Claudiu Zamfir

Termen 30 septembrie 2023: Băncile sunt așteptate în programele StudentInvest și FamilyStart

bani-lei-dreamstime

Băncile/instituțiile de credit interesate sunt invitate să se înscrie în programele StudentInvest și FamilyStart până la data de 30 septembrie 2023 pentru a primi plafon de garanții din partea Fondului Român de Contragarantare, astfel încât acestea să acorde, mai departe, credite cu garanții publice persoanelor eligibile.

Conducerea FRC invită instituțiile de credit interesate să se înscrie în cele două programe până la data de 30 septembrie 2023 și să transmită solicitarea de alocare de plafon, conform prevederilor legale în vigoare” - a informat FRC, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Astfel, începând cu luna octombrie 2023, potențialii beneficiari finali vor putea depune solicitările pentru credite cu costuri subvenționate.

În Monitorul Oficial nr. 835/15.09.2023 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.533/20.740 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”.

Fondul Român de Contragarantare SA (FRC) este mandatat de Ministerul Finanțelor să acorde garanții în numele și contul statului de până la 80% din creditul obținut de beneficiarii eligibili în ambele programe, în limita unui plafon total de 500 milioane lei.

În anul 2023 programele au următoarele caracteristici:

Programul StudentInvest

  • vârsta beneficiarilor eligibili – între 18 și 40 de ani, cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior din România;
  • valoarea maximă a creditului - 75.000 lei;
  • plafonul total al garanţiilor de stat - 250 milioane lei.

Programul FamilyStart

  • vârsta beneficiarilor eligibili – între 18 și 45 de ani, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă;
  • valoarea maximă a creditului - 150.000 de lei;
  • plafonul de venituri ce permite participarea în program - venitul net pe membru de familie este de până la 6.000 lei, respectiv de până la 7.500 lei pentru familiile monopartentale. Venitul net lunar pe membru de familie în sensul prezentului program reprezintă salarii nete lunare/ venituri din salarii. Precizare: prin venit net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului.
  • plafonul total al garanțiilor de stat – 250 milioane lei.

Avantajele celor două programe derulate în 2023 constau în facilități de creditare, după cum urmează:

1. Garanții de stat – Fondul Român de Contragarantare SA asigură garantarea în nume și cont stat de până la 80% a împrumutului acordat de către banca/instituția de credit înscrisă în program;

2. Comisioane subvenționate – sunt acoperite integral comisionul de analiză și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate prin FRC;

3. Dobânda aferentă creditului – este subvenționată diferențiat, în funcție de program, astfel:    

  • StudentInvest 100% - acoperire integrală;
  • FamilyStart 75% - acoperire în proporție de 75%;  

4. Durata creditului – este de maxim 10 ani, inclusiv perioada de grație.

„Asigurăm implementarea programelor StudentInvest și FamilyStart pentru al doilea an consecutiv și ne bucurăm să contribuim, astfel, la finanțarea nevoilor de studii sau privind familia, prin acordarea de până la 80% garanții în numele și contul statului român la împrumuturile aferente. Am pus la punct o infrastructură informatică la dispoziția băncilor participante pentru a răspunde eficient la solicitările de finanțare ale tinerilor.”, a declarat Stere Farmache, președintele directoratului FRC.
     
„Optimizăm resursele interne și accelerăm procesele administrative legate de parafarea cadrului convențional 2023, astfel încât cât mai mulți tineri să beneficieze de finanțările oferite prin cele două programe”, declară Andreia Surcel, membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare SA.

Parallax

Vizualizari
1767
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri