Claudiu Zamfir

Fonduri europene: Perioada de înscrieri la finanțările de câte 800.000-1,5 milioane euro pentru SRL, PFA, II ce produc gem, suc, cidru, țuică. Ghidul oficial

Thumbnail

S-a anunțat oficial perioada de înscrieri la fondurile eurpene de câte 800.000-1,5 milioane de euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și alți beneficiari care fac afaceri în procesarea fructelor, cum ar fi producția de gemuri, cidru sau țuică. Consultă ghidul oficial al solicitantului cu grila de punctaj, la finalul articolului.

 Sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare la Submăsura 4.2a  din cadrul PNDR 2020 -investiții în procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol - va avea loc în perioada 14 octombrie 2021, ora 9.00 – 14 ianuarie 2022, ora 16.00 pe site-ul oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a anunțat, marți, AFIR.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor este de 10 puncte.

Pragurile de calitate lunare sunt:

  • 65 de puncte (14.10.2021 – 13.11.2021).
  • 35 de puncte (14.11.2021 – 13.12.2021).
  • 10 puncte (14.12.2021 – 14.01.2022).

Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte este de 20.471.752 Euro.

AFIR a publicat pe site-ul său ofical (secțiunea Investitii PNDR-sector pomicol-sM 4.2a) Ghidul solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar prin submăsura 4.2a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Submăsura 4.2a - procesarea și marketingul produselor pomicole: câți bani se vor putea obține

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro şi mici:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși. 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

   
2. Întreprinderi mijlocii:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

 

3. Întreprinderi mari:
Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro.

Restul de 50% sau 60% din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile vor trebui asigurate de beneficiari. Totuși, antreprenorii vor putea să mai obțină 20 de puncte procentuale în intensitatea sprijinului pentru investiții colective.

Cine va lua fondurile UE pentru procesarea și marketingul fructelor

Fondurile nerambursabile pentru procesarea și marketingul produselor pomicole vor putea fi accesate de agenții economici cu orice fel de formă de organizare juridică, inclusiv: persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprindeir familiale (IF), societate cu răspundere limitată (SRL), cooperative agricole, societăți cooperative, grupurile și organizațiile de producători.

De asemenea, solicitanții vor îndeplini o serie de condiții suplimentare, printre care:

  • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata în sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative). Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul).
  • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv.
  • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.
  • Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.
  • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției. În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

Ce afaceri se vor finanța cu fondurile nerambursabile

Afacerile care se vor putea finanța cu fondurile nerabursabile se referă la procesarea și marketingul produselor pomicole prevăzute în Anexa I de la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) în scopul obținerii de produse Anexa I, dar și non-Anexa I, în multe cazuri. În principiu, este vorba în principu de procsarea și marketingul fructelor.

Afacerile de procesare pot cuprinde de exemplu producția de gemuri, sucuri naturale, vinuri de fructe, cidru, țuică și altele.

„Printre activitățile eligibile în cadrul submăsurii 4.2a se numără înființarea, extinderea şi modernizarea unităților ce colectează, condiționează și procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice” - a precizat Ministerul Agriculturii.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual). Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

Se finanțează astfel construcțiile destinate unei etape sau întregului flux tehnologic, cele destinate infrastructurii interne şi de utilităţi, sau cele pentru sistemele de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect.

Sunt, de asemenea, eligibile cheltuielile cu unităţile mobile de procesare și cele pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile ca și mijloace de transport autoizoterme, remorci și semiremorci izoterme cu sau fără agregate de frig sau de control al temperaturii, cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/ produsul finit rezultat din proiect, rulote și autorulote alimentare.

Dintre cheltuielile generate de investițiile eligibile în active necorporale amintim pe cele privind organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului, achiziţionarea de software.

Cheltuieli eligibile- submăsura 4.2a PNDR

Cu fondurie europene, vor putea fi efectuate o serie de cheltuieli eligibile, printre care:

- Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);

- Infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

-  Unităţi mobile de procesare.

 - Pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

- Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate: autoizoterme, remorci și semiremorci, cisterne, utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare, rulote și autorulote alimentare în scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte.

- Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

-Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile

- Cheltuieli cu activități de marketing (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare.

- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

- Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

- Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, cum ar fi: onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

- Cheltuielile de consultanță  - managementul proiectului.

- În cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

 

Ghidul_solicitantului_sM4.2a_-_2021 (1) by claus_44 on Scribd

---

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
9190
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri