Claudiu Zamfir

Fonduri UE: ADR Nord-Vest a schimbat selecția proiectelor pe granturi IMM 131B de 200.000-1,5 milioane EUR și alte finanțări

euro-bani-lupa-dreamstime

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a schimbat sistemul de selecție a proiectelor pe care le depun firmele la apelul de proiecte 131B-IMM, cu granturi de câte 200.000-1,5 milioane EUR, și la alte finanțări relevante pentru antreprenori, în cadrul Programului Operațional Regional (REGIO) Nord-Vest 2021-2027.

Vorbim de ajutoare în valoare totală de circa 100 de milioane de euro pentru microîntreprinderi și firme mici din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest:

 • Bihor,
 • Bistrița-Năsăud,
 • Cluj,
 • Maramureș,
 • Satu Mare,
 • Sălaj.

Miercuri, 29 noiembrie 2023, ADR Nord-Vest a emis Corrigendumul 3 pentru 4 finanțări REGIO Nord-Vest 2021-2027:

Cel mai mare interes în spațiul public l-a generat apelul de proiecte 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor. Aplicanții au reclamat faptul că, în loc să se selecteze proiectele în funcție de punctaj, selecția avea loc pe principiul primul venit-primul servit, prin utillizarea unui prag de excelență.

Acum, prin Corrigendumul 3, se elimină pragul de excelență și se modifică pragul de calitate, la selecția proiectelor.

Pe scurt, ADR Vest va evalua toate proiectele care se încadrează peste 90 de puncte și le va ordona în funcție de punctajul obținut în urma evaluării. Astfel, proiectele care au peste 90 de puncte nu mai intră automat la finanțae în ordinea depunerii, unele s-ar putea să pice, după cum a explicat, pentru StartupCafe, un expert în accesare de fonduri europene.

Aplicanții trebuie să urmărească în permanență site-ul ADR Nord-Vest pentru a vedea situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a bugetului disponibil, care determină suspendarea evaluării.

Sistemul de selecție din Ghidul solicitantului 131B, cu noua modificare, prin Corrigendumul 3:

Proiectele depuse vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare cele care ating pragurile de calitate aferente intervalelor de timp prestabilite în ghidul solicitantului și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru apelul de proiecte.

Pragurile de calitate pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

 1. Etapa 1: 90 de puncte. Perioada: 25 Septembrie 2023, ora 10:00 – 25 Octombrie 2023, ora 10:00
 2. Etapa 2: 80 de puncte. Perioada: 25 Octombrie 2023, ora 10:00 – 25 Decembrie 2023, ora 10:00
 3. Etapa 3: 70 de puncte. Perioada: 25 Decembrie 2023, ora 10:00 – 25 Februarie 2024, ora 10:00
 4. Etapa 4: 50 de puncte. Perioada: 25 Februarie 2024, ora 10:00 – 25 Martie 2024, ora 10:00

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub 50 de puncte, acesta este respins.

ATENȚIE! Punctajele finale ale proiectelor, în baza cărora acestea vor intra în etapa de contractare, sunt celenobținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată dencătre comisiile de evaluare.

Se va utiliza un mecanism de aplicare etapizată anpragului de calitate. Pentru fiecare prag de calitate aferent unui interval de timp se va aplica, succesiv, în limita bugetului alocat apelului de proiecte, următorul mecanism:

 • Vor fi evaluate toate proiectele depuse în respectivul interval de timp, în ordinea depunerii și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic, ating respectivul prag de calitate stabilit.
 • Vor fi propuse spre contractare proiectele care se încadrează în urma evaluării tehnico-financiare în limita respectivului prag de calitate. Contractarea proiectelor se va face, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor rezultate în urma evaluării tehnico-financiare și a soluționării contestațiilor.
 • Proiectele, care în urma evaluării tehnico-financiare nu ating respectivul prag de calitate, vor urma mecanismul pragului de calitate la care se încadrează.
 • Dacă în urma contractării proiectelor dintr-un interval prestabilit, bugetul alocat apelului, inclusiv supracontractarea, dacă este cazul, nu sunt acoperite, se va trece la aplicarea mecanismului pentru următorul interval.
 • Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont, în ordinea de mai jos, de următoarele criterii:

- Vor fi selectate acele proiecte care au cea mai mică valoare rezultată a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cuantumul finanțării/cifra de afaceri);
- Data și ora depunerii proiectelor.

Suspendarea evaluării. Evaluarea proiectelor se va suspenda în momentul în care se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare atinge pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte;
 • Au fost evaluate toate proiectele depuse în intervalul de timp pentru care se aplică pragul de calitate la momentul epuizării alocării financiare.

În conformitate cu Art. 15, lit. b) din OUG nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor, AM PR NV poate supracontracta peste limita bugetului alocat apelului de proiecte.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NV va publica lunar pe website-ul propriu situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Atingerea pragului de suspendare a evaluării se va comunica în termen de 1 zi lucrătoare prin publicarea unui anunț pe website-ul programului.

De fapt, nu ADR Nord-Vest a inventat vechiul sistem cu pragurile de calitate, ci a fost introdus de Guvern prin Ordonanța de urgență 23 din aprilie 2023. Actul normativ a introdus pragul de excelență - „etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare”.

În urma protestelor unor aplicanți, ADR-urile din toată țara au renunțat la pragul de calitate, care oricum urmează să fie eliminat și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din OUG 23/2023.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
4608
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri