Smile Media

[P] Lansarea proiectului cu titlul “Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială” - REMONI TECHNOLOGIES RO SRL

Thumbnail

REMONI TECHNOLOGIES RO SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gh.Asachi din Iasi, derulează în perioada 1 Decembrie 2021 - 31 Decembrie 2023 proiectul  „Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”, SMIS 121866, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, operațiunea Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei unitați noi pentru producția de senzori inovativi de monitorizare a consumurilor în instalatiile tehnice utilizând inteligența artificială. Proiectul de față se referă la realizarea unei investiții inițiale, adică o unitate de producție nouă pentru realizarea unor produse noi prin activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală și îmbunătățirea altora existente deja în portofoliul companiei, în țara de origine – Danemarca, în scopul scalării acestora și încorporării de elemente de inteligență artificială și machine learning.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea unei unități de producție nouă pentru senzori inovativi de monitorizare consumuri in instalațiile tehnice până la finalul proiectului
 • Punerea pe piața din Romania a 5 produse noi și 3 produse substanțial îmbunătățite până la finalul proiectului
 • Realizarea unui parteneriat strategic între companie și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, ca urmare a realizării proiectului și publicarea a minim 3 articole în colaborare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 1. Management de proiect

- 1 Plan de comunicare

- 1 Calendar al activităților actualizat

- Minim 10 rapoarte realizate (trimestriale/ finale)

- Minim 5 cereri de rambursare depuse

 1. Organizare și derulare procedură de achiziiți pentru proiect

- Minim 1 Anunț de intenție publicat

- Minim 1 dosar de achiziții realizat

- Minim 2 oferte primite

- Adrese de răspuns transmise către ofertanți

- Încheierea contractelor cu furnizorii

- Publicarea pe website-ul companiei a informațiilor

 1. Cercetare industrială pentru realizarea platformei pentru senzori

- materiale livrate pentru activitatea de cercetare

- marcă CE obtinută

 1. Cercetare industrială pentru realizarea softului dedicat bazelor de date cloud

- materiale livrate pentru activitatea de cercetare

- soft dedicat bazelor de date realizat

 1. Cercetare industrială pentru realizarea platformei wireless

- materiale livrate pentru activitatea de cercetare

- platformă wireless realizată

 1. Dezvoltare experimentală legată de realizarea serverelor cloud

- materiale livrate pentru activitatea de cercetare

- servere cloud realizate/ configurate

 1. Cercetare industrială pentru realizarea automatizării producției

- materiale livrate pentru activitatea de cercetare

 1. Punere in producție și automatizare

- materiale livrate pentru activitatea de punere in producție

- minim 3 produse imbunătățite puse in producție

- minim 5 produse noi puse pe piața din Romania

 1. Inovare de proces si organizațională pentru automatizarea proceselor

- fișe de pontaj realizate

 1. Dezvoltare experimentală pentru modulul de interacțiune cu utilizatorii și diseminare

- materiale livrate pentru realizarea modulului de interacțiune cu ultilizatorii

- design grafic realizat

- minim 3 articole publicate pe site-ul companiei

 1. Obținerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate asupra rezultatelor cercetării

- documentație pentru protejarea drepturilor de proprietate realizată

 1. Activităti de CD realizate de Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iași (partener proiect)

- 3 articole realizate în colaborare cu universitatea

- rețea / infrastructură realizată

 1. Realizarea de teste integrate și măsurători de performanță a produselor

- teste de performanță realizate/ măsurători realizate

 1. Realizarea de studii de fezabilitate pentru activitățile de CD

- un studiu de fezabilitate activități CD realizat

 1. Informare și publicitate

- 1 anunț de demarare a proiectului publicat într-o publicație locală/națională

- Minim 50 de materiale tip autocolant realizate;

- 1 afiș dedicat proiectului.

- o placă permanentă realizată

- 1 anunț de finalizare a proiectului publicat într-o publicație locală/ națională

 1. Audit

- rapoarte de audit financiar periodice realizate

Valoarea totală a proiectului (lei): 22.355.515,85                                                                                

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fonduri UE (lei): 13.176.186,81          

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național(lei): 2,325,209.44

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului:

Remoni Technologies RO SRL, Str. Corneliu Baba, Nr.8, Iași, Județ Iasi

Website: www.remoni.com

e-mail: remoniro@remoni.com

Persoana de contact:

Marius-Ciprian Cuzub, mcc@remoni.com, +40 734 009 466

Parallax

Vizualizari
275
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 410
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri