, care sunt eligibile.

Ajutoare IMM REGIO Nord-Vest: Activități eligibile în apelul de digitalizare

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile o serie de tipuri de investiții, printre care:

 1. Achiziția de echipamente hardware TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
 2. Achiziția de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 3. Realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 4. Achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 5. Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;
 6. Achiziționarea de Website a companiei;
 7. Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 8. Achiziție de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 9. Achiziție de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 10. Achiziție de soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 11. Achiziție de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 12. Achiziție de servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile.
 13. Domenii orientative pentru ghidarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitanți în cadrul prezentului apel:
 14. Managementul datelor financiare. Obținerea, stocarea și examinarea datelor financiare ale solicitantului.
 15. Managementul resurselor umane. Adaptarea angajaților solicitantului la mediul digital. Instrumente pentru eficientizarea comunicării și a relațiilor companie-angajat.
 16. Managementul relațiilor cu clienții.
 17. Managementul resurselor. Accesul la date despre gestionarea activelor (materii prime, inventar, resurse financiare, etc.).
 18. Comunicare și relații cu clienții. Informații despre solicitant disponibile online pe baza cuvintelor cheie introduse în motoarele de căutare.
 19. Digitalizarea proceselor din cadrul organizației solicitantului.
 20. Politica și practicile de securitate. Capacitatea de recuperare cu operativitate a accesului la date în cazul pierderii acestuia.
 21. Digitalizarea în producție. Automatizare/informatizare/digitalizare.
 22. Alte activități/procese de digitalizat.

De asemenea, este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
9962
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri