Claudiu Zamfir

Ajutoarele de stat COVID pentru firme, în 70 de întrebări cu răspunsuri oficiale

Thumbnail

Ministerul Economiei a actualizat setul de întrebări și răspunsuri publicat săptămâna trecută, ajungând acum la 70 de puncte, referitoare la cele 3 măsuri ale schemei de ajutoare de stat pentru firme, PFA, ONG și cabinete medicale, în vederea redresării din criza COVID-19.

Redăm mai jos setul Q&A oficial publicat în data de 18 ianuarie 2021:

Cheltuieli eligibile

1. Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi?

Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA și nu pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.

2. Este eligibilă cheltuiala cu chiria?

Cheltuiala cu chiria este eligibilă a baza contractului încheiat pentru sediul social sau punctul de lucru în care se desfășoară activitatea pentru care s-a solicitat finanțarea.

3. Achiziția de softuri, licențe sau aplicații este eligibilă?

Da, este eligibilă și se încadrează la datorii curente și restante către furnizori, sau achiziția de echipamente sau tehnologii necesare desfășurării activității.

4. Sunt eligibile cheltuielile cu serviciile contabile?

Da, sunt eligibile și încadrate drept datorii curente și restante către furnizori necesare desfășurării activității.

5. Cotizațiile fixe și variabile către organizațiile profesionale sunt eligibile?

Pot fi eligibile dacă în baza achitării lor se obține autorizația de funcționare, necesară continuării activității.

6. Ce înseamnă reluarea activității?

Reluarea activității reprezintă o formulare generică și se referă la reluarea activității după starea de urgență, în contextul pandemiei. Nu se solicită documente sau dovezi justificative de încetare a activității, iar continuarea activității în timpul pandemiei nu duce la pierderea eligibilității.

7. Pentru transportatori, facturile de combustibil sunt eligibile?

Da, cheltuielile cu combustibilul sunt eligibile și sunt considerate cheltuieli cu materia primă.

8. Pot efectua plăți în avans la bugetul de stat?

Sunt considerate datorii la bugetul de stat sumele deja declarate, iar plățile în avans nu pot fi considerate cheltuieli eligibile.

Eligibilitate

9. Codul CAEN 6920 pentru PFA este eligibil?

Nu, nu este eligibil pentru PFA deoarece nu figurează în anexa 1 la OUG 130.

10. Unde se poate consulta lista codurilor CAEN eligibile pentru măsurile de ajutor de stat?

Lista codurilor CAEN eligibile pentru măsurile 2 și 3 se regăsește în Anexa 2 și Anexa 3 din OUG 130/2020.

11. Dacă o firmă a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați pe perioada pandemiei, poate accesa fonduri europene nerambursabile pentru IMM-uri?

Da, firma respectivă poate accesa sprijin financiar din fonduri nerambursabile.

 

Altele

12. Cum se poate renunța la micrograntul deja încasat pe un SRL?

Pentru a renunța la banii încasați, se depune cerere de renunțare la AIMMAIPE, iar aceasta va demara procedurile de retur.

13. Obligativitatea de informare publică despre accesarea / utilizarea fondurilor este obligatorie în cazul microgranturilor?

Nu, obligativitatea de informare nu există în cadrul microgranturilor (Măsura 1).

14. Care sunt criteriile de selecție pentru finanțarea proiectelor de investiții aferente Măsurii 3?

Calculul RIR implică indicatorii de cash-flow previzionat și valoarea totală a investiției. Indicatorii de cashflow sunt editabili și introduși de beneficiar. Calculul se realizează automat din platforma de aplicare, iar scorurile se bazează pe următoarele considerente:

A. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR), cumulând un maxim de 25 puncte, repartizați astfel:

Indicatori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% – 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% – 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% – 10 puncte

B1. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții, cumulând maximum 35 puncte, astfel:

 • peste 35% – 35 puncte
 • ≥ 25% și < 35% – 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% – 20 puncte
 • > 15% și < 20% – 10 puncte

B2. Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții, cumulând  maximum 35 puncte, se calculează după cum urmează:

 • peste 45% – 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% – 30 puncte
 • ≥ 35% și < 40% – 20 puncte
 • > 30% și < 35% – 10 puncte

C. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • ≤ 3 – 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte

* În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.

D. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 10 puncte

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte

 

Erori platformă

15. Ce înseamnă eroarea “Certificatul cu care ai semnat documentul nu a fost emis de o autoritate de certificare calificată”?

Toate documentele încărcate în sistemul informatic Granturi IMM 2020 trebuie să fie asumate prin semnarea fiecăruia cu un certificat digital calificat deținut de utilizator. Certificatele calificate pentru semnătură electronică sunt cele emise de către prestatorii calificați de servicii de încredere. Lista prestatorilor calificați de servicii de încredere în România: AlfaTrust Certification S.A., Centrul de Calcul S.A., Certsign S.A., DigiSign S.A., Trans Sped S.R.L., Namirial S.p.A.

16. Ce înseamnă eroarea “Există o persoană adăugată.”?

Există deja un cont creat pentru persoana actuală. Se poate crea un singur cont asociat unui CNP valid și unei adrese de email valide.

17. Ce înseamnă eroarea “Persoană inexistentă.”?

Contul curent nu are o persoană asociată. Completați corect datele din secțiunea “Profilul meu”.

18. Ce înseamnă eroarea “Există deja un cont cu această adresă de email.”?

Se poate crea un singur cont asociat unei adrese de email. Adresa actuală a fost deja folosită pentru crearea altui cont.

19. Ce înseamnă eroarea “Prenume/ Nume de familie invalid.”?

Nu a fost completat câmpul “Prenume/ Nume”.

20. Ce înseamnă eroarea “Adresă email invalidă.”?

Nu a fost completat câmpul “E-mail” sau nu are un format corect.

21. Ce înseamnă eroarea “CNP invalid.”?

Nu a fost completat câmpul CNP sau nu are un format corect.

22. Ce înseamnă eroarea “Număr act identitate invalid.”?

Nu a fost completat câmpul “Număr pentru actul de identitate” sau nu respectă formatul.

23. Ce înseamnă eroarea “Serie act identitate invalidă.”?

Nu a fost completat câmpul “Serie pentru actul de identitate” sau nu respectă formatul.

24. Ce înseamnă eroarea “Date de identificare invalide.”?

Nu au fost completate toate datele sau nu au fost completate corect datele de identificare din secțiunea “Profilul meu” sau din secțiunea “Reprezentant legal”.

25. Ce înseamnă eroarea “Țară/ Județ/ Localitate invalidă.”?

Nu a fost completat câmpul “Țară/ Județ/ Localitate”.

26. Ce înseamnă eroarea “Stradă invalidă.”?

Nu a fost completat câmpul “Stradă” sau nu are un număr de caractere suficient. În cazul în care adresa nu are stradă, completați cu “-” câmpul “Stradă”.

27. Ce înseamnă eroarea “Număr de stradă invalid.”?

Nu a fost completat câmpul “Număr” asociat străzii introduse. În cazul în care adresa nu are stradă sau număr, se va completa cu “-” câmpul Număr.

28. Ce înseamnă eroarea “Număr de telefon invalid.”?

Nu a fost completat câmpul “Număr de telefon” sau nu are un format corect. Numărul de telefon trebuie să fie format din 10 cifre.

29. Ce înseamnă eroarea “Există o persoană cu același CNP”?

Codul numeric personal este asociat profilului unei alte persoane. Nu pot fi create mai multe conturi asociate unor persoane cu același CNP.

30. Ce înseamnă eroarea “Există o persoană cu aceeași adresă de email”?

Adresa de email introdusă este asociată profilului unei alte persoane. Nu pot exista mai mulți utilizatori cu aceeași adresă de email.

31. Ce înseamnă eroarea “Date de contact lipsă.”?

Nu au fost completate toate datele de contact din secțiunea Profilul meu -> Date de corespondență.

32. Ce înseamnă eroarea “Date de identificare lipsă.”?

Nu au fost completate toate datele de identificare din secțiunea Profilul meu -> Date de identificare.

33. Ce înseamnă eroarea “Tipul fișierului este invalid.”?

Extensia fișierului încărcat trebuie să fie de tipul .pdf.

34. Ce înseamnă eroarea “Documentul nu are numărul de semnături necesare.”?

Documentele încărcate în sistem trebuie semnate cu un certificat digital valid. Nu pot fi încărcate documente care nu sunt semnate astfel.

35. Ce înseamnă eroarea “Fișierul semnat lipsește.”?

Nu a fost încărcat în sistem fișierul semnat cu un certificat digital valid.

36. Ce înseamnă eroarea “CUI invalid.”?

Nu a fost completat câmpul CUI sau a fost completat eronat.

37. De ce primesc eroarea “Entitatea juridică a fost deja înrolată.”?

O persoană juridică poate fi înscrisă o singură dată.

38. Ce înseamnă eroarea “Ponderea acționarului nu are o valoare validă.”?

În câmpul “Ponderea acționarului”, trebuie introdusă o valoare între 1 și 100.

39. Ce înseamnă eroarea “Există deja o cerere de înregistrare pentru această adresă de email.”?

Se poate crea un singur cont cu o adresă de email. Pentru adresa de email curentă a fost deja înregistrată o cerere pentru crearea contului.

40. Ce înseamnă eroarea “Există un cont validat pentru această adresă de email.”?

O adresă de email poate fi asociată unui singur cont. Nu pot exista mai multe conturi cu aceeași adresă de email.

41. Ce înseamnă eroarea “Formatul adresei de email este invalid.”?

Formatul adresei de email nu este corect. Acesta trebuie să fie de tipul text@text.text.

42. Ce înseamnă eroarea “Apelul este în afara perioadei de valabilitate.”?

Apelul este închis.

43. Ce înseamnă eroarea “Documentul semnat lipsește.”?

Nu a fost încărcat în sistem documentul semnat cu un certificat digital valid.

44. Ce înseamnă eroarea “Există deja o cerere transmisă pentru același CUI și același apel.”?

În modulul “Depunere” poate fi transmisă o singură cerere pe același apel pentru aceeași persoană juridică.

45. Ce înseamnă eroarea “Aplicantul nu are adăugat niciun acționar.”?

Cererea nu poate fi finalizată dacă aplicantul nu are introduși acționari/asociați/titulari. Este necesară introducerea de acționari în secțiunea Acționari/Asociați/Titulari din meniul persoanei juridice curente.

46. Ce înseamnă eroarea “Ponderea totală a acționarilor este sub 100%”?

Însumate, valorile din coloana “Pondere capital”, secțiunea “Acționari/Asociați/Titulari”, trebuie să fie 100.

47. Ce înseamnă eroarea “Nu a fost selectată o locație a implementării.”?

Pentru cererea actuală, nu a fost încă aleasă locația implementării din secțiunea omonimă.

48. Ce înseamnă eroarea “Categoria fișierului nu suportă operațiunea curentă.”?

Asupra fișierului curent nu se pot realiza operațiuni de salvare/ ștergere.

49. Contul odată creat poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să creăm alt cont atunci?

Contul creat în etapa de pre-înregistrare rămâne valabil în aplicație.

50. De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?

Declarația IMM poate fi descărcată de pe site-ul imm.gov.ro și se poate descărca și din aplicație.

51. Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care câte caractere speciale?

Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică.

52. Cine semnează împuternicirea?

Împuternicirea trebuie să fie semnată olograf de către reprezentantul legal al întreprinderii și apoi electronic de către împuternicitul deținător al semnăturii electronice.

53. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.”?

Persoana juridică este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.

54. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece împotriva societății există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral.”?

Împotriva persoanei juridice există o decizie de recuperare a unui ajutor de stat.

55. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind data înființării.”?

Data înființării societății trebuie să fie anterioară datei de referință, care se calculează ca fiind cu un an înainte de data deschiderii schemei (pentru depunerile pe apelurile: “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile (tip cerere: Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019/ PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.1)”, “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”)

De exemplu, dacă data deschiderii schemei “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” a fost 12.10.2020, atunci data de referință este 12.10.2019; sau anterioară datei de 01.02.2020 (pentru depunerile de cereri de tipul “PFA/CMI implicate în activități COVID”).

56. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece a avut angajați la 31.12.2019.”?

Se încearcă depunerea unei cereri pe apelul “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, tipul cererii “Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019”, dar societatea are un număr de angajați mai mare ca 0 la 31.12.2019.

57. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu deține niciun cod CAEN care să facă parte din anexa codurilor eligibile.”?

Societatea nu deține niciun cod CAEN eligibil pentru finanțare. În cadrul întrebărilor frecvente se pot găsi listele de coduri CAEN acceptate pentru schema pe care se dorește să se realizeze depunerea.

58. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece activitatea este exceptată de la finanțare.”?

Activitatea aferenta codului CAEN deținut de societate face parte din lista codurilor CAEN exceptate. Lista codurilor CAEN exceptate poate fi găsită aici.

59. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind codul CAEN autorizat.”?

Codul CAEN nu face parte din lista codurilor CAEN acceptate. În cadrul întrebărilor frecvente se pot găsi listele de coduri CAEN acceptate pentru apelul pe care se dorește să se facă depunerea.

60. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind cifra de afaceri.”?

A. Cifra de afaceri a societății la 31.12.2019 este mai mică de 5000 euro. Pentru depunerile pe apelul “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, tipul cererii: “ONG-uri cu activitate economică în domeniul învățământului”, cifra de afaceri a societății la 31.12.2019 trebuie să fie mai mare de 5000 euro.

B. Cifra de afaceri a societății la 31.12.2019 este mai mică de 24000 euro. Pentru depunerile pe apelurile Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile (tip cerere: Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019, Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor (tip cerere: ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.1)), cifra de afaceri a societății la 31.12.2019 trebuie să fie mai mare de 24000 euro.

61. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu deține informațiile fiscale necesare calculului dificultății întreprinderii.”?

În datele preluate de la ANAF nu există informațiile necesare calculului dificultății întreprinderii (pierderi reportate, capitale proprii).

62. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind deținerea certificatului CSU.”?

Societatea nu deține un certificat CSU. În cadrul programului pot participa doar societățile care dețin certificat CSU.

63. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind înscrierea în program cu o singură societate.”?

Societatea a înregistrat deja formularul de înscriere în cadrul programului.

64. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind venitul din exploatare.”?

Profitul de exploatare al societății este 0. Este necesar ca societatea să fi înregistrat profit din exploatare în bilanțul 2018 sau 2019.

65. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece codul CAEN ales nu se regăsește în lista codurilor acceptate din Anexa nr. 1 din OUG 130/2020.”?

Lista codurilor acceptate din Anexa nr. 1 din OUG 130/2020 se regăsește la întrebări frecvente.

66. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece codul CAEN ales nu se regăsește în lista codurilor acceptate din Anexa nr. 2 din OUG 130/2020.”?

Lista codurilor acceptate din Anexa nr. 2 din OUG 130/2020 se regăsește la întrebări frecvente.

67. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece codul CAEN ales nu se regăsește în lista codurilor acceptate din Anexa nr. 3 din OUG 130/2020.”?

Codul CAEN nu se află în lista de activități acceptate (Anexa 3 la OUG). Lista codurilor acceptate din Anexa nr. 3 din OUG 130/2020 se regăsește la întrebări frecvente.

68. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece codul CAEN ales se regăsește în lista codurilor exceptate.”?

Codul CAEN deținut de societate face parte din lista codurilor CAEN exceptate. Lista codurilor CAEN exceptate poate fi găsită aici.

69. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind înscrierea în program cu o singură societate.”?

Pentru o persoană juridică poate fi depusă o singură cerere pe o măsură.

70. De ce primesc avertizarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece societatea este în dificultate.”

Conform informațiilor preluate de la ANAF, societatea este în dificultate. Formula de calcul poate fi regăsită mai jos:

A. dacă este vorba de SRL, SA, SCA – pentru date din 2019:

– dacă pierderile de capital > 50% * capital social subscris și vărsat, atunci rezultă că solicitantul este în dificultate

În acest caz, Pierderi de capital = Pierderi reportate (sold ct.117) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (sold ct.121) + Prime de capital (ct.104)+ Rezerve din reevaluare (ct.105)+ Rezerve (ct.106), unde:

→ Rezultatul exercițiului financiar poate fi Profit sau Pierdere exercițiu financiar

→ Pierderea se ia în calcul cu semnul (-)

B. dacă este vorba de SNC si SCS:

– dacă capitalurile proprii totale (N) < 50% * (capitalurile proprii totale (N-1))

(condiția este una și aceeași cu ((capitalurile proprii totale(N-1)) – capitalurile proprii totale(N)) > 50% * (capitalurile proprii totale(N-1)) →  întreprinderea este în dificultate

 

QA 18 Ianuarie 2021 by Claudiu on Scribd

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
6267
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Fabiola
Rolea
Daca pentru firmele de transport sunt eligibile cheltuielile cu combustibilul, atunci pentru agentiile de turism care transporta turistii spre cazare cu autocarul sunt eligibile cheltuielile cu combustibilul si cu cazarea? Multumesc!
poza de profil
Ionel
Moldovan
Buna ziua,
Tot incerc sa caut un monitor pentru PC, care sa ma ajute in proiectare si grafica, dar pe platformele cunoscute, toate au in denumire "GAMMING". Este eligibila o cheltuiala cu un astfel de monitor pe finantarea luata prin Micrograntul 1 ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri