Redactia StartupCafe.ro

Declarația Unică 2023: Descarcă formularul „PDF inteligent” de la ANAF, pentru PFA, activități independente, drepturi de autor, chirii, crypto

Declarația Unică 2023.jpg

ANAF a publicat, miercuri, 11 ianuarie 2023, formularul PDF inteligent (editabil) privind declarația unică ce trebuie depusă în anul 2023 de persoanele fizice autorizate (PFA), persoanele fizice cu venituri din activități independente, chirii, tranzacții de criptomonede, drepturi de autor, NFT și altele.

Declarația Unică 2023 - formularul 212 PDF editabil poate fi descărcat de AICI.

Formularul se depune la ANAF online sau fizic pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023, de către PFA, persoanele fizice cu venituri din activități independente, chirii, tranzacții de criptomonede, drepturi de autor, NFT și altele.

ANAF a anunțat recent că, începând cu 08.01.2023, aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate in suport la producător și cu toate update-urile la zi.

Termenul general de depunere a Declarației Unice la ANAF este 25 mai.

Declarația Unică 2023 - principalele noutăți

- de la 1 ianuarie 2023, proprietarii care obțin venituri din închirierea locuințelor, altele decât cele în scop turistic, vor plăti impozitul de 10% pe venit la valoarea întreagă a chiriei.

-modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate”, după cum urmează:

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 • a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe ţară.

- modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate”, astfel:

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

 • a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 minime brute, inclusiv și 12 salarii minime brute pe ţară;
 • b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe ţară.

-de asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe. Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2023, salariul minim lunar brut pe țară este 3.000 de lei.

În Formularul 212 din anul 2023 față de 2022, s-au făcut o serie de modificări:

 • a) introducerea la Capitolul I, secțiunea 2 din formular a unei subsecțiuni noi, subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
 • b) eliminarea de la Capitolul I a secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020;
 • c) introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2022;
 • d) actualizarea secțiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, de la Capitolul I din formular, care devine secțiunea 8, prin introducerea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022, precum și eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020;
 • e) introducerea la Capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 1, lit.B, la rd.3 a indicatorului “Venit anual impozabil” care se completează de contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • f) introducerea la Capitolul II, secțiunea 2 din formular la subsecțiunea 1 și la subsecțiunea 2 a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual, potrivit legii.
 • g) actualizarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a declarației unice.

Declarația Unică 2023: Cum se depune formularul 2012

Declarația Unică 2023 se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

Consultă AICI instrucțiunile de completare a Declarației Unice 2023.

----

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
77163
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.594
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.96

publishing: 3.09

expertise: 0.08

rating: 1.594

Articole publicate : 1, 018
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri