Claudiu Zamfir

Noua platformă informatică MySMIS2021, pentru accesarea fondurilor UE de 46 miliarde EUR, se va deschide din data de 16 mai 2023 (MIPE)

euro-bancnote-computer-dreamstime

Antreprenorii, consultanții, beneficiarii publici și alți solicitanți de fonduri europene din cadrul financiar multianual 2021-2027 vor avea la dispoziție noul sistem informatic MySMIS2021, pentru depunerea și implementarea proiectelor cu noii bani europeni în valoare totală de 46 de miliarde de euro, a anunțat, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sistemul informatic MySMIS2021 este realizat în întregime de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), spre deosebire de varianta prevedentă, MySMIS2014, folosită pentru cadrul financiar 2014-2020, care a fost realizat de STS în cooperare cu Serviciul Român de Informații (SRI), potrivit unor surse ministeriale consultate de StartupCafe.ro. Tot STS a dezvoltat și celelate portaluri publice pentru finanțări: Granturi IMM Recover și PNRR.

În această perioadă, este încă în curs de finalizare dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

Conform calendarului operaționalizării noului MySMIS, începând cu data de 16 mai proiecte aferente perioadei de programare 2021 – 2027 vor putea fi depuse într-o variantă optimizată a aplicației.

„Dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021 este unul dintre elementele – cheie în absorbția celor 46 de miliarde de euro din Politica de Coeziune 2021-2027, pentru că ea răspunde acelei cerințe de digitalizare care facilitează accesul la finanțare pentru beneficiari. Totodată, eficientizează activitățile Autorităților de Management, de la definirea apelului și până la implementarea proiectului. Anul acesta avem 534 de apeluri, așteptate cu mare interes de către beneficiari, iar măsurile de debirocratizare și de simplificare vor face ca rezultatele să se vadă mai curând în economie și în viața comunităților. Mai mult, nu vom mai trenuma că vom avea probleme cu absorbția. Încă de anul trecut, am adoptat noi reguli pentru descentralizare și debirocratizare în absorbția fondurilor, iar noul MySMIS, optimizat conform calendarului stabilit, este o completare firească a acestor măsuri”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Aplicația MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viață al unui proiect – definirea apelului, elaborarea și depunerea proiectului (cererii de finanțare), evaluarea, contractarea, achizițiile, implementarea și monitorizarea, prin module dedicate. Între modulele aplicației există o interdependență, astfel încât informațiile pot fi, pe de o parte, asociate codului unic al proiectului, și pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operațional.

Principalele module din componența MySMIS2021:

Modulul Apeluri este utilizat în etapa de lansare și validare a apelurilor de proiecte și permite autorităților cu atribuții în gestionarea programelor să parametrizeze atributele necesare editării cererilor de finanțare în conformitate cu specificațiile din ghidul solicitantului. Parametrii stabiliți în acest modul, de exemplu tipul categorii de cheltuieli, indicatori (de realizare și de rezultat), sunt cei din care potențialii beneficiari vor selecta în elaborarea cererii de finanțare pentru proiectele depuse pe acel apel. Noile funcționalități aferente acestui modul vor fi testate în cursul acestei luni și vor putea fi utilizate începând din luna aprilie.

Modulul Cereri de finanțare asigură introducerea de către beneficiari a informațiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare. Noile funcționalități aferente acestui modul vor fi testate în cursul lunii aprilie și vor putea fi utilizate începând din a doua jumătate a lunii mai.

Aplicații dezvoltate de militarii de la STS

Cadrul instituțional pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 a fost adoptat de Guvern prin OUG nr. 172. Actul normativ prevede că Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura dezvoltarea aplicațiilor, administrarea tehnică a acestora și a sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, în timp ce MIPE va asigura administrarea operațională.

Sistemul va îndeplini toate cerințele de securitate, integritate și confidențialitate cu privire la schimbul electronic de date între autoritățile responsabile de programe și beneficiar și pe cele de  asigurare a disponibilității și funcționării în timpul și în afara programului de lucru standard, cu excepția perioadelor de întreținere tehnică.

În acest moment, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în consultare un proiect de ordonanță de urgență menit să răspundă nevoii de simplificare și de abordare unitară în procesul de implementare a Politicii de coeziune 2021-2027, care cuprinde un număr dublu de programe și introduce în sistemul de management și control, atât autorități din cadrul administrației publice centrale, precum și, urmare a procesului de descentralizare, autorități de management instituite în cadrul agențiilor de dezvoltare regională care gestionează programele regionale.

46 de miliarde de euro pentru investiții strategice

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocupărea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

---

Citește și:

Calendarul orientativ MIPE pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027

Parallax

Vizualizari
3301
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri