Claudiu Zamfir

Noi finanțări, de max. 500.000 lei, pentru firme românești de construcții, IT, turism (proiect oficial de program de accelerare IMM)

bani-lei-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești, care fac afaceri ca turismul, IT-ul construcțiile, vor putea obține noi finanțări, de până la 500.000 de lei fiecare, printr-un Program de accelerare a dezvoltării IMM-urilor, propus oficial, miercuri, de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Viitorul Program de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii , destinat firmelor înființate cel târziu la data de 31.12.2020, are alocat un buget de 52 milioane de lei, în anul 2023. Este vorba de fonduri rămase dintr-un program mai vechi sprijinit de statul elvețian, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

Potrivit proiectului de procedură de implementare, firmele beneficiare vor lua credite de cel puțin 250.000 de lei de la bănci partenere în viitorul program.

Ajutorul acordat unei firme beneficiare va fi de maximum 500.000 lei , reprezentând cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente împrumutului de la bancă.

Ajutorul de minimis, sub formă de primă de capital, va diminua creditul pentru investiții luat de la bancă. Beneficiarul va putea primi sprijinul după ce a făcut  cheltuielile eligibile aferente investiției.

Statul crede că va sprijini 104 firme prin acest program.

Poți transmite propuneri și sugestii privind acest program, până luni, 28 august 2023, prin acest formular online.

Programul de accelerare a dezvoltării IMM: lista domeniilor CAEN eligibile

Conform procedurii propuse, vor fi eligibile în cadrul programului firmele care desfăşoară activităţi autorizate pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 41    Construcții de clădiri    
 • 63    Activități de servicii informatice    
 • 74    Alte activități profesionale, științifice și tehnice
 • 79    Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică    
 • 86    Activități referitoare la sănătatea umană

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor în programul de accelerare

Pe lângă domeniile menționate, firmele beneficiare vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2020;
 • persoanele care au calitatea de asociaţi sau acţionari și care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a 3 exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • Mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți  la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data efectivă a plății. Registrul salariaților din Revisal va fi depus la momentul decontului trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentația de decont.  

Programul de accelerare IMM: cheltuieli eligibile

Conform procedurii propuse, firmele beneficiare vor putea afce o serie de cheltuieli eligibile din banii din acest program, cum ar fi:

 1. echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 2. echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz,sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor aflate în proprietatea societății aplicante.
 3. tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 4. Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 5. autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Alte condiții privind achizițiile prin programul propus:

 • Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţii codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanţare.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand sau care  fac obiectul unei duble finanțări.
 • Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agenției IMM de la Ministerul Economiei / băncii partenere activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor asigurabile, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMM / instituția de credit, după caz. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM / instituția de credit, după caz a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
Parallax

Vizualizari
13757
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri