Claudiu Zamfir

Restricții și amenzi la firme care distribuie dividende trimestrial

Thumbnail

Guvernul vrea să introducă anumite restricții în cazul firmelor care distribuie trimestrial de dividende, cu amenzi de cel puțin 5.000 de lei pentru administratorii societăților care încalcă viitoarele restricții, potrivit unui proiect de ordonanță publicat miercuri de Ministerul Finanțelor.

Societățile care distribuie trimestrial dividende nu pot acorda acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite la art. 7, pct. 26 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea sumelor astfel distribuite sub formă de dividende. Interdicția prevăzută la prezentul alineat nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice”, prevede proiectul de ordonanță.

În cazul firmelor care încalcă aceste restricții, administrator/reprezentantul legal al societății sau altă persoană care se face responsabilă de nerealizarea procedurilor legale riscă amenzi, conform proiectului de ordonanță pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate.

Aceste amenzi vor fi de minimum 5.000 de lei sau 10% - 20% din suma acordată sub formă de dividende.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către organele abilitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Proiectul de ordonanță vizează modificarea Legii societăților nr. 31/1990:

- Interzicerea acordării de avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților la societățile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului. Interdicția menționată nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice;

- Clarificarea regulilor referitoare la distribuirea sub formă de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societății, precum și din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menționarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”;

- Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acțiuni/părți sociale a datoriilor societății față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, la societățile la care activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social.

- Transferul competenței de soluționare a acțiunilor de dizolvare judiciară de la instanțele judecătorești la Oficiul Național al Registrului Comerțului și simplificarea procedurilor de numire a lichidatorului și de efectuare a publicității legale a rezoluțiilor de dizolvare.

De asemenea, proiectul de ordonanță va modifica Legea contabilității nr. 82/1991:

- Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a Legii contabilității a persoanelor juridice străine care au rezidența fiscală în România în scopul obligării acestora să conducă și evidență contabilă și să depună situații financiare în România pentru a da eficiență controlului fiscal;

- Introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate modul de raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar curent. Scopul acestor dispoziții îl constituie acoperirea pierderii contabile reportate din profiturile curente inainte de distribuirea de dividende.

Ministerul Finanțelor susține că astfel se va reduce fenomenul de decapitalizare a firmelor.

Proiect OG Decapitalizare Firme by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
6456
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri