Raluca Abrihan

Amenzi şi noi sancţiuni pentru firmele care iau muncitori ”la negru”

Thumbnail

Angajatorii vor primi amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare muncitor care lucrează “la negru”, însă valoarea totală a amenzilor nu poate depăşi 200.000 lei. Dacă nu achită amenda şi nu remediază situaţia pentru care a fost sancţionat, patronul riscă între 6 luni şi 2 ani de închisoare, potrivit Legii de aprobare a OUG, ce modifică Legea 53/2003 - Codul muncii, promulgate astăzi de Preşedintle Iohannis.

Noua lege promulgată de Preşedinte aprobă o ordonanţă de urgenţă (53/2017), adoptată anul trecut, dar aduce câteva modificări.

Conform OUG de anul trecut angajatorii care primeau la muncă minimum 5 persone fără forme legale erau amendați cu cel puțin 100.000 de lei, reprezentând câte 20.000 de lei pentru fiecare lucrător în cauză.

Noua lege elimină limita de 5 persoane, dar stabilişte că valoarea totală a amenzilor nu poate depăşi 200.000 lei.

Iată ce sancţiuni mai sunt prevăzute în noua lege:

  • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
  • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
  • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
  • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre aceste faptele inspectorul de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată. Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor alin.(5) constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Alte modifcări - Evidenţa orelor de muncă şi salariaţii mobili:

  • Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art.16, evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.
  • Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Descarcă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

pr365_17 by Anonymous laThOzTaXO on Scribd

Parallax

Vizualizari
2614
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri