Raluca Abrihan

Ce condiţii trebuie să îndeplinească IT-iştii pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe venit

Thumbnail

Angajaţii din IT care îşi desfşoară activitatea pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. O analiză a companiei de consultanţă Accace arată care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească specialiştii din domeniu şi care sunt documentele necesare.

 1. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să includă “crearea de programe pentru calculator” (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209);

 2. Posturile pe care sunt încadraţi angajaţii corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate mai jos:

 • Administrator baze de date (Cod COR: 252101)

 • Analist (Cod COR: 251201)

 • Inginer de sistem în informatică (Cod COR: 251203)

 • Inginer de sistem software (Cod COR: 251205)

 • Manager de proiect informatic (Cod COR: 251206)

 • Programator (Cod COR: 251202)

 • Proiectant de sisteme informatice (Cod COR: 251101)

 • Programator de sistem informatic (Cod COR: 251204)

 • Programator ajutor (Cod COR: 351201)

 • Analist ajutor (Cod COR: 351202)

 1. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, precum: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

 2. Deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevazute în anexa la lege;

 3. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;

 4. Veniturile anuale prevazute la pct. 5 au o valoare de cel puţin echivalentul în RON a 10.000 euro*(calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

* Excepţii de la îndeplinirea acestei condiţii:

 • Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute – pentru anul infiinţării şi pentru anul fiscal următor;

 • Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei – pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

Documente necesare:

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor sunt:

 • Actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

 • Organigrama angajatorului;

 • Fişa postului;

 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European şi Confederatiei Elveţiene;

 • Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;

 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;

 • Adeverinţa care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă;

 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;

 • Statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevazută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;

 • Balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătura electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat, mai explică analiza citată.

Sursa: accace.ro

Cu cât ar scădea salariul unui IT-ist dacă ar fi reintrodus impozitul pe venit

Parallax

Vizualizari
56600
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri