Claudiu Zamfir

Fonduri europene: 30.000-100.000 Euro pentru firme, să-și ia calculatoare. Ghidul propus și schema de finanțare pentru digitalizare a IMM

Thumbnail

Microîntreprindeirle și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține fonduri europene de câte 30.000-100.000 de euro, să-și cumpere calculatoare și alte echipamente și servicii pentru digitalizare, în anumite  condiții cuprinse în proiectul de Ghid al solicitantului și schema de minimis. Documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene și consultare publică reprezintă un nou pas în operaționalizarea liniei de finanțare de digitalizare a IMM.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre linia de finanțare de 100 de milioane de euro din Programul pentru digitalizarea IMM-urilor. Aceasta este denumită tehnic „Acțiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”.

Reamintim că Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de finanțare: fondurile pentru IMM-urile non-IT care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare.

Acum vorbim despre fondurile pentru IMM-urile non-IT. Vineri seara, Ministerul Fondurilor Europene a publicat în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului și Schema de minimis, un nou pas pentru operaționalizarea acestei soluții de finanțare.

 Iată care sunt cele mai importante informații...

Pe scurt, IMM-urile nu vor putea cere direct fondurile europene de la Ministerul Fondurilor Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Aceste ADR-uri vor fi subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM. Abia apoi, aceste ADR-uri vor lansa propriile apeluri și vor chema firmele să se înscrie să poată obține fondurile de câte 30.000-100.000 de euro fiecare.

Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi folosiți de ADR-uri și celelalte instituții de stat implicate, pentru cheltuielile din procesul de implementare a schemei de minimis (salarii etc.).

Din suta de milioane de euro vor putea fi finanțate 1000 de firme la valoarea maximă a subvenției (100.000 euro). Dacă se vor cere și acorda subvenții mai mici, vor putea intra mai multe firme la finanțare.

Important: Un IMM beneficiar va suporta și el minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din investiția sa. Cei 30.000-100.000 euro acordați acoperă 90% din cheltuielile eligibile.

Principalii pași de urmat:

1. După finalizarea dezbaterii publice, MFE va publica și Ghidul solicitantului în forma firnală. Solicitanții eligibili în acest caz sunt aceste ADR-uri.

ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (deci NU IMM-urile depun proiecte în MySMIS), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la finalul anului 2020, aceste proiecte ale ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management a Programului Operașional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea.

Antreprenorii IMM care vor cei 30.000-100.000 de euro trebuie să fie atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de care aparțin (în funcție de județul lor) și, dacă au nelămuriri, să contacteze acele ADR-uri. Iată care sunt ADR-urile cu județele arondate și bugetele alocate și link-urile către paginile lor (unde snt și datele de contact):

 1. ADR Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui): 15.759.000 euro.
 2. ADR 2 Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea): 13.374.000 euro.
 3. ADR 3 Sud-Muntenia  (Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași): 14.166.000 euro.
 4. ADR 4 Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea): 10.773.000 euro.
 5. ADR 5 Vest  (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara): 10.593.000 euro
 6. ADR 6 Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 12.897.000 euro.
 7. ADR 7 Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): 12.438.000 euro.
 8. ADR 8 București-Ilfov (Municipiul București și județul Ilfov): 10.000.000 euro.

2. După ce proiectele mari ale ADR-urilor vor fi aprobate și acestea vor semna contractele de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor) va începe implementarea. Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis (IMM-uri) prin organizarea de apeluri regionale de proiecte.

3. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor depune (la ADR-uri) proiectele, în sesiunile (apelurile) regionale.

Proiectele (IMM-urilor) vor fi evaluate și selectate de ADR-uri pe baza procedurilor de lucru specifice etapelor de evaluare și selecție puse la dispoziție de OIPSI (Ministerul Comunicațiilor), care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii.

Durata selecției este de maximum 6 luni de la când ADR-ul semnează contractul de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor).

Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

4. ADR-urile vor semna contractul de subvenție cu fiecare IMM selectat și va face plata sumelor aferente ajutorului de minimis către acestea în confomitate cu contractele de subvenție.

Ajutorul de minimis se transferă de la Ministerul Fondurilor Europene către ADR în maximum 3 tranșe, pe baza proiectelor și contractelor de subvenție încheiate, respectiv în baza cererilor de rambursare depuse de către IMM-uri.

IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a poriectelor lor de investiții.

Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

5. ADR-urile vor monitoriza implementarea cheltuielilor efectuate de IMM-uri inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestora.

Condiții pentru IMM-urile beneficiare și codurile CAEN excluse

Așa cum am arătat mai sus, în acest ghid, solicitanții eligibili sunt ADR-urile, în timp ce IMM-urile sunt grupuri-țintă sau beneficiari finali ai finanțării.

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare. (Criterii de încadrare a IMM - aici).
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

           a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
           b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

 • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
 • nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate".
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Fără videochat - lista codurilor CAEN excluse

La această finanțare sunt eligibile aproape toate codurile CAEN, cu unele excepții. Studiourile de videochat, de exemplu, sunt și ele excluse de la banii europeni, așa cum poate fi interpretată o anumită prevedere din schema de minimis.

IMM-ul beneficiar NU desfășoară „activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare” - prevede schema.

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

 • 011    Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 • 014    Creșterea animalelor
 • 015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 • 016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
 • 017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 • 031    Pescuitul
 • 032    Acvacultura
 • 051    Extracția cărbunelui superior
 • 052    Extracția cărbunelui inferior
 • 101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • 102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 • 103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • 104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 • 105    Fabricarea produselor lactate
 • 106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
 • 1081   Fabricarea zahărului             
 • 1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase               
 • 1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei
 • 1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor
 • 1091      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă     
 • 110    Fabricarea băuturilor
 • 120    Fabricarea produselor din tutun
 • 131    Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                                      
 • 1629   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 191    Fabricarea produselor de cocserie
 • 192    Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
 • 2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază      
 • 2051    Fabricarea explozivilor  
 • 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 • 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 • 242    Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
 • 243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452   Turnarea oțelului                     
 • 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 • 254    Fabricarea armamentului și muniției
 • 301   Construcția de nave și bărci
 • 3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
 • 4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile         
 • 641    Intermediere monetară  
 • 642    Activități ale holdingurilor
 • 643    Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
 • 649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 • 651    Activități de asigurări
 • 652    Activități de reasigurare
 • 653    Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 • 920    Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • 981    Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Cheluieli eligibile - ce își vor putea cumpăra IMM-urile cu fondurile de 30.000-100.000 euro pentru digitalizare

Pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvebție), cheltuielile eligibile includ:

 • a)    Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 • b)    Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • c)    Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • d)    Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 • e)    Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • f)    Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 • g)    Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • h)    Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • i)    Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • j)    Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • k)    Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Descarcă de AICI schema de minimis, Ghidul propus și îndrumarul MFE

Proiect Ghid Digitalizare IMM by Claudiu on Scribd

 

Vezi și schema de minimis (mai importantă pentru beneficiarii IMM):

Schema de Minimis DigitalizareaIMM_08.10.2020CURAT by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
31994
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
De ce
nu merge?
Este foarte bine că se simplifică procedurile și ADR-urile vor fi cele care depun prooiectele. Din păcate nu îmi dau seama care este profilul firmei care va cumpăra calculatoare de minim 30.000 euro, chiar și pentru seervere este o valoare mare.

Pe de altă parte schema se referă doar la elemente de bază și nu își porpune o digitizare în profunzime. Pot sâ îmi cumpâr calculatoare, servere, sâ îmi fac un site ...etc, dar nu pot să investesc în automatizarea fluxurilor sau în sisteme de tip BMS cu care să pot monitoriza și controla automat fluxul de producție.
poza de profil
Cosmin
Ardeleanu
poza de profil
Cosmin
Ardeleanu
Trebuie sa incluzi si componenta de robotizare pe langa achizitia de hardware.
Sunt cheltuieli eligibile conform punctelor c. si j. Plus alte cheltuieli eligibile aferente gestionarii proiectului (auditare, consultanta, etc.)
E o schema chiar fezabila.
Daca esti cu adevarat interesat putem discuta aici sau pe Linkedin.
Cele bune
Cosmin Ardeleanu


- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri