Claudiu Zamfir

Fonduri UE de max. 500.000 EUR: Instrucțiune de completare a cererii de finanțare la Acțiunea POC 4.1.1 Bis, marți se deschid înscrierile

cerere finantare 411 bis

Firmele care vor să se înscrie la granturile IMM de câte 50.000-500.000 euro de la Acțiunea POC 4.1.1-Bis, destinate construcțiilor și industriei alimentare, au la dispoziție o instrucțiune oficială privind completarea cererii de finanțare.

Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene (MIPE) a publicat vineri, 21 octombrie 2022, Instrucțiunea nr. 55 privind completarea Cererii de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Acțiunii 4.1.1 (BIS) – Investiții în activități productive, în condițiile în care marți, 25 octombrie, de la ora 10.00, este programată deschiderea sesiunii de înscrieri.

Direcția generala Creștere Inteligentă, Digitalizare emite prezenta Instrucțiune privind completarea Cererii de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Acțiunii 4.1.1 (BIS) - Investiții în activități productive, Tip de proiect: "Investiții in retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de rezilienţă".

Instrucțiunea cuprinde cererea de finanțare în anexă (care va fi completată în sistemul de granturi IMM Recover) și o serie de prevederi formale:

 • „Solicitanții au obligativitatea depunerii tuturor Anexelor precizate in Ghidul solicitantului.
 • Graficul cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare va fi transmis în etapa de contractare de către solicitantii ale căror projecte au fost declarate admise în urma evaluării.
 • Documentul Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor (AGA) de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție depus de solicitant va fi considerat conform dacă din conținutul său reiese clar aprobarea proiectului pentru care se solicită finanţarea, precum şi angajamentul solicitantulul de a asigura cofinanțarea proiectului şi de a suporta cheltuielile neeligibile aferente implementării acestuia.
 • În completarea Cererii de finantare se vor avea în vedere îndrumările detaliate în anexa la prezenta instrucţiune”.

Reamintim că perioada de lansare a apelului de proiecte și depunerea cererilor de finanțare în aplicația informatică IMMRECOVER, însoțite de toate anexele menționate în Ghidul Solicitantului, este 25 octombrie 2022, ora 10.00 - 31 octombrie 2022, ora 23:59:59. Din 28 septe,brie, potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația de granturi IMM RECOVER pentru pregătirea documentelor, în cadrul sesiunii de preînscrieri.

Detalii privind apelurile de proiecte POC (Măsura 411 si 411 BIS) sunt disponibile apelând Call center-ul MIPE la numărul 031.9268 – Tasta 2.

Acțiunea POC 4.1.1-Bis - ce granturi se oferă firmelor românești

Obiectivul apelului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Granturile se acordă pentru investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, destinate retehnologizării:

 •     sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
 •     au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021;
 •     cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Anunțuri/comunicate mass-media în proiectele europene POC 4.1.1 Bis

Specific proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, și la Acțiunea 4.1.1 POC Bis beneficiarii de fonduri nerambursabile vor avea obligația să publice în mass media anunțuri/comunicate de presă.

În Anexa 3 la Contractul de finanțare sunt prevăzute „Măsurile de informare, comunicare și publicitate”:

 • „Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.
 • La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site)anunţuri sau comunicate de presă.
 • Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.
 • Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

De asemenea, capitolul 9 al Ghidului solicitantului prevede:

„Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii”.

Reamintim că StartupCafe.ro, publicație online cu experiență de peste 7 ani în presa economică, oferă beneficiarilor de fonduri europene serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor de presă.

Preț: 150 EUR (fără TVA)/ anunț.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Consultă oferta noastră completă în secțiunea Anunțuri: Proiecte Europene de pe StartupCafe.ro.

 

Parallax

Vizualizari
3603
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri