Claudiu Zamfir

Salariul minim 2023 este mai mare: Cât este salariul net, cât plătește firma. Salariul minim în construcții și sectorul agro-alimentar

bani-femeie-dreamstime

Salariul minim pe economie a crescut, de la 1 ianuarie 2023, inclusiv în firmele private, la nivel general, iar în sectorul construcțiilor, în particular, s-a majorat la un nivel și mai mare. Pe StartupCafe.ro am făcut calculele pentru salariul minim net, primit de lucător, și costul salarial total suportat de firmă, la nivel general, în construcții și în sectorul agro-alimentar, unde sunt reglementări diferite.

Creșterea salariului minim 2023 este reglementată de Hotărârea de guvern 1.447/2022, privind salariul minim pe economie, precum și de Ordonanța de urgență 168/2022, așa-numita ordonanță-trenuleț, care stabilește scutiri de taxe pentru 200 de lei din salariul minim, și majorarea remunerației minime în construcții.

Descarcă de AICI HG 1.447/2022, privind salariul minim pe economie, și OUG 168/2022, așa-numita ordonanță-trenuleț

Salariu minim 2023, la general

Inclusiv în firmele private, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim de bază a crescut de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut, conform HG 1.447/2022.

Această modificare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei.

Remunerația minimă este de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună, de la 1 ianuarie 2023.

Scutirea de taxe pe 200 lei

Prin OUG 168/2022, s-a stabilit prelungirea - cu modificări - a facilității fiscale privind scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim:

    Art. XXXVII — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  •         a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  •         b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

    (2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri.

    (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:

  •         a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilități,
  •         b) veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legi

    (4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin (1) se diminuează în funcție de:

  •         a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
  •         b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;
  •         c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;
  •         d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

De asemenea, „ordonanța-trenuleț” prevede, în anul 2023, diminuarea salariului minim cu 200 de lei, în cazul lucrătorilor care au beneficiat de facilitatea fiscală prin care firmele le-au mărit salariul minim în anul 2022 cu 200 de lei, cu scutiri de taxe pe această majorare. Ideea este că suma de 200 de lei care era acordată voluntar de patron peste salariul minim din anul 2022, de 2.550 de lei brut, este inclusă deja în salariul minim pe anul 2023, de 3.000 de lei brut, acordându-se și scutire de taxe pe această parte de 200 de lei.

Calcule la salariul minim general: brut, net, complet, cu scutirea de taxe acordată la 200 de lei

Toate firmele sunt, astfel, obligate să majoreze salariul minim la 3000 de lei brut, dar cu scutiri de taxe pe 200 de lei. Iată calculele 2022 vs. 2023:

    În 2022, salariul minim pe economie a fost de 2550 de lei brut. La acest nivel salarial, angajatul primea un salariu net de 1524 lei, iar firma suporta un cost salarial complet de 2607 lei. Dacă angajatorul optase pentru majorarea voluntară a salariului minim, angajatul putea primi în mână un salariu net de până la 1724 lei, iar firma suporta un cost salarial de 2807 lei, cu facilitatea care fusese introdusă din iunie 2022.

    În anul 2023, salariul minim pe economie a crescut la 3000 de lei brut. Cu scutirea de taxe pe 200 de lei din salariul minim, angajatul trebuie să primească, în mână, un salariu de 1898 lei net, iar firma va suporta în total un salariu complet de 3063 de lei. Astfel, salariatul primește în plus 374 de lei față față de nivelul din 2022, reprezentând o creștere cu 24,5%. La rândul său, firma suportă un cost salarial la salariul minim cu 256 de lei mai mare decât în 2022, ceea ce înseamnă o creștere de cost cu 9,1%.

Calculul este valabil pentru salariați cu vârsta de peste 26 de ani, fără persoane în întreținere, pentru care deducerea personală, la salariul minim, este de 20%, conform art. 77 din Codul fiscal, modificat prin Ordonanța 16/2022, aprobată, la rândul său, cu modificări prin Legea 370/2022. Pentru salariații cu persoane în întreținere, deducerea personală crește și mai mult, ajungând până la 45% din salariu pentru beneficiarii cu cel puțin 4 persoane în întreținere.

De asemenea, salariații cu vârsta până în 26 de ani beneficiază de o deducere suplimentară de 15% din salariul de bază minim brut, ceea ce înseamnă ajung la 1943 de lei net, dacă nu au persoane în întreținere. Dacă au persoane în întreținere, le crește și mai mult salariul net prin deducerile suplimentare, conform art. 77 din Codul fiscal, actualizat prin art. 40 al OG 16/2022. (Calculează singur salariul minim-brut-net în funcție de toate deducerile, folosind acest calculator de salarii).

Ce riscă angajatorii care nu majorează salariul minim? Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea salariului minim brut pe țară. Amenda este de la 300 lei la 2.000 lei, conform Codului Muncii.

De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege.

Salariul minim în sectorul agro-alimentar

Majorarea salariului minim pe economie, de la 1 ianuarie 2023, nu schimbă în niciun fel salariul minim în sectorul agro-alimentar, în cazul lucrătorilor care beneficiază de scutirile de taxe aplicate, din iunie 2022, acestui domeniu (prin Legea 135/2022).

Astfel, în ferme și în firmele din industria (agro) alimentară, salariul minim se calculează astfel și de la 1 ianuarie 2023:

În sectorul agro-alimentar, la condiții normale de muncă, la un salariu minim brut de 3000 de lei, angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2362 de lei, iar angajatorul plătește un cost salarial (salariu complet) de 3068 lei.

Prin noua ordonanță-trenuleț (OUG 168/2022), salariații din agricultură și industria alimentară care NU beneficiau de facilitățile fiscale specifice domeniului (din Legea 135/2022) vor beneficia de salariul minim pe economie de 3000 de lei brut, cu scutirea de taxe pe 200 de lei. Ei vor primi astfel 1898 net, iar firma va suporta în total un salariu complet de 3063 de lei.

Salariul minim în construcții 2023 - calcule la brut, net, complet

Prin OUG 168/2022, salariul minim din firmele de construcții crește de la 3.000 de lei brut la 4.000 de lei brut, cu scutirile fiscale specifice domeniului până în 2028 (introduse prin OUG 114/2018).

Astfel, ordonața-trenuleț prevede pentru muncitorii în construcții:

    Art. XLI. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

    (2) În perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

În cazul firmelor de construcții care încalcă obligația de a mări salariul minim de la 3.000 de lei la 4.000 de lei din 2023 facilitățile fiscale specifice salarizării sectorului construcțiilor se vor pierde, iar societățile vor fi și amendate contravențional cu 300 lei - 2.000 lei pentru fiecare caz (cf. Codului Muncii). Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuțiilor sociale și impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități de întârziere.

Calcule 2022 vs 2023- salariul minim în construcții:

În 2022, salariul minim brut în construcții a fost de 3000 de lei. La acest nivel, angajatul fără persoane în întreținere primea în mână un salariu net de 2362 de lei, iar firma de construcții suporta un cost salarial de 3010 lei, fiind aplicate o serie de facilități fiscale.

De la 1 ianuarie 2023 (până în 2028), salariul minim brut în firmele de construcții a crescut la  4.000 de lei. La acest nivel, angajatul obține, în mână, un salariu de 3150 de lei net, iar firma suportă un salariu complet de 4.013 lei pe lună.

Practic, firmele de construcții suportă o creștere de peste 33% a costruilor salariale cu salariul minim de la 1 ianuarie 2023 față de anul 2022.

Consultă AICI Lista Codurilor CAEN pentru care se aplică salariul minim special din construcții, cu facilități fiscale.

Salariul minim 2023- procedura în REVISAL

De regulă, se recomandă, ca angajatorii să facă majorarea salariilor minime din 2023 prin acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Conform HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, angajatorii au obligația să transmită informațiile privind noile salarii pentru angajați în REVISAL, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, adică de la data de 1 ianuarie 2023. Prin urmare, până pe 31 ianuarie 2023, firmele trebuie să transmită în Revisal datele actualizate privind salariile. În caz contrar, firmele riscă amenzi de la 5.000 la 8.000 lei.

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

Amenzile de circulație rămân la fel și în 2023

Chiar dacă salariul minim s-a majorat, în perioada în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, amenzile rutiere rămân nemodificate. Prin OUG 168/2022, un punct-amendă rămâne tot 145 lei, ca și până acum.

În mod normal, valoarea unui punct-amendă ar trebui să fie 10% din salariul minim brut pe economie, adică 300 de lei, dar Guvernul a înghețat punctul-amendă la 145 de lei.

Valoarea de 145 de lei pentru un punct-amendă rutieră a fost stabilită în anul 2017, fiind corelată cu salariul minim brut decis începând cu februarie 2017, care era de 1450 de lei. De la 1 ianuarie 2018, Guvernul a mutat contribuțiile sociale de la angajator la angajat (prin OUG 79/2017). Acesta a fost motivul principal pentru care, de la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut a crescut brusc de la 1450 de lei la 1900 de lei, fără ca și salariul net să crească în aceeași măsură. De aceea, guvernanții au decis, în paralel, să înghețe totuși punctul-amendă la nivelul din anul 2017, adică 145 de lei, respectiv 10% din salariul minim brut din 2017.

Iată că toate guvernele care s-au succedat de atunci până acum au înghețat punctul-amendă la 145 de lei, deși salariul minim a tot crescut, și pe brut, și pe net.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
212654
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri