Claudiu Zamfir

Se depun cererile: Fonduri nerambursabile de max. 2,5 milioane euro pentru făbricuțe de bere, lactate, panificație

Imagine principala
fonduri IMM bere

Societățile cu răspundere limitată (SRL), persoanele fizice autorizate (PFA) și alte tipuri de firme pot cere de marți, 1 august, fonduri nerambursabile de maximum 2,5 milioane de euro, cu diferite intensități, pentru mici afaceri în producția de bere artizanală, lactate, înghețată panificație și altele. Fondurile sunt disponibile în Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), a anunțat Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Vorbim despre submăsura 4.2 GBER (General Block Exemption Regulation - Regulamentul General de Exceptare Reg. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat).

Această submăsură PNDR permite procesarea de produse agricole pentru realizarea de produse non-agricole (altele decât produsele agricole, așa cum sunt ele menționate în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene -TFUE).

Cererile de finanțare, proiectele și celelalte documente ale dosarului se depun electronic, pe site-ul afir.info, în perioada 1 august, ora 9.00 - 31 octombrie 2017, ora 16.00.

Această primă sesiune continuă, anuală de depunere a cererilor de finanţare pentru Schema de ajutor de stat GBER aferentă submăsurii 4.2 din PNDR 2020 are un buget total de 70 de milioane de euro.

Alocarea este împărțită astfel: 49 milioane euro pentru dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și comercializare a unor produse agricole și 21 milioane euro pentru crearea de noi unități de procesare a produselor agricole.

FONDURI NERAMBURSABILE - solicitanți eligibili

Conform Ghidului solicitantului, beneficiari eligibili sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producatori (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Domeniile finanțabile:

Anexa Domenii GBER by Claudiu on Scribd

FONDURI NERAMBURSABILE: Câți bani pot fi obținuți

Această linie de finanțare este ormată din două componene: ajutorul de stat nerambursabil și schema de minimis (opțională).

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme GBER aferenta sM 4.2  nu poate depăşi plafonul maxim euro/ proiect, după cum urmează:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat. Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect (pe componenta eligibilă) investiții în unitatea proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, procesare, depozitare și comercializare directă), în funcție de specificul sectorului.

Intensitatea ajutorului de stat nerabursabil variază între 10% și 50%, în funcție de dimensiunea firmei și regiunea de dezvoltare în care se află. Cea mai redusă intensitate a ajutorului o primesc întreprinderile mari din București, iar cea mai mare intensitate, microînreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din regiunile mai puțin dezvoltate.
Restul din cheltuielile eligibile trebuie acoperit de antreprenori.

Cealaltă componentă a finanțării este schema de minimis, ajutor care u poate depăși 200.000 de euro pe solicitant. Valoarea eligibila a costurilor generale proiect este:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE ÎN SCHEMA GBER 4.2 PNDR

Cu banii obținuți în aceasă schemă de finanțare se pot face mai multe cheltuieli eligibile, printre care:

 • Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare materie primă/ produse nonagricole)- sortare -condiționare materie primă, procesare-comercializare).
 • Pentru respectarea condiţiilor de igienă/ sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaţiile destinate exclusiv personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul şefului de secţie, spaţiul pentru servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
 • Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect, următoarele:

- autocisterne, cisterne;
- autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
- autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
- remorci și semiremorci specializate;
- rulote și autorulote alimentare.

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investiții secundare valoric legate de investiția inițială în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale Cheltuielile eligibile referitoare la investiţiile iniţiale sau o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în active necorporale, identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, se referă la următoarele:

- organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
- achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
- achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectuluicheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro.

Aici intră:

 1. înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
 2. etichetarea (crearea conceptului);
 3. creare de marcă înregistrată/ brand.
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Descarca Ghidul solicitantului submăsura 4.2 GBER din cadrul PNDR 2014-2020:

Ghidul Solicitantului 4-2GBER by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
12597
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri