Claudiu Zamfir

Declarația unică 2018: ANAF va face listă cu PFA, cei cu dividende și cu alte venituri independente și îi va invita la îndrumare

Thumbnail

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face o listă cu persoanele arondate care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale și, în peroada 15 mai-15 iulie 2018, îi vor invita pe acești contribuabili la sesiuni de asistență pentru completarea formularului.  

Pentru anii următori, perioada de asistență va fi 15 ianuarie - 15 martie.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de ordin al ministrului Finanțelor, privind aceste proceduri referitoare la persoanele fizice autorizate, la acționarii din firme care obțin dividende și la alte persoane cu venituri din activități independente.

Descarcă Formularul 212- Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 888/2018) de AICI.

Cum se vor face sesiunile de îndrumare ANAF:

 • În termen de 15 de zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central,  în baza informaţiilor deţinute, întocmeşte lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, arondaţi pe fiecare organ fiscal local, în funcţie de domiciliul fiscal al contribuabililor, şi o transmite organului fiscal local.

 

 • Prin excepţie, în anul 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin (probabil în luna mai).

 

 • Listele conțin datele de identificare ale persoanelor fizice potrivit art. 1 pct. 40 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și organul fiscal local la care este arondat.

 

 • La elaborarea listei, organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care deţine informaţii că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor a căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeaşi lege;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8) din aceeași lege;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeasi lege;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la care se face referire în cuprinsul lit. a)-e) sunt cele în vigoare în anul 2017.

 • Cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi prezent un funcționar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central, sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie - 15 martie a fiecărui an.

 

 • Prin exceptie, în anul 2018, perioada de acordare a asistenţei este 15 mai-15 iulie.

 

 • Organul fiscal local comunică organului fiscal central lista cu persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru acordarea asistenţei privind completarea și/sau depunerea, precum şi transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local implicată/implicate efectiv în procedura de asistenţă privind completarea și/sau depunerea, precum şi transmiterea declarației unice. Lista și calendarul se afişează la sediul organului fiscal local şi central, și pe pagina de internet a acestora.

 

 • La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în perioada menționată, organul fiscal central şi organul fiscal local organizează întâlniri cu contribuabilii vizaţi pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare şi depunere a declaraţiei, precum şi instruire practică. Organul fiscal local şi organul fiscal central mediatizează prin toate canalele de comunicare disponibile acţiunile de asistență.

Îndrumarea şi asistența acordate contribuabililor se vor referi la:

 •     modul de completare pe suport hârtie sau în formă electronică,
 •     înregistrarea în "Spațiul privat virtual",
 •     transmiterea declarației unice prin mijloace electronice.

asistenta by Claudiu on Scribd

Declarața Unică - ce este cu ea

Persoanele fizice autorizate, și alte persoane fizice cu venituri din activități independente, din chirii, agricultură vor depune la ANAF o declarație unică pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit, conform unei ordonanțe de urgență adoptate recent de Guvern.

Declarația unică se depune până pe 16 iulie în anul 2018, iar apoi, din 2019 și mai departe, până pe 31 martie.

Noua declarație unică care va fi depusă de PFA și alte persoane fizice cu venituri din activități independente va înlocui 7 formulare care erau valabile până acum:

 • D200-veniturile realizate din România
 • D201-veniturile realizate din străinătate
 • D220-venitul estimat/norma de venit
 • D221-norme de venit-agricultură
 • D600-venitul baza pentru CAS
 • D604 -stabilire CASS persoane fara venit
 • D605 -stopare CASS  persoane fara venit.

Declaratia Unica by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
24026
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri