Redacția StartupCafe.ro

Facilități fiscale aprobate pentru acțiunile umanitare ale companiilor

Thumbnail

De la izbucnirea războiului în Ucraina și până în prezent, peste 400.000 de ucraineni s-au refugiat în România, iar societatea civilă, autoritățile, mediul privat și organizațiile non-profit s-au mobilizat pentru a-i ajuta.

Astfel, în acest context, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 20 din 7 martie 2022 referitoare la modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, incluzând și o serie de facilități fiscale acordate către contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și pentru contribuabilii persoane fizice care determină venitul net anual, în sistem real. 

Ce facilitățile fiscale introduce Ordonanța

OUG nr. 20/2022 introduce o serie de facilități fiscale pentru ajutoarele în bani, bunuri și/sau servicii acordate de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și pentru contribuabilii persoane fizice care determină venitul net anual, în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

„Ordonanța reglementează și tratamentul din perspectiva TVA al bunurilor și serviciilor acordate gratuit în cadrul acțiunilor umanitare destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Facilitățile fiscale se aplică începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței (8 martie 2022) și până la data de 31 Decembrie 2022 inclusiv. Facilitățile fiscale introduse prin Ordonanță vizează ajutoarele în bani, bunuri și/sau servicii altele decât cele acordate în baza unor contracte de sponsorizare/mecenat care sunt conform Legii sponsorizării nr. 32/1994 (cum ar fi donații în bani și bunuri, sponsorizări neacoperite de Legea sponsorizării, gratuități acordate ONG-urilor care nu desfășoară activitate în România)”, spune Mihaela Rișco-Martin, Accounting Partner, Soter & Partners.

În ceea ce privește donațiile în bani, prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe profit deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donațiile în bani către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru acordarea de sprijin și asistența umanitară cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, pentru cheltuielile cu bunurile acordate şi serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale:

1) sunt considerate cheltuieli deductibile limitat; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal şi le deduc în limita cotei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

 2) sunt considerate cheltuieli nedeductibile; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile de sponsorizare/mecenat și burse private şi scad valoarea însumată a acestora din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal și anume: 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri.

„Regulile fiscale de mai sus se aplică numai pentru bunurile acordate și serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către DSU sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor. Din actul normativ nu reiese dacă alegerea uneia sau alteia din cele două reguli fiscale ține de opțiunea contribuabilului. Cum însă cele două reguli nu pot fi aplicate concomitent, putem înțelege că se poate opta, la alegere, pentru una dintre cele două reguli”, adaugă Mihaela Rișco-Martin, Accounting Partner, Soter & Partners.

Cheltuielile destinate refugiaților, scăzute din impozitul datorat de companii către stat

Prin derogare de la prevederile art. 53 din Codul fiscal, microîntreprinderile scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru acordarea de sprijin și asistența umanitară cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.        

Cheltuielile efectuate de microîntreprinderi cu bunurile acordate şi serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se însumează cu cele prevăzute la art. 56 alin. (11) din Codul fiscal (sponsorizări acordate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult și burse acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual), iar valoarea însumată a acestora se scade din impozitul datorat în limita a 20% din impozitul pe venitul microintreprinderilor.

Facilitatea se aplică numai pentru bunurile acordate și serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către DSU sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor.

Cum se calculează TVA-ul pentru bunurile și serviciile oferite ca ajutoare umanitare

În domeniul TVA se introduc următoarele facilități fiscale:

1) Bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoane impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră bunuri acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal (nu se autocolectează TVA dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri); și

2) serviciile prestate în mod gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră servicii prestate în mod gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 271 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (nu se autocolectează TVA dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri).

Facilitățile se aplică numai pentru bunurile acordate și serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către DSU sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor.

Parallax

Vizualizari
1082
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.598
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.95

publishing: 3.1

expertise: 0.09

rating: 1.598

Articole publicate : 974
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri