Claudiu Zamfir

Declarația Unică 2023: (aproape) totul despre impozitarea dividendelor, pentru antreprenori și investitori - anul de distribuire, cotă, praguri. PLUS: Veniturile din tranzacțiile la Bursă

Declarația Unică 2023

Se apropie termenul de 25 mai 2023, pentru depunerea Declaraţiei Unice (formularul ANAF 212) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar acum doi consultanți fiscali au realizat, la solicitarea StartupCafe.ro, un mini-ghid privind veniturile din dividende obținute de antreprenori și acționari. De asemenea, avem explicații și pentru veniturile din tranzacții la bursă.

Vlad Dimitriu, director al companiei de consultanță Taxhouse, și Angela Roșca, managing partner, au răspuns întrebărilor StartupCafe.ro privind impozitarea dividendelor în anul 2023. De menționat că expertii Taxhouse asistă anual un număr semnficativ de clienți (persoane fizice rezidente fiscal în România) cu pregatirea si depunerea Declaratiei Unice, cu precădere persoane fizice care dețin portofolii investiționale complexe atât în România, cât și în alte jurisdictii.

Vlad Dimitriu-Angela Rosca-Taxhouse

  • Impozitul pe dividende și Declarația Unică 2023, în întrebări și răspunsuri

1. Cât este impozitul pe dividende (8% / 5%, în functie de anul în care sunt distribuite) și cât sunt contribuțiile (în funcție de plafoane) pe veniturile din dividende?

În cazul dividendelor distribuite până la data de 31 decembrie 2022 (indiferent de anul in care a fost realizat profitul distribuit sub forma de dividende), impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit pe venit de 5% asupra dividendului brut.  Veniturile din dividende obținute din străinătate încasate pe parcursul anului 2022 se declară prin Declarația Unică pe fiecare stat-sursă, de persoanele fizice române care au obținut aceste venituri.

În cazul dividendelor distribuite începand cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit pe venit de 8% asupra dividendului brut.

Referitor la contributia de asigurari sociale de sanatate - CASS, pentru anul 2022, datorează CASS plafonată la nivelul a 12 salarii minime brute (3.060 RON) persoanele fizice care realizează venituri din dividende (cumulate cu alte venituri in afara celor din salarii – de ex. chirii, PFA, vânzări de acțiuni etc.) superioare plafonului maxim de 12 salarii minime brute (30.600 RON).

Începand cu anul 2023 însa, s-au modificat regulile privind bazele de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorata pentru anul 2023 – astfel, CASS datorată de persoanele fizice care obtin venituri din dividende, precum si alte tipuri de venituri extrasalariale, va fi stabilită în funcție de plafoane anule de 6, 12 sau, dupa caz, 24 de salarii minime brute (în prezent, 3.000 RON este salariul minim brut), in funcție de nivelul veniturilor efectiv realizate, rezultând o contributie CASS minimă de 1.800 RON și maximă plafonată de 7.200 RON.

2. Cine plăteste impozitul pe dividende?  

Ca regulă generală, beneficiarul (persoana fizica română rezidentă fiscal în România, în cazul nostru) suportă efectiv impozitul pe dividende, însă modalitatea de plata a impozitului diferă în funcție de calitatea plătitorului dividendelor, respectiv dacă acesta din urmă e o persoană juridică română sau o persoană juridică străină.

Daca o persoană juridica romana plătește dividente catre o persoană fizica română, atunci persoana juridică are obligația de a calcula, reține și vira către bugetul de stat impozitul pe dividende aferent dividendelor distribuite către persoana fizică română.

Daca însă o persoana juridică străină plătește dividende către o persoană fizică română, atunci însăși persoana fizică română are obligația de a declara veniturile din dividende realizate din afara României în cadrul Declaratiei Unice, al cărei termen de depunere este până la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. Tot pana la acest termen, persoana fizică are obligatia de achita către bugetul de stat impozitul pe venit si CASS (dacă este cazul) aferent veniturilor din dividende realizate. 

Există si situatii particulare în care veniturile din dividende sunt impozitate în statul in care este inregistat plătitorul de venituri, caz în care trebuie avute în vedere prevederile relevante ale Convetiilor de Evitare a Dublei Impuneri încheiate de România cu acele țări (bineînteles, în cazul in care între România si țara plătitorului dividendelor există încheiat un astfel de instrument bilateral), în vederea obținerii unui credit fiscal prin care sa se evita impozitarea aceluiași venit de două ori.

3. Când completăm pentru a depune la ANAF, ce trecem în Declarația Unică pe 2023, când avem venituri din divedende?

Ca regulă generală, în cadrul Declarației Unice sunt raportate veniturile realizate de peroanele fizice, altele decat cele de natura salarială. În cazul specific al veniturilor din dividende realizate de persoanele fizice române, în cadrul Declaratiei Unice se raportează

  • (i) pentru aplicarea impozitului pe venit, dividendele primite de persoanele fizice romane de la societati straine,
  • iar (ii) pentru aplicarea CASS, se raporteaza un total care include atat veniturile din dividende distribuite de catre persoanele juridice române (pentru care impozitul a fost retinut la sursa de plătitorul de venituri roman), precum si cele distribuite de cître persoanele juridice din străinătate.

4. Sancțiuni dacă nu depui Declarația Unică la termen

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege (până la 25 mai a anului urmatorul celui în care au fost realizate venituri) a Declaratiei Unice atrage după sine aplicarea unei contravenții maximale cuprinse între 500 RON – 1.000 RON.

Însă riscul major la care se expun persoane fizice care nu își declară în mod corespunzător veniturile realizate este reprezentat de stabilirea din oficiu de către organele fiscale a obligațiilor fiscale datorate (ceea ce poate genera erori și timp consumat pentru corecții ulterioare), precum si aplicarea unor dobânzi (de 0,02% pe zi) și penalități de întarziere (de 0,01% pe zi) sau de nedeclarare (0,08% pe zi), aplicate pentru nedeclarare sau plata cu intarziere a obligațiilor fiscale.

  • Impozitarea câștigurilor din tranzacții bursiere: cum se procedează?

Pentru veniturile aferente anului 2022, a caror obligație de declarare este până la data de 25 mai 2023, impozitarea câștigurilor sau declararea pierderilor din trazacții bursiere (sau pentru tranzacții private cu acțiuni) continuă sa se aplice, ca și în anii trecuți, respectiv la o cotă de 10% asupra câștigurilor obținute efectiv în 2022. Pierderile realizate în anul 2022 se pot reporta pentru o perioadă de 7 ani prin compensarea cu eventuale câștiguri viitoare din operațiuni similare.

Începand, însă, cu veniturile aferente anului 2023, pentru raportarea câștigurilor din tranzacții bursiere realizate prin intermediari (de exemplu: societăți de administrare a investițiilor) rezidenți din punct de vedere fiscal în România sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, persoanele fizice care obtin astfel de câștiguri NU vor mai avea obligatia depunerii Declaratiei Unice. Obligația declarării câștigurilor în acest caz, a reținerii la sursă și a virării catre bugetul de stat a impozitul pe venit datorat le va reveni intermediarilor.

În cazul câștigurilor de capital care nu sunt realizate prin intermediari (de exemplu: tranzactii realizate prin intermediul platformei de tranzactionare a Revolut, eToro sau alte plaforme externe similare), nu au intevenit modificări. Astfel, persoanele fizice care realizează în 2023 venituri/ câștiguri de această natură vor avea în continuare obligatia de a depune Declaratia Unică (până în 25 mai 2024).

Începand cu veniturile câștigate în 2023, câștigurile de capital realizate în cazul transferului titlurilor de valoare tranzacționate prin intermediari rezidenți fiscali români sau nerezidenti care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, vor fi impozitate după următoarele reguli:

  •     prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecarui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
  •     prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite si instrainate într-o perioadă mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;
  •     pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin intermediari nu se vor mai putea reporta și nu se vor compensa, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului. Pierderile din tranzacții care nu se fac prin intermediari sau tranzacții cu actiuni private rămân reportabile si se pot compensa cu câștiguri din operațiuni similare.

Urmărește și un video de la ANAF privind Declarația Unică 2023:

Parallax

Vizualizari
26207
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
IOAN
NEDELCU
Dividende distribuite in 2022 din rezultatul reportat al anilor anteriori cu plata impozitului de 5% aferent, dar neincasate. Dividendele nete neincasate au fost inregistrate in contul 455. Aceasta inregistrare poate fi considerata apriori ca incasare de dividende si atunci trebuie depusa Declaratia unica estimativa pana in 25 mai 2023 pentru CASS (plafon depasit)? Sau Declaratia se va depune doar in momentul debitarii contului 455, cand se va efectua plata efectiva catre asociati si se va depasi plafonul ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri