Claudiu Zamfir

Incubatoarele de afaceri românești vor avea valabilitate nelimitată (proiect de lege)

Thumbnail

Incubatoarele de afaceri, care găzduiesc startup-urile românești și le oferă diverse servicii și facilități cu costuri reduse, vor avea valabiltate pe perioadă nedeterminată, potrivt unui proiect de lege trimis, joi, la Parlament, de către Guvern.

Proiectul Legii incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri nu aduce foarte multe noutăți, ci comasează într-un singur act normativ o serie de prevederi din actuala Lege 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, și din reglementări subsecvente, cum este Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri nr. 17/2017.

În vechea lege, incubatoarele de afaceri dobândesc acest titlu, cu avanatajele și facilitățile care decurg din el, pentru o perioadă de 10 ani, dar modificarea propusă de Guvern va prelungi pe perioadă nedeterminată acest titlu. Statutul de incubator se poate, însă, pierde dacă nu se mai respectă condițiile de acordare.

Proiectul de lege are nevoie să fie adoptat de Parlament și promulgat de președinte.

Care este miza: incubatoarele de afaceri, recunoscute cu acest titlu prin lege,  pot beneficia de scutiri de taxe și pot obține fonduri nerambursabile de la stat sau de la Uniunea Europeană, pentru ca, la rândul lor, să ofere startup-urilor românești anumite gratuități și sprijin în afaceri.

De ce e bine să-ți duci startup-ul la incubator?

Incubatorul de afaceri asigură rezidenților, cel puțin următoarele servicii:

 • spațiu de lucru adecvat specificului activității, de mărimea şi în configurația convenite de comun acord, cu dotări minime necesare pentru funcționare (dulapuri, mese, scaune);
 • utilități (energie electrică, termică, gaze, apa curentă, canalizare, salubritate, telecomunicații);
 • servicii specifice incubatorului de afaceri: servicii de preincubare, servicii de incubare, servicii de accelerare a afacerii.
 • servicii de preincubare, servicii specifice, oferite potențialilor beneficiari în perioada de preincubare pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În această etapă, antreprenorul este sprijinit în identificarea și dezvoltarea ideii de afacere, evaluarea potențialului ideii de afaceri, instruire atât în aspecte generale și specifice, cât și în elaborarea planului de afaceri, organizarea de sesiuni de informare, seminarii, formare profesională și antreprenorială și consultanță juridică în vederea înființării de noi societăți care să devină rezidenți ai incubatorului.
 • servicii de incubare  pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani. În această etapă, incubatorul de afaceri asigură rezidenților și următoarele servicii: consilierea managerială și cooperarea între rezidenți, accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței, servicii profesionale financiare, contabilitate și juridice, consultanță privind accesul la surse de finanțare, investiții și/sau capital de lucru, contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc, transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu instituții de învățămȃnt superior și institute de cercetare și dezvoltare; servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri.  
 • servicii de monitorizare postincubare pentru o perioadă de 2 ani.

Incubatoarele pot oferi startup-urilor și programe de accelerare de afaceri, pentru o perioadă de 3 până la 6 luni, putând ajunge la maxim 2 ani, în cazul unor servicii şi produse complexe cu ciclu lung de fabricație.

Proiectul de lege prevede că în programele de accelerare firmele la început de drum pot obține:

 • facilitarea obținerii de granturi și alocații financiare rambursabile pentru dezvoltarea și suținerea activității rezidentului, prin intermediul programelor de finanțare sau din alte surse atrase de acesta, în criteriile și condițiile contractuale stabilite de părți, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piață de produse sau servicii;  
 • educație antreprenorială;
 • acces la workshop-uri, conferințe în vederea promovării produselor/servicilor oferite de către rezident;
 • mentorat;
 • servicii de marketing și promovare;
 • activități de networking.

Condiții de intrare la incubator

În incubatoarele de afaceri, care beneficiază de facilitățile acordate de lege, nu vor putea intra orice fel de firme.

Proiectul de lege prevede condiţii de eligibilitate pentru rezidenţii incubatorului de afaceri

 • sunt întreprinderi autonome din categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 346/2004 sau a întreprinderilor mici și mijlocii, nou-înfiinţate sau care au cel mult 5 ani vechime;
 • nu sunt firme în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;  
 • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate.

NU pot fi rezidenţi ai incubatorului de afaceri societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, societăţile de activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protecție.
 

Facilităţi pentru incubatorul de afaceri

Titlul de incubator de afaceri acordă dreptul fondatorului la următoarele facilităţi, prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis iniţiate de autorităţile publice centrale şi/sau locale, în limitele bugetului alocat anual, astfel:

a) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent structurii de sprijin a afacerii, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea autorităţii publice centrale şi/sau locale; b) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura structurii de sprijin a dezvoltării afacerilor, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea autorităţii publice centrale şi/sau locale;

c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile ce fac parte integrantă din infrastructura structurii de sprijin a dezvoltării afacerilor, cu aprobarea autorităţii publice centrale şi/sau locale;

d) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, în limita bugetului anual aprobat acestora.

Măsurile de natura ajutorului de stat/de minimis prevăzute în lege se vor acorda cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniu.  
 

Vor fi 3 tipuri de incubatoare de afaceri: 

1. incubator de afaceri cu portofoliu mixt - vizează rezidenții cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare de activitate;  

2. incubator tehnologic şi de afaceri - vizează rezidenții inovativi, bazați pe tehnologie avansată, conform legislației în vigoare, a căror activitate implică aplicarea sau utilizarea activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universităţi ori institut de cercetare sau dezvoltă iniţiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reţinerea tinerilor în comunitate şi comercializarea tehnologiilor elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate;  

3. incubator specific unui sector - vizează rezidenții care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector de activitate, expresie a potenţialului endogen existent în teritoriul în care își desfășoară activitatea.

Proiect de Lege Incubatoare by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
1921
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri