Claudiu Zamfir

Noile dividende trimestriale: Cum se vor raporta

Thumbnail

Ministerul Finanțelor Publice urmează să dea un ordin care prevede mecanismul de raportare a dividendelor pe care antreprenorii și acționarii firmelor le vor putea scoate o dată la trei luni, conform Legii nr. 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului.

Reamintim că prin Legea 163/2018 s-a dat posibilitatea patronilor și acționarilor să scoată bani din firme, sub formă de dividende, o dată la fiecare trei luni, nu doar o dată pe an, ca până acum.

În acest context, MFP, printr-un proiect de ordin de ministru, propune evidențierea distinctă, pe seama creanțelor, a sumelor reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar.

Totodată, proiectul de act normativ stabilește termenul de depunere a situațiilor financiare interimare la unitățile teritoriale ale MFP, respectiv 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Situațiile financiare interimare urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Se propune ca situațiile financiare interimare să fie formate din:

- bilanț/situația poziției financiare;
- contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;
- politicile contabile semnificative.

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/ situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.        

Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”).

Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcțiunea conturilor se completează în mod corespunzător, prin includerea funcțiunii acestui cont.

proiect ordin by Claudiu on Scribd

Avantaj la impozite pentru antreprenori

Dacă va intra în vigoare, legea va ajuta patronii să trăiască din dividende, care sunt impozitate de stat mai lejer, fără să mai fie nevoiți să își dea salarii, care sunt impozitate mai puternc.

În prezent, un antreprenor este de multe ori nevoit să se angajeze în firma sa pentru a putea scoate bani, sub formă de salarii lunare, pentru a se putea întreține până la retragerea dividendelor din profit, care se face o dată pe an.

În România, acum, în general, salariile sunt taxate astfel: 10% impozit pe venit, 25% contribuții la pensii (CAS), 10% contribuții la sănătate (CASS) și 2,25% contribuție asigurătoare de muncă, toate aplicate la salariul brut.

Simplu spus, la fiecare 1 leu pe care îl încasează sub formă de salariu, patronul angajat pe propria firmă trebuie să achite la stat aproape 0,75  lei din banii firmei pentru taxele aferente (angajat și angajator).

În schimb, la dividende se plătesc: impozit pe venit de 5%. Se adaugă CASS anual de 10% din valoarea a 12 salarii minime pe economie pentru ce care au obținut venituri anuale din dividende și alte surse non-salariale cel puțin egale cu 12 salarii minime brute. Salariul minim brut pe economie, în prezent, este de 1.900 de lei.

Lege Dividende by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
4052
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri