Claudiu Zamfir

Se amână programul de ajutoare ConstructPlus 2024. Reguli modificate pentru firme

bani-euro-caramizi-dreamstime

Ministerul Economiei a decis amânarea sesiunii de înscrieri la programul ConstructPlus 2024, prin care firmele care produc materiale de construcții pot obține ajutoare de stat de maximum 50 de milioane de euro pe investiție.

Sesiunea era inițial programată să se deschidă mâine, dar acum Ministerul Economiei a anunțat o nouă perioadă în care firmele vor putea depune a cererilor de acord pentru finanțare ConstructPlus: 11 martie – 9 aprilie 2024.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative se transmit la Registratura Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București menționându-se pe plic: Direcția Politici Industriale și Finanțări pentru Industrie – O.U.G. nr. 68/2023.

MEAT a pus la dispoziţia solicitanţilor adresa electronică ajutordestat@economie.gov.ro prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări.

Motivul invocat de Ministerul Economiei pentru amânarea sesiunii este faptul că parlamentarii au modificat Ordonanța de urgență nr. 68/2023, prin care s-au stabilit regulile de finanțare.

„Având în vedere stadiul dezbaterii Proiectului de Lege de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, și totodată, ținând cont de faptul că amendamentele propuse pot influența procesul de pregătire al aplicațiilor, MEAT amână perioada deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat CONSTRUCTPLUS, respectiv aceasta urmând a fi desfășurată în perioada 11 martie 2024 – 9 aprilie 2024” - a informat, miercuri, Ministerul Economiei, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Principalele amendamente la OUG ConstructPlus 2024

Într-adevăr, marți, 13 februarie 2024, Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat Legea de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 68/2023, privind programul ConstructPlus, cu 221 de voturi „pentru”, 38 „contra”, și 14 „abțineri”. Un deputat nu a votat.

Comisiile Camerei Deputaților pentru buget-finanţe, pentru industrii şi cea pentru antreprenoriat aprobaseră 39 de modificări la ordonanța de urgență. Cele mai importante amendamente admise, propuse de deputatul PSD Ilie Toma, modifică destul de mult regulile schemei de finanțare ConstructPlus:

 • Intensitatea sprijinului se calculează ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile, nu a întregii investiții (care cuprinde și costurile neeligibile), cum era inițial prevăzut în ordonanță. „Ajutorul de stat regional nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din costurile eligibile totale ale proiectului investiției şi fără a depăşi intensitatea maximă a ajutoarelor de stat prevăzută în Harta regională autorizată de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9750 final din 20.12.2021, cu completările ulterioare, şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Harta Regională pentru România”.
 • S-a introdus un spor de intensitate a sprijinului pentru IMM-uri. „Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii”. Astfel, firmele mici ar putea beneficia de sprijin până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în județele în care intensitatea maximă acceptată era de 70%.
 • S-a introdus condiția ca beneficiarul să nu aibă datorii la bugetul general consolidat, pentru sediul social și pentru toate punctele de lucru. În motivare, deputatul Toma spune că are astfel „în vedere verificarea debitelor atât la bugetul local, cât și la bugetul de stat astfel încât întreprinderea solicitantă să nu înregistreze niciun fel de datorii”.
 • Se elimină una dintre condițiile de eligibilitate a beneficiarilor: „nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare”.
 • S-a schimbat definiția proiectului unic de investiţii: „orice investiție inițială care vizează aceeași activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ”.
 • S-a modificat definiția activelor corporale pe care le pot achiziționa beneficiarii schemei: „active corporale - activele asociate investiţiei reprezentate de terenuri, construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii şi instalaţii tehnice, utilaje şi echipamente”.

Bugetul programului este de 149 milioane de euro pentru anul 2024.

Lista codurilor CAEN eligibile

 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
 • 2351 Fabricarea cimentului;
 • 2352 Fabricarea varului și ipsosului;
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 Fabricarea betonului;
 • 2364 Fabricarea mortarului;
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
 • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice.
Parallax

Vizualizari
2378
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri