Claudiu Zamfir

UE pregătește împrumuturi de 250 miliarde Euro pentru proiecte verzi

Thumbnail

Comisia Europeană a adoptat marți un cadru privind emisiunea de obligațiuni verzi, care a fost supus unei evaluări independente.

Comisia spune că face astfel un nou pas înainte către emiterea de obligațiuni verzi în valoare de până la 250 de miliarde EUR, respectiv 30% din valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni NextGenerationEU.

Cadrul le garantează investitorilor în aceste obligațiuni că fondurile mobilizate vor fi alocate unor proiecte verzi și că vor avea la dispoziție rapoarte ale Comisiei cu privire la impactul acestora asupra mediului.

Etapa adoptării cadrului fiind încheiată, Comisia va putea lansa în curând prima sa emisiune de obligațiuni verzi în luna octombrie, sub rezerva condițiilor de pe piață.

Comisarul responsabil cu bugetul și administrația, Johannes Hahn, a declarat:

„Dacă intenția sa de a emite obligațiuni verzi cu o valoare totală de până la 250 de miliarde EUR până la sfârșitul anului 2026 se va concretiza, UE își va confirma poziția de cel mai mare emitent de obligațiuni verzi din lume. Această inițiativă este, totodată, o expresie a angajamentului nostru în favoarea durabilității și plasează finanțarea durabilă în centrul efortului de redresare al UE”

După cum a anunțat la începutul acestui an, Comisia și-a revizuit și planul de finanțare a redresării în 2021 și și-a confirmat intenția de a emite în acest an obligațiuni pe termen lung cu o valoare totală de aproximativ 80 de miliarde EUR, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) în valoare de zeci de miliarde de euro.

Comisia va pune la dispoziție aceste titluri pe termen scurt exclusiv prin intermediul licitațiilor, programul său de licitații fiind prevăzut să înceapă la 15 septembrie. Comisia va organiza, de regulă, două licitații pe lună pentru titlurile sale pe termen scurt, în prima și a treia zi de miercuri a fiecărei luni. Programul de licitații va fi utilizat și pentru obligațiuni, în plus față de sindicalizări. Conform calendarului său de emisiuni publicat astăzi, în general, Comisia va organiza lunar o licitație și o emisiune sindicalizată pentru obligațiunile sale.

„Faptul că nu am adus modificări planului inițial de finanțare pentru 2021 este o dovadă a activității excelente de planificare și pregătire pe care am desfășurat-o până în prezent. Lansarea platformei de licitație este o altă veste îmbucurătoare, care va spori și mai mult atractivitatea împrumuturilor UE și va avea un impact de lungă durată asupra piețelor de capital ale UE” - a mai explicat Hahn.

Tehnologii ecologice noi

Cadrul privind emisiunea de obligațiuni verzi NextGenerationEU, care a fost lansat marți, a fost elaborat ținând cont de principiile în materie de obligațiuni verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA), care este un standard de piață pentru obligațiunile verzi.

Conform practicii standard în domeniu, cadrul a fost supus analizei unui furnizor de opinii de secundă parte. în cazul de față firma Vigeo Eiris, care face parte din Moody's ESG Solutions. Concluzia Vigeo Eiris a fost că acest cadru reflectă principiile ICMA privind obligațiunile verzi, este coerent cu strategia mai amplă a UE în domeniul mediului, social și al guvernanței (ESG) și va avea o contribuție solidă la durabilitate.

Cadrul a fost aliniat, în măsura posibilului, la standardul european privind obligațiunile verzi. Propunerea UE de standard privind obligatiunile verzi a fost prezentată de Comisie în luna iulie 2021 și a trecut prin procedura de codecizie în fața Parlamentului European și a Consiliului, procedură care va fi urmată acum de o perioadă de punere în aplicare ce precede intrarea în vigoare.

O dovadă în acest sens este, de exemplu, faptul că o parte din investițiile eligibile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) - principalul instrument menit să impulsioneze redresarea Europei - au fost încorporate în criteriile tehnice de examinare prevăzute în Regulamentul privind taxonomia UE.

Garantarea faptului că obligațiunile verzi sunt utilizate pentru obiective verzi

Cadrul lansat marți demonstrează comunității investitorilor modul în care vor fi utilizate fondurile colectate prin emisiunea de obligațiuni verzi NextGenerationEU pentru atingerea unor obiective verzi.

Mai concret, veniturile obținute din obligațiunile verzi NextGenerationEU vor finanța partea aferentă cheltuielilor legate de climă din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Fiecare stat membru trebuie să consacre cel puțin 37 % din planul său național de redresare și reziliență – foaia de parcurs care servește drept ghid pentru cheltuirea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – pentru acele investiții și reforme care sunt relevante din punct de vedere climatic, iar multe state membre și-au propus să întreprindă mai mult decât este necesar în această privință.

Conform regulilor Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre vor informa Comisia cu privire la cheltuielile lor pentru proiecte verzi. Comisia va utiliza aceste informații pentru a le arăta investitorilor cum au fost utilizate veniturile obținute din obligațiunile verzi pentru a finanța tranziția verde. Raportarea va viza nouă categorii care au fost identificate în cadrul privind emisiunea de obligațiuni verzi NextGenerationEU, cea mai mare pondere revenind energiei curate, eficienței energetice și transportului nepoluant.

Raportarea privind alocarea și impactul

Conform practicii curente în domeniu, cadrul va prevedea prezentarea de rapoarte atât cu privire la alocare, cât și cu privire la impact. În ceea ce privește raportarea cu privire la alocare, Comisia va utiliza datele prezentate de statele membre cu privire la cheltuielile lor pentru proiecte verzi. Raportul cu privire la alocare va fi verificat de un auditor extern independent.

Raportarea cu privire la impact va fi un exercițiu orizontal în cadrul Comisiei, care se va baza pe expertiza vastă care există în cadrul instituției. Raportarea le va permite investitorilor în obligațiuni verzi NextGenerationEU să evalueze impactul benefic al investițiilor lor. Pentru a se asigura utilitatea exercițiului de raportare cu privire la impact, imparțialitatea și acuratețea sa, Comisia Europeană va apela la consilieri de specialitate independenți. Pe aceste baze, Comisia va prezenta informații despre modul în care veniturile obținute din obligațiunile verzi NextGenerationEU au fost alocate diferitelor categorii de investiții și diferitelor state membre.

Etapele următoare

Odată lansat cadrul, emisiunea de obligațiuni verzi NextGenerationEU este iminentă, prima emisiune fiind deja planificată pentru luna octombrie 2021, utilizându-se formatul de emisiune sindicalizată.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare care va mobiliza aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente, fiind menit să sprijine redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și să contribuie la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană – în numele UE – va mobiliza de pe piețele de capital o sumă totală de aproximativ 800 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului 2026: 421,5 miliarde EUR, sumă care va fi disponibilă în principal sub formă de granturi (din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și al altor programe finanțate din bugetul UE), și 385,2 miliarde EUR sub formă de împrumuturi. Acest lucru va însemna un volum de împrumuturi de aproximativ 150 de miliarde EUR pe an, în medie.

Având în vedere volumul, frecvența și complexitatea operațiunilor de împrumut viitoare, Comisia va aplica cele mai bune practici utilizate de emitenții mari și frecvenți și a pus în aplicare o strategie de finanțare diversificată.

În septembrie 2020, Comisia Europeană și-a anunțat intenția de a atrage 30 % din fondurile NextGenerationEU prin emiterea de obligațiuni verzi și de a utiliza veniturile obținute pentru a finanța investiții și reforme verzi, ca o mărturie clară a angajamentului său în favoarea durabilității.

Parallax

Vizualizari
1196
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri