Adi Iacob

Ordonanță pentru monedele electronice. Prag de 350.000 euro la emitere

Thumbnail

Articol Corectat. Proiectul de ordonanță nu se referă la domeniul criptomonedelor, așa cum eronat se arăta în versiunea inițială a acestui articol.

Informația corectă:

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de urgență prin care să fie reglementată activitatea de emitere de monede electronice.

În cadrul proiectului, monedele electronice sunt definite ca “valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică”.

Potrivit proiectului, activitatea de emitere de monedă electronică poate fi desfăşurată de către următoarele categorii de emitenţi de monedă electronică: 

  • instituţii de credit
  • instituţii emitente de monedă electronică - persoană juridică autorizată să emită monedă electronică
  • furnizori de servicii poştale care emit monedă electronică potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil
  • Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale, atunci când acestea nu acţionează în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice; 
  • statele membre şi autorităţile lor regionale ori locale, atunci când acestea acţionează în calitatea lor de autorităţi publice

Supravegherea activității de emitere de monede electronice va fi asigurată de Banca Națională a României, care va și emite autorizațiile necesare pentru cei care doresc să creeze o monedă digitală.

Documentația necesară pentru obținerea autorizației va fi transmisă de BNR, iar termenul de analiză a dosarelor este de 3 luni.

Banca Naţională a României acordă autorizaţia numai dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei emitente de monedă electronică, aceasta dispune de un cadru formal de administrare a activităţii de emitere de monedă electronică riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, de proceduri eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă şi de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase, arată documentul.

Proiectul precizează că orice entitate juridică care are în vedere emiterea de monedă electronică trebuie să aibă un capital social de minim 350.000 de euro, iar membrii repectivei organizații trebuie să fie aprobați individual de Banca Națională în urma verificării antecedentelor fiscale și juridice.

Autorizația are o valabilitate de 12 luni de la data acordării. Dacă firma nu începe activitatea de emitere de monedă electronică în acest interval, autorizația va fi anulată.

După începerea activității, emitentul de monedă este obligat să realizeze audituri anuale și să transmită periodic situațiile contabile ale activității către BNR.

De asemenea, BNR poate retrage autorizaţia acordată unei instituţii emitente de monedă electronică în următoarele situaţii: 

  • instituția emitentă de monedă electronică nu desfășoară activitate de emitere de monedă electronică pe teritoriul României
  • autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal 
  • instituţia emitentă de monedă electronică nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei ori alte condiţii prevăzute de prezentul capitol şi de reglementările emise în aplicare
  • continuarea activităţii pentru care a fost autorizată instituţia emitentă de monedă electronică periclitează stabilitatea sistemului de plăţi; 

Potrivit notei justificative, noul cadru legal pentru monedă electronică se bazează pe directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 — Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică.

Emiterea, fără drept, de monedă electronică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Proiectul OUG:

OUG by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3588
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Enache
Gica
Articolul e o aberatie. Ordonanta se refera la moneda electronica, nu la criptomonede. Diferenta o gasiti aici: http://www.cgap.org/sites/default/files/bitcoinvsemoney.jpg
poza de profil
Dan
Dumitrescu
Proiectul de OUG nu are nici o legătură cu emiterea de criptomonedă. Este o actualizare a legii 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.
Nicăieri în text nu se vorbește de criptomonedă sau de monedă digitală.
O confuzie regretabilă din partea autorului.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri