Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: Alte granturi de 50.000-500.000 EUR pentru firme de construcții, termopane, patiserie, panificație, industrie alimentară, prin Acțiunea 4.1.1-POC bis (proiect de OUG)

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din domenii ca industria alimentară, patiseria, panificația, construcțiile, confecții metalice, fabricarea de ferestre termopan, se vor putea înscrie în anul 2022 la o nouă schemă de ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro, finanțată din fonduri europene, denumită „Acțiunea 4.1.1-POC bis”, conform unui proiect de ordonanță de urgență.

Noua linie de finanțare este aproape identică cu Acțiunea 4.1.1-POC - granturile pentru investiții în retehnologizare acordate  IMM-urilor, dar este separată. Așa cum am scris, pe StartupCafe.ro, antreprenorii se vor putea înscrie la Acțiunea 4.1.1-POC „originală” începând cu data de 16 august 2022. Noua schemă asemănătoare, 4.1.1-POC bis va fi deschisă, probabil, la jumătatea lunii septembrie 2022, a estimat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, chestionat de StartupCafe.ro.

Astfel, cei care nu reușesc să obțină un punctaj mare în august, la 4.1.1-POC, vor putea să depună proiectul o lună mai târziu, la 4.1.1-POC bis, dacă au cod CAEN eligibil și la această a doua variantă de schemă de granturi.

La 4.1.1-POC bis se pregătește un buget de 360 milioane de euro cu tot cu mecanismul de supracontractare, potrivit lui Boloș. Pe acest buget se vor bate firme care au domenii de activitate care se regăsesc și la 4.1.1-POC „original”, dar lista de coduri CAEN este mai restrânsă la noua linie de finanțare. Astfel, la noua finanțare NU vor mai intra și restaurantele, hotelurile, comerțul, transporturile.

În schimb, la 4.1.1-POC bis vor fi eligibile în continuare o serie întreagă de coduri CAEN care se regăsesc și în schema originală 4.1.1-POC: industria alimentară, panificație, patiserie, construcții, fabricare de materiale de construcții, echipamente etc. Astfel, aceste firme vor avea șanse mai mari la finanțările de câte 50.000-500.000 de euro, comparativ cu IMM-urile din HoReCa sau transporturi, de exemplu.

MIPE estimează că vor fi finanțați 1.000 de beneficiari prin noua schemă de ajutor de stat.

Ca valoare, ajutoarele de stat 4.1.1-POC bis vor fi tot de câte 50.000-500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019. Antreprenorii vor trebui să participe și ei la cheltuielile eligibile cu aport propriu cu valori minime între 25% și 75%, în funcție de dimensiunea firmelor și de locul de implementare a investițiilor (vezi anexa 4 la proiectul de OUG pentru lista intensităților ajutoarelor de stat). Astfel, firmele mijlocii din București vor trebui să asigure cel mai mare procent de cofinanțare în proiecte. De asemenea, partea de cheltuieli neeligibile revine în sarcina beneficiarului. TVA nedeductibil este eligibil din grant.

Înscrierile se vor face tot prin portalul de granturi IMM Recover, iar firmele selectate la finanțare vor trebuie să-și mute apoi proiectele „câștigătoare” pe platforma de fonduri UE MySMIS2014.

Beneficiarii selectați la noua măsură de ajutare de stat vor încheia contractele de finanțare până la finalul anului 2022, iar fondurile le vor fi plătite în anul 2023.

Între timp, proiectul de OUG are nevoie de aprobare în Guvern și publicare în Monitorul Oficial.

Descarcă de AICI proiectul de OUG pentru Acțiunea 4.1.1.-POC bis

Ajutoarele de stat 4.1.1-POC bis: condiții pentru beneficiari

Firmele solicitante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cumulativ, printre care:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 la  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139.

Lista codurilor CAEN eligbile este prevăzută în anexa 3 la proiectul de OUG.

Granturi IMM de retehnologizare: grila de punctaj 4.1.1-POC bis

În principiu, vor fi favorizate firmele care au avut scădere mare a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019, dar care, în același timp, au avut o scădere cât mai ușoară a profitului.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 • a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;  
 • b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
 • c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
 • d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică / Banca Naţională a României;  
 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Important: la fel ca la 4.1.1-POC originală, vor pierde 5 puncte firmele din care au fost tranzacționate părţi sociale cu 90 de zile înainte de depunerea cererii de finanţare.

Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale  în exercițiul financiar 2019.

Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr.1  din  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Grila de punctaj propusă la 4.1.1-POC bis (clic AICI pt. a extinde):

Thumbnail

 

Fonduri europene pentru IMM: cheltuieli eligibile la 4.1.1-POC bis

În principiu, la schema de ajutoare de stat 4.1.1-POC bis s-au eliminat anumite cheltuieli specifice HoReCa existente la 4.1.1-POC originală, pentru că au fost scoase de la finanțare aceste activități în noua măsură de sprijin, așa cum arată proiectul de ordonanță de urgență.

Conform extului lansat în consultare pentru 4.1.1-POC bis, vor fi eligibile o serie de cheltuieli destinate retehnologizării, cum ar fi:

 

 • a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia.

 

 • b)  cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

1.  dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 • c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

 

 • d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

Toate cheltuielile realizate, prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătura cu obiectul cererii de finanțare.

Parallax

Vizualizari
26708
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri