Denisa Crăciun

LISTĂ 2023: 11 proiecte IT dezvoltate de profesori români, premiate cu burse de câte 5.000 EUR

burse anis

Au fost alese cele 11 proiecte educaționale dezvoltate de profesori români, câștigătoare ale unor burse de câte 5.000 EUR oferite de firmele IT din România.

Cele 11 proiecte IT câștigătoare ale Burselor ANIS 2023 au fost selectate dintr-o listă de 59 de programe dezvoltate de asistenți, lectori și doctoranzi români, înscrise la ediția de anul acesta. 

Au aplicat cadre universitare din 34 de facultăți din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Galați, Brașov și Suceava. Cele mai multe programe – 23 - au fost înscrise la categoria „Tech For All”, de către profesori care au introdus tehnologia și au inovat în cursurile și laboratoarele pe care le predau la facultăți non-tehnice. 

Lista proiectelor IT câștigătoare ale Burselor ANIS 2023

Categoria Artificial Intelligence&Machine Learning

 • Mihai Dogariu - lector la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea Politehnica din București, pentru programul "Computer Vision III". Cursul de „Deep learning pentru aplicații de Computer Vision” (formal, „Computer Vision III”) este introdus pentru prima dată în anul universitar 2023 – 2024 în cadrul masteratului de „Sisteme Inteligente și Vedere Artificială”, la ETTI. Acesta este încadrat în al 3-lea semestru al programului de masterat și reprezintă o continuare și agregare naturală a materiilor studiate până în acel moment.
 • Vlad-Cristian Miclea, Șef Lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatrea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru programul "Machine Learning". Cursul de Machine Learning este un nou curs (cu începere din 2023) introdus într-un nou master (Cyber-Physical Systems - CPS), în cadrul departamentului de Automatică și Informatică Aplicată și reprezintă primul curs cu titulatura de „Machine Learning”, atât în cadrul facultătii, cât și la nivel de universitate. Cursul introduce atât noțiunile de bază ale învățării automate, cât și cele mai noi aspecte legate de învățarea profundă.

Categoria Big Data

 • Adrian Spătaru, lector la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara care a propus programul "Big Data Technologies". Cursul a fost actualizat în proporție mai mare de 60% iar materialul de laborator este în totalitate conținut nou. Înainte de actualizare, ambele materiale puneau accentul pe tehnologii pentru calcul de înaltă performanță (OpenMP, MPI, CUDA) și foarte puțin pe tehnologiile Big Data (Hadoop, Spark). Aducând lumina asupra platformei Spark, cursurile au fost actualizate pentru a prezenta tehnologia. Elementul de noutate este materialul de laborator unde au fost introduse exemple de folosire a algoritmilor de Machine Learning implementați în biblioteca PySpark. Finalmente, materia prezintă cum se pot folosi resursele Cloud, în mod specific Google Dataproc, pentru crearea unui cluster de procesare a datelor.

Categoria Blockchain

 • Darius Galiș, Asistent Doctorand la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara care a propus programul "Tehnologia Blockchain între ideologie și provocare". Cursul de „Tehnologia blockchain: între ideologie și provocare” este un curs nou la masterul de CyberSecurity din cadrul facultății. Scopul cursului și al laboratorului este de familiariza studenții masteranzi cu concepte legate de blockchain și de a oferi o perspectivă realistă și corectă asupra noțiunii integrale de blockchain. Acest curs oferă o structură complet nouă pentru descrierea tehnologiei blockchain. Această structură a fost concepută într-un mod care să permită, nu doar accesul facil la noțiunile de bază, ci mai mult decat atât, să descrie, pornind de la noțiunile teoretice, până la aplicații, respectiv provocări, ce înseamnă tehnologia blockchain, cum se definește corect, unde se încadrează ecosistemele blockchain în contextul cibernetic de astăzi, care sunt limitele ei, care sunt elementele ei de inovație.

Categoria Cybersecurity

 • Cătălin Adrian Iordache, Doctorand la Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor de la Universitatea POLITEHNICA din București care a propus programul “Criptografie Aplicată”. Cursul și seminarul sunt noi, introduse în anul universitar 2023-2024. Sunt utilizate metode de predare inovative prin crearea de mașini virtuale și containere docker pentru experiențe practice de configurare, auditare și îmbunătățire a securității device-urilor, canalelor sau protocoalelor de comunicare și a rețelelor, studenții beneficiind astfel atât de cunoștințe teoretice riguroase dar și experiență practică amplă.
 • Larisa-Milena Pioraș-Țimbolmaș, Cadru Didactic asociat la Facultatea de Automatică și Informatică Aplicată, de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca pentru programul „Bazele informației cuantice”. Tematica cursului este una de actualitate, informația cuantică fiind unul dintre domeniile de vârf care are astăzi o dezvoltare explozivă în lume. Cursul a fost introdus în anul universitar 2022-2023, fiind primul de acest fel din regiune. În cadrul cursului sunt abordate aspecte legate de calculul cuantic și comunicațiile cuantice, în special prin prisma aplicațiilor în computing și securitate cibernetică.
 • Adrian Alexandrescu, Șef Lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru programul „Securitate web”. Cursul "Securitate Web" este un curs nou introdus în anul universitar 2022-2023 și face parte din programul de studii universitare de masterat Securitate cibernetică din cadrul facultății. Materialele folosite la curs și lucrările de laborator/proiect au fost elaborate în întregime de către câștigător în urma studierii mai multor cărți din domeniu și a peste 180 de resurse web. Cursul elaborat are 456 de slide-uri în care se prezintă bazele aplicațiilor web, diverse tipuri de atacuri, soluții de apărare și alte concepte care țin de securitatea web.

Categoria Internet of Things (IoT)

 • Dumitru-Cristian Trancă, Șef Lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din București care a propus programul "Sisteme de achiziții de date". Iată ce spune câștigătorul referitor la acest curs: "Am inovat masiv în 2021-2022 cursul de Sisteme de Achiziții de Date, prin schimbarea conținutului în proporție de 70%. Înainte de 2021, conținutul se axa pe prezentarea modului de organizare a sistemelor de achiziții de date (SAD), pe aspecte teoretice, de calcul, de formalizare și de demonstrare a rigurozității montajelor și a schemelor specifice și pe limbajul axat pe dataflow, specific sistemelor industriale - LabVIEW. Conținutul păstrează noțiunile elementare dar duce materia, în special cu aspecte practice, aplicate, în zona de Internet of Things (IoT) și Industrial IoT".

Categoria Virtual Reality

 • Dana Florentina Manolache, Asistent Doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din București de la Universitatea din București care a propus programul "Realitate Virtuală și Augumentată". Prin acest curs este introdusă utilizarea tehnologiei de tip realitate virtuală (ochelari, controllere, aplicații și medii virtuale) pentru pregătirea studenților în vederea înțelegerii mediului, metodelor de interacțiune cu conținutul virtual (haptic, bazat pe voce, etc) și realizării propriului conținut pentru acest mediu, precum și facilitarea învățării experiențiale a studenților prin simulări de situații posibile simple sau critice întâlnite la clasa de copii. De asemenea se utilizează pedagogii inovative în care tehnologiile digitale aduc plus valoare în cadrul experiențelor de învățare.

Categoria Virtual Reality

 • Prima bursă de la această categorie a mers către un colectiv de profesori de la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași care au propus 3 programe bazate pe aceeași inovație tehnologică - MusiTopia-UNAGE, o platformă electronică destinată folosirii pe termen lung, construită prin tehnologii adaptabile (backend: NodeJS-Express cu bază de date MongoDB, frontend: JavaScript-React). Câștigătorii sunt Mihaela – Georgiana Bălan, Emanuela – Izabela Vieriu și Paul Pintilie.
 • George Prundaru, lector la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj pentru programul "Designul Experienței Utilizatorului".  Cursul de UX se bazează pe competențele dobândite la cursuri precum cel de Analiza datelor digitale și de HTML/CSS, dar este nevoie de pregătirea studenților în folosirea uneltelor specializate și integrarea lor într-un workflow de UX. Cursul actualizat prevede întâlniri dedicate învățării și folosirii acestor unelte și cerințele de evaluare pretind utilizarea lor în dezvoltarea proiectelor. O componentă de conținut nouă a cursului este analiza interfețelor tangibile, fizice (hardware, sintetizatoare muzicale, electrocasnice etc.) pentru a înțelege mai concret conceptul de affordance, a identifica originea majorității elementelor actuale de interfață și a conștientiza posibilitățile pe care le oferă mediul digital pentru inovare prin detașarea de metafore fizice pentru crearea unei experiențe optime pentru utilizator.

În cele 6 ediții ale programului Bursele ANIS, au fost înscrise peste 200 de proiecte, de la mai mult de 50 de facultăți din toată țara, din 20 de universități iar valoarea totală a celor 67 de burse acordate se ridică 335.000 EUR.

Parallax

Vizualizari
157
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri