Denisa Crăciun

Proiecte de energie regenerabilă în România: Principalele modificări legislative (avocați)

Energie-eoliana-SC

Cadrul legal aplicabil proiectelor de energie regenerabilă din România a fost modificat de mai multe ori în ultimele luni, pentru a facilita lucrările de construcție pentru aceste proiecte, arată o analiză realizată de o casă de avocatură.

„Autoritățile au acționat prin modificarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr. 50/1991 și a Legii fondului funciar nr. 18/1991. Modificările principale se referă la permiterea construirii proiectelor de energie regenerabilă în extravilan fără aprobarea prealabilă a unei documentații de urbanism, inclusiv a lucrărilor pregătitoare, cum ar fi lucrările de foraj și excavații în legătură cu unitățile care produc energie electrică și hidrogen din surse regenerabile. Noi modificări sunt pe ordinea de zi a Camerei Deputaților”, explică Mădălina Fildan Răileanu, Senior Associate PeliPartners.

În ceea ce privește noile propuneri de modificare a Legii urbanismului nr. 350/2001, autoritățile trebuie să opereze o corelare cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, recent modificată, și cu modificările aferente din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr. 50/1991, pentru a evita o dublă reglementare care poate genera confuzie.

Redăm în continuare analiza despre principalele modificări ale cadrului legal privind construcția de proiecte de energie regenerabilă.

Legea nr. 159/2022 pentru modificarea Legea nr. 50/1991

Legea nr. 159/2022 a intrat în vigoare la 30 mai 2022 și prevede o nouă excepție de la obligația de a obține o documentație de urbanism aprobată de autoritatea locală înainte de emiterea autorizației de construire. Excepția se referă la lucrările de cercetare și prospectare a terenurilor, constând în foraje și excavări, necesare capacităților de producere a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile.

Legea nr. 254/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative

În conformitate cu modificările aduse prin Legea nr. 254/2022, Legea fondului funciar nr. 18/1991 permite în prezent ca proiectele de energie regenerabilă să fie amplasate în extravilan, pe terenuri agricole de maximum 50 de hectare, având categoria de calitate III, IV sau V și categoria de folosință teren arabil, pășune, vie, livadă sau terenuri cu pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare (de exemplu, capacități de irigații sau drenaj).

Proiectele de energie regenerabilă enumerate în Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt unități de producere a energiei solare, a energiei eoliene, a energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a energiei electrice, stații de transformare sau alte sisteme similare.

Aceste proiecte se pot dezvolta pe baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenului respectiv.

„Terenurile agricole situate în extravilan pe care au fost construite astfel de proiecte pot fi utilizate în sistem dual pentru producția agricolă și producția de energie din surse regenerabile, iar scoaterea din circuitul agricol operează doar în raport cu suprafețele ocupate de proiectele respective. Terenurile agricole care au categoria de folosință arabil sunt excluse din sistemul dual de utilizare”, explică Mădălina Fildan Răileanu.

În acest caz, scoaterea din circuitul agricol se va face în timpul procedurii de autorizare a lucrărilor de construire, iar tariful corespunzător va fi datorat doar pentru partea de teren pe care va fi amplasat proiectul.

De asemenea, prin excepție de la procedura generală prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru proiectele de energie regenerabilă prezentate mai sus se aprobă prin decizie a directorului Direcției pentru Agricultură județene, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cazul în care suprafața depășește 1 hectar. Aprobarea directorului Departamentului pentru Agricultură, precum și avizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să fie emise în termen de 45 de zile de la primirea cererii. Neemiterea unui răspuns în acest termen va fi echivalentă cu un acord tacită.

Prevederile Legii nr. 254/2022 produc efecte până la 31 decembrie 2026, arată analiza.

Legea nr. 21/2023 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 21/2023 la 13 ianuarie 2023, Legea nr. 50/1991 a fost modificată pentru a permite construirea de proiecte de energie regenerabilă în extravilan fără aprobarea prealabilă a unei documentații de urbanism.

Proiectele de energie regenerabilă vizate de această modificare sunt aceleași cu cele avute în vedere de Legeafondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 254/2002, respectiv construcții specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, constând în unități de producere a energiei solare, eoliene, a energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a energiei electrice, stații de transformare sau alte asemenea, amplasate pe terenuri cu o suprafață de maximum 50 ha.

Legea nr. 21/2023 a rezolvat controversa creată între practicienii în drept cu privire la neconcordanța dintre Legea nr. 254/2022 și Legea nr. 50/1991.

O nouă propunere de modificare și a Legii urbanismului nr. 350/2001, precum și a Legii nr. 50/1991 a fost aprobată de Senatul României în februarie 2023 și se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Propunerea se referă, în general, la exceptarea de la obligația obținerii documentației de urbanism pentru proiectele de producere și stocare a energiei regenerabile și a hidrogenului amplasate intravilan sau extravilan, inclusiv stațiile de transformare și cablurile și instalațiile de racordare la rețea.

Analiza atrage atenția asupra faptului că este recomandată o corelare cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, recent modificată, și cu modificările aferente ale Legii construcțiilor nr. 50/1991, pentru a evita o dublă reglementare care poate genera confuzie.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 173/2022

Ordonanța de urgență nr. 173/2022 a Guvernului, intrată în vigoare la 12 decembrie 2022, a promulgat anumite facilități privind construirea de puncte/stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

În conformitate cu această modificare, Legea nr. 50/1991 prevede în prezent că lucrările legate de amplasarea și conectarea punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice pot fi efectuate în lipsa unei autorizații de construire, cu condiția obținerii avizului de amplasare emis de autoritatea publică locală și să nu provoace congestionarea sau blocarea traficului pietonal/rutier.

Parallax

Vizualizari
990
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri