Claudiu Zamfir

Noua OUG: Salariul minim de 3.000 de lei brut în construcții s-a prelungit până în 2028, cu facilități, la mai multe domenii

Thumbnail

Firmele de construcții și diferite domenii asimilate vor fi obligate, până în anul 2028, să acorde cel puțin salariul minim de 3.000 de lei brut pentru lucrătorii lor, cu anumite reduceri și scutiri de taxe pe muncă cu respectarea unor condiții, conform celei mai recente ordonanțe de urgență aprobate de Guvern și publicate în Monitorul oficial, în acest domeniu.

Așa cum StartupCafe.ro a mai scris, de la 1 ianuarie 2019 Guvernul a instituit în firmele de construcții un salariu minim de 3.000 de lei brut pe acest sector, prin Ordonanșa de urgență 114/2018. Atunci, acest act normativ a prevăzut că salariul minim brut de 3.000 de lei va fi obligatoriu pe parcursul anului 2019.

Însă pe 12 iunie 2019, Guvernul a adoptat o nouă OUG, care modifică vechea ordonanță de urgență 114/2018. Prin noua OUG 43 din 12 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial vineri seara, pe data de 21 iunie, se fac două modificări majore pentru firmele de construcții:

Salariul minim brut de 3000 de lei (dacă nu se va decide să fie și mai mare) pentru domeniile prevăzute va fi până în anul 2028, inclusiv.

Pe lista acestor domenii se introduc încă 3 coduri CAEN: 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ispsosului, 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (bitum, smoală etc. ). În anumite condiții, aceste domenii vor avea și reduceri de taxe și impozite pe muncă. (Vezi mai jos noua lista completă de Coduri CAEN în care se încadrează firmele de construcții și asimilate pentru care se aplică salariul minim brut de 3.000 de lei)

Reamintim că, potrivit OUG 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, angajații de la firmele încadrate în domeniile specificate pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%. Persoanele prevăzute mai sus care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute mai sus.

Totodată, angajatorul va plăti o contribuție asiguratorie pentru muncă redusă cu 85% din valoarea ei. Astfel contribuția scade de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Pentru aceste reduceri angajatorul trebuie să mai îndeplinească 2 condiții, conform OUG 114/2018:

  • realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate mai sus în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
  • veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă. Salariile angajaților încadrați în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 nu intră în aceste limite.

Astfel, în sectorul construcțiilor, la condiții normale de muncă, la un salariu minim brut de 3000 de lei, angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2362 de lei, iar angajatorul plătește un cost salarial de 3010 lei.

Extrase din noua Ordonanăță de urgență 43/2019 care modifică OUG 114/2017 - LISTA completă a codurilor CAEN:

Articolul 71

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Recalcularea contribuțiilor și a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuțiilor sociale și impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 66

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:
(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 - Extracția pietrișului și nisipului;
711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
86038
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Alyna
Alyna
Cine imi explica si mie acest alineat din legea noua a constructiilor. Nu inteleg cei cu limita asta de 80% din cifra de afaceri? Poti sa beneficiezi de scutire de taxe dar aceasta conditie nu o inteleg!
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
poza de profil
mihaela
miere
Societate cu cod CAEN - 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. intra la salariul minim de 3000 ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri