Claudiu Zamfir

Granturi IMM 2023: Perioadele de înscrieri la fondurile UE de câte 200.000-1,5 milioane EUR pentru firmele din județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj

bani-euro-dreamstime

S-au anunțat oficial perioadele de depunere online a proiectelor pentru granturile IMM de câte 200.000-1,5 milioane de euro prin Programul Regional (REGIO) Nord-Vest 2021-2027, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile vor putea face investiții în afaceri diverse, de la săli de fitness și cabinete medicale până la producție, turism sau robotică.

UPDATE 29 noiembrie 2023: Corrigendumul 3 modifică sistemul de selcție a proiectelor, fiind eliminat pragul de excelență.

UPDATE 11 septembrie 2023: Corrigendum nr. 2 la ghidurile pentru IMM B, C și D.

Corringendumurile prevăd și modificarea datei la care pot fi depuse cererile de finanțare:
 • 131.B – 25 Septembrie 2023, ora 10:00 – 25 Martie 2024, ora 10:00
 • 131.C – 19 Septembrie 2023, ora 10:00 – 18 Martie 2024, ora 10:00
 • 131.D – 21 Septembrie 2023, ora 10:00 – 20 Martie 2024, ora 10:00 

UPDATE 5 septembrie 2023: ADR Nord-Vest a emis corigendumuri pentru cele 3 finanțări IMM:

----

Am mai scris pe StartupCafe despre finanțări. Acum, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat recent variantele finale ale Ghidurilor solicitantului, cu anexele necesare și cu perioadele de depunere a proiectelor pentru granturile IMM care se vor acorda prin 3 măsuri specifice ale REGIO Nord-Vest 2021-2027:

Atenție și la pragurile de excelență cuprinse în ghidurile solicitantului!

Bugetul total al celor 3 apeluri de proiecte este de 81,7 milioane de euro, din care se vor acorda granturi unor microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest:

 • Cluj,
 • Bihor,
 • Bistrița-Năsăud,
 • Maramureș,
 • Satu Mare,
 • Sălaj.

Investițiile trebuie făcute tot în aceste județe eligibile.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect este de minimum 200.000 de euro și maximum 1,5 milioane de euro. Grantul IMM este compus din ajutor de minimis și ajutor regional de stat.

La partea de ajutor de minimis (max. 200.000 euro), solicitantul nu este obligat să participe cu aport propriu la cheltuielile eligibile. Pentru ajutorul de stat, cofinanțarea proprie care trebuie asigurată de solicitant la cheltuielile eligibile este de minimum 30-50%, în funcție de dimensiunea firmei și de județ.

Reamintim că întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

 • microîntreprindere - are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 • întreprindere mică - are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mijlocie - are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

Să detaliem puțin fiecare apel de proiecte...

 • 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor: buget, coduri CAEN eligibile, condiții

Apelul de proiecte 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate este programat să se deschidă în sistemul MySMIS 2021/2021+ în perioada  14 septembrie 2023, ora 10:00 – 13 martie 2024, ora 10:00.

Se aplică praguri de excelență:

 • Prag de excelență: 90 de puncte. Perioada: 18 Septembrie 2023, ora 10:00 – 18 Octombrie 2023, ora 10:00.
 • Prag de excelență: 80 de puncte. Perioada: 18 Octombrie 2023, ora 10:00 – 18 Decembrie 2023, ora 10:00.
 • Prag de excelență: 70 de puncte. Perioada: 18 Decembrie 2023, ora 10:00 – 18 Februarie 2024, ora 10:00.

Prag de calitate: 50 puncte.

Bugetul alocat apelului este de 46.714.503,60 euro, din care 39.707.328,00 euro fonduri UE și 7.007.175,60 euro din bugetul de stat.

Condiții de eligibilitate a beneficiarului - Creșterea competitivității IMM-urilor

Beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați ce puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării.
 •  Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior acordării finanțării (condiție de eligibilitate aplicabilă inclusiv în perioada de implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției).
 •  Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați (aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară) până la sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF și menținerea acesteia inclusiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției monitorizate (3 ani de la data finalizării investiției).

La acest apel de proiecte, sunt peste 230 de coduri CAEN eligibile, printre care:

 • 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
 • 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
 • 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • 1061 Fabricarea produselor de morărit
 • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
 • 8510 Învățământ preșcolar
 • 8621 Activități de asistență medicală generală
 • 9313 Activități ale centrelor de fitness

Activități eligibile:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul
 • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
 •  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
 • Utilaje și instalații de transport și ridicat
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

 

 • 131.C – IMM-urilor de robotică și nanotehnologie

Apelul de proiecte 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie urmează să se deschidă în sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 12 septembrie 2023, ora 10:00 –   11 martie 2024, ora 10:00.

Se aplică și aici praguri de excelență:

 • Prag de excelență: 90 de puncte. Perioada: 12 Septembrie 2023, ora 10:00 – 12 Octombrie 2023, ora 10:00.
 • Prag de excelență: 80 de puncte. Perioada: 12 Octombrie 2023, ora 10:00 – 12 Decembrie 2023, ora 10:00.
 • Prag de excelență: 70 de puncte. Perioada: 12 Decembrie 2023, ora 10:00 – 12 Februarie 2024, ora 10:00

Prag de calitate: 50 puncte.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 20.000.000 euro, din care 17.000.000,00 euro fonduri UE și 3.000.000 euro cofinanțare din bugetul de stat.

IMM de robotică și nanotehnologie: Condiții de eligibilitate a beneficiarului

Și aici, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați ce puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării.
 •  Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior acordării finanțării (condiție de eligibilitate aplicabilă inclusiv în perioada de implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției).
 •  Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați (aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară) până la sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF și menținerea acesteia inclusiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției monitorizate (3 ani de la data finalizării investiției).

Domeniile eligibile sunt:

- Domeniul 1 – MATERIALE NOI

 • Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.
 • Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente
 • Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

- Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

 • Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

Activități eligibile - robotică și nanotehnologie

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul
 • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
 • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
 • Utilaje și instalații de transport și ridicat
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

 • 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

Apelul de proiecte 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate urmează să se deschidă în sistemul MySMIS 2021/2021+ în perioada 14 septembrie 2023, ora 10:00 – 13 martie 2024, ora 10:00.

Se aplică praguri de excelență:

 • Prag de excelență: 90 de puncte Perioada: 14 Septembrie 2023, ora 10:00 – 14 Octombrie 2023, ora 10:00.
 • Prag de excelență: 80 de puncte. 14 Octombrie 2023, ora 10:00 – 14 Decembrie 2023, ora 10:00
 • Prag de excelență: 70 de puncte. Perioada: 14 Decembrie 2023, ora 10:00 – 14 Februarie 2024, ora 10:00

Prag de calitate: 50 puncte.

Bugetul alocat acestui apel este de 15.000.000 euro, din care 12.750.000,00 euro fonduri UE  și 2.250.000 euro de la bugetul de stat.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

 • Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 1 salariat în anul fiscal anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării
 • Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior acordării finanțării (condiție de eligibilitate aplicabilă inclusiv în perioada de implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției).
 • Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați (aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară) până la sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF și menținerea acesteia inclusiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției monitorizate (3 ani de la data finalizării investiției).
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Domeniile eligibile conform schemei de ajutor de stat:

- Domeniul I.1. – AGROALIMENTAR. Aplicarea tehnologiilor digitale și robotizate în agricultură - smart agri.

- Domeniul I.2. – COSMETICE ȘI SUPLIMENTE ALIMENTARE. Producţia de cosmetice şi suplimente alimentare naturale (bio/organice), fără aditivi chimici dăunători sănătăţii, în special:

 • a) dermatocosmetice,
 • b) nutraceutice, fitochimice/fitoproduse,
 • c) produse cosmetice şi suplimente alimentare care utilizează extracte naturale bazate pe resurse unice regionale (de ex. plante, fructe, material sericigen, etc.),
 • d) nutricosmetice (cosmetice și suplimente alimentare).

-Domeniul I.3. – SĂNĂTATE

 • Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.
 • Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.
 • Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).
 • Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.
 • Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate).
 • Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.
 • Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.
 • Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.
 • Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.
 • Biosenzori pentru diagnostic.
 • Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială.
 • Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.
 • Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).
 • Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale;
 • Bioinformatică cu focus pe oncologie;
 • Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice;
 • Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale;
 • Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibile.

Activități eligibile

    - Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
    - Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul

 •         Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
 •         Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
 •         Utilaje și instalații de transport și ridicat
 •         Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;

    - Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
    - Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Accesează AICI pagina cu apelurile de proiecte REGIO Nord-Vest 2021-2027 și calendarul actualizat al lansărilor de apeluri.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
17274
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri