Claudiu Zamfir

Ajutoare de stat: Firmele beneficiare de granturi prin Măsura 3 vor putea publica anunțurile din proiect și pe site-uri de știri

Thumbnail

Firmele care vor beneficia de ajutoarele de stat de câe 50.000-200.000 de euro prin Măsura 3 - granturi de investiții vor trebui să publice obligatoriu anunțuri și comunicate de presă, putând să opteze și pentru publicații online, cheltuiala fiind eligibilă. Precizarea a fost făcută de Ministerul Economiei.

Iată toate explicațiile oferite de Ministerul Economiei, într-un Q&A la Măsura 3:

    Indicatorii previzionați: venit (cifra de afaceri), profit brut, nr. angajați, flux numerar previzionat, trebuie calculați exclusiv pentru activitatea cuprinsă în codul CAEN pentru care se face investiția sau sunt previzionați pentru întreaga activitate a companiei?

R: Veniturile previzionate, respectiv cifra de afaceri previzionată, așa cum sunt prevăzute în formular, vor fi căutate automat la ANAF pentru respectarea procentelor de 50% în primii doi ani și 100% în anul trei și se referă la indicatorul cifrei de afaceri pentru întreaga activitate.

    Care este modalitatea de îndeplinire a condiției de realizare a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificate în cadrul formularului de înscriere in primii 2 ani de durabilitate, existând două interpretari posibile și în această situație: în primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din suma cifrelor de afaceri planificate pentru anii N+1 și N+2 sau în primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din valoarea totală a veniturilor/cifrei de afaceri planificate pentru cei 3 ani de durabilitate? Iar în anul N+3 trebuie realizată diferența nerealizată în anii N+1 și N+2?

R: În primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din valoarea totală a veniturilor/cifrei de afaceri planificate pentru cei 3 ani de durabilitate, iar la sfârșitul anului 3 trebuie atinsă minim valoarea  totală previzionată pentru cei 3 ani de durabilitate.

    Cheltuielile obligatorii prevăzute în procedură (cheltuieli cu activități de publicitate și informare, cheltuieli cu activitatea de audit financiar) trebuie obligatoriu prevăzute în bugetul de investiții, cu toate că se suportă din fonduri proprii?

R: Dacă se vor suporta din fonduri proprii, nu trebuie să fie incluse în bugetul de investiții.

    Având în vedere că Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” specifică la art. 4.2.1, alin. (2), pct. E3 că “Cheltuielile cu activități de marketing nu sunt eligibile” și la art. 4.2.1, alin. (1) se specifică faptul că sunt eligibile “cheltuieli de promovare“, vă rugăm să ne precizați dacă aceste “cheltuieli de promovare” includ doar tipurile de cheltuieli detaliate la art. 4.2.1, alin. (2), pct. F sau sunt eligibile și alt tip de cheltuieli cu promovarea cum ar fi: SEO, Facebook Ads, website etc.?

R: Cheltuielile de promovare se referă la cheltuielile cu publicitatea proiectului, care conform documentației POC, reprezintă cheltuieli obligatorii. Cheltuielile de marketing precum SEO, Facebook Ads nu sunt eligibile.

    Având în vedere că Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” prevede la art. 4.2.1, alin. (2), pct. E3 ca obligatoriu “Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.mfe.gov.ro postat pe site-ul solicitantului”, pentru societățile care nu dețin site, crearea acestuia este o cheltuială eligibilă?

R: Da, crearea unui site este cheltuială eligibilă.

    Referitor la “Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului“, care este modalitatea de publicare a acestor anunțuri/comunicate de presă obligatorii (ex.: în presa scrisă, în publicații online etc.)?

R: Anunțuri/comunicate de presă obligatorii pot fi postate atât în presa scrisă, cât și în publicații online.

    Referitor la “Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului”, care sunt cerințele explicite privind formatul și conținutul acestor anunțuri/comunicate de presă?

R: Cerințele explicite privind formatul și conținutul acestor anunțuri/comunicate de presă sunt cuprinse în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structural 2014-2020 în România – versiunea revizuită în luna ianuarie 2018.

    Cheltuielile cu participarea la evenimente, conferințe, târguri organizate în strainătate sunt eligibile?

R: Conform art. 4.2.1 alin (2) lit.F sunt eligibile:

Cheltuieli cu accesibilitatea, promovarea, cu participarea la evenimente, conferințe, târguri inclusiv cele organizate in sistem online/virtual:

  • taxa de participare
  • închirierea stand-ului (fizic sau virtual)
  • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,
  • transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale.

    Conform art. 4.2.1(2) D1 este eligibila achiziția de “terenuri, construcții și instalații – cuprind cheltuieli aferente activităților de achiziție terenuri și construcții, realizarea construcțiilor – construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, construcţii speciale (…)”, ce reprezintă sintagma “construcții speciale”?

R: Construcțiile special sunt cele de tipul : Construcții industriale, Construcții agricole, Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicatii, Construcții hidrotehnice, Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare, Construcții pentru transportul energiei electrice, Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare, Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare.

    Conform art. 4.2.1(2) lit D3 alin 3, în cazul achiziției unui teren în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului, în scopul efectuării de investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, cum poate aplicantul să facă dovada că deține dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie asupra imobilului pe care dorește să realizeze construcția, în condițiile în care el dorește să cumpere acel teren?

R: Dovada că deține dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie asupra imobilului pe care dorește să realizeze constructia, se face doar de către cei care au în proprietate respectivul teren.

    În cazul achiziționării unei clădiri, terenul aferent amprentei la sol a clădirii este eligibil în limita a 10% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului și va trebui detaliat separat în bugetul de investiții?

R: Dacă terenul aferent amprentei la sol a clădirii nu este inclus în prețul imobilului,  fiind facturat separat, este eligibil în limita a 10% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului.

    Cheltuielile cu consultanța în limita a 10.000 lei sunt plafonate la această sumă din valoarea grantului sau din valoarea eligibilă a proiectului de investitii?

R:  Cheltuielile cu consultanța în limita a 10.000 lei sunt plafonate la această sumă din valoarea grantului.

    Este eligibilă achiziția mai multor spații în vederea înființării mai multor puncte de lucru în regiuni diferite aparținând mai multor Agenții?

R: Nu, proiectul va avea o singură locație de implementare.

    În cazul în care, pe perioada implementării și a monitorizării, se dorește schimbarea structurii asociaților cum se va proceda?

R: Având în vedere că acordul de finanțare este încheiat cu persoana juridică, schimbarea structurii asociaților este posibilă, însă în cazul schimbării reprezentantului legal se va încheia act adițional.

    În cazul în care se aplică pe codul CAEN 4520 (Întreținerea și repararea autovehiculelor) și se dorește achiziționarea unui atelier auto mobil (autoutilitară dotată cu toate echipamentele necesare intervenției), este aceasta eligibilă?

R: Toate mijloacele de transport sunt eligibile în cadrul măsurii, numai pentru activitățile de transport marfă sau persoane.

    Semiremorcile și remorcile sunt definite ca mijloace de transport; în această accepțiune, sunt acestea eligibile a fi achiziționate prin Grantul pentru investiții conform art. 4.2.1., alin. (4), lit. b) din Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”?

R: Toate mijloacele de transport sunt eligibile în cadrul măsurii, numai pentru activitățile de transport marfă sau persoane.

    Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (ex: contract de vânzare – cumpărare, contract de concesiune, contract de superficie etc.), precum și documentele care atestă faptul că imobilul este liber de sarcini (ex.: extras de carte funciară) trebuie depuse în cadrul formularului de înscriere din cadrul aplicației informatice?

R: Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (ex: contract de vânzare – cumpărare, contract de concesiune, contract de superficie etc.), precum și documentele care atestă faptul că imobilul este liber de sarcini (ex.: extras de carte funciară) se vor depune în front-office la momentul decontului.

 

Parallax

Vizualizari
4326
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
De ce
nu merge?
”Firmele beneficiare de granturi prin Măsura 3 vor putea publica anunțurile din proiect și pe site-uri de știri”
Se aplica conditiile de la POC.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri