Claudiu Zamfir

Finanțări 2021 pentru afaceri neagricole la sate. Se scot pensiunile (surse)

Thumbnail

Antreprenorii români vor putea accesa din nou fondurile europene pentru afaceri neagricole la sate, dar de adata aceasta urmează să fie scoase de la finanțare ideile de afaceri cu pensiuni, agropensiuni și hoteluri, conform celor mai recente discuții din cadrul Grupului de lucru pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Surse participante la grupul de lucru PNDR au detaliat, pentru StartupCafe.ro, cum vor arăta principalele linii de finanțare pentru afaceri agricole și neagricole în mediul rural, care ar urma să se lanseze în semestrul al doilea al anului 2021.

Vorbim aici despre fondurile europene gestionate de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) și de Autoritatea de management PNDR din subordinea Ministerului Agriculturii. Apelurile d eproiecte vor fi anunțate pe site-ul AFIR, când vor fi gata.

Submăsura 6.2

În anii trecuți, antreprenorii români au putut obține fonduri nerambursabile de câte 50.000 de euro sau 70.000 de euro pentru afaceri non-agricle la sate, prin sumbăsura 6.2, fără să fie nevoit să aducă de acasă cofinanțare proprie. Numai bani europeni și de la stat în facaeri non-agricole la sate.

Conform discuților din grupul de lucru, bugetul de anul acesta este de 50 de milioane de euro.

O noutate este emiminarea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor din lista de investiții eligibile.
În schimb, se introduc investiții legate de furnizarea de servicii secundare pentru agricultură: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc.
Se elimină principiul referitor la cifra de afaceri, la selecția proiectelor.

Principii de selecție discutate:      

 • Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole
 • Principiul prioritizării activităților de producție;
 • Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);
 • Principiul prioritizării serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Principiul stimulării activităților turistice  (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) și/sau de agrement și /sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat.

Submăsura 6.4

Cealaltă linie de finanțare a afacerilor non-agricole la sate este Submăsura 6.4 din PNDR, mult așteptată de antreprenori. În anii trecuți, oamenii de afaceri români obțineau câte 200.000 de euro pe proiect, cu aport propriu de minimum 10% din investiții.

Conform discuțiilor din grupul de lucru pentru fondurile europene PNDR, anul acesta va fi un buget disponibil de 100 de milioane de euro la submăsura 6.4.

Și aici urmează să se elimine eligibilitatea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor, dar vor rămâne la finanțare afacerile legate de camping-uri, parcuri de rulote și bungalow-uri.

Și aici a fost introdusă eligibilitatea investițiilor legate de furnizarea de servicii agricole secundare: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc.

Grantul (nerambursabil) se va putea combina cu instrumente financiare (cum sunt creditele bancare garantare ).

Acum, intensitatea spijinului va fi puțin mai mică decât în trecut, conform propunerilor icutate la grupul de lucru PNDR. Astfel, regula generală va fi ca beneficiarul să vină de acasă cu un aport propriu de cel puțin 30% din valoarea investiției. Prin excepție, afacerile pe producție vor avea o cofinanțare proprie de minimum 10%, ca și înainte.

Principii de selecție a proiectelor rezultate din discuții:     
⦁    Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole;
⦁    Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar -veterinare) ;
⦁    Principiul prioritizării serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice;
⦁    Principiul prioritizării activitatilor de producție;
⦁    Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării agropensiunilor) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat;
⦁    Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
⦁    Principiul prioritizării proiectelor care creează locuri de muncă

Submăsura 4.1 - investiții în exploatații agricole

Când vine vorba de afaceri în agricultură, cea mai așteptată linie de finanțare este Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole".

Grupul de lucru PNDR a discutat un buget total de 760 de milioane de euro pentru 7 tipuri de apeluri de proiecte în Submăsura 4.1 în anul 2021:

 1. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - achiziții simple și echipamente de irigații în fermă - 125 milioane euro.
 2. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - procesare și condiționare în fermă, marketing, în sectorul vegetal și sectorul zootehnic (fără legume și cartofi) - 110 milioane euro.
 3. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - tineri fermieri, achiziții utilaje - 75 milioane euro.
 4. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - zootehnic (fără procesare) - 240 milioane euro.
 5. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - zootehnic în zone montane (fără procesare) - 60 milioane euro.
 6. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - legume și cartofi- achiziții de utilaje, instalații de irigații, producție primară, condiționare, marketing) - 100 milioane euro.
 7. Submăsura 4.1 -  "Investitii in exploatatii agricole" - legume și cartofi (procesare, condiționare, marketing) - 50 milioane euro.

Valoarea sprijinului:
I. Pt fermele vegetale cu dim. economică între 8000 euro SO pana la 250.000 euro SO și 500.000 euro SO pentru sector zootehnic
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
⦁    achiziții simple și irigații la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro
⦁    condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 500.000 Euro
⦁    ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare)  - 800.000 Euro
⦁    legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 500.000 Euro
II. Pt fermele vegetale cu dim. economică intre 250.000 si  500.000 euro SO pentru vegetal și fermele zootehnice având dim. economică până la 1 mil euro SO
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
⦁    achiziții simple și irigații la nivel de  fermă – 350.000 Euro
⦁    condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 700.000 Euro
⦁    ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare)  - 1.000.000 Euro
⦁    legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 700.000 Euro
III. Pt fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 euro SO pentru sectorul vegetal respectiv peste 1.00. 000 euro SO pentru sectroul zootehnic
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
⦁    achiziții simple și irigații la nivel de  fermă – 400.000 Euro
⦁    condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 800.000 Euro
⦁    ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare)  - 1.500.000 Euro
⦁    legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 800.000 Euro
Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători  – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000  € indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;
Intensitatea se va putea majora cu 20 %, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO) și 90% pentru formele asociative în cazul:
⦁    Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 (nu se aplică formelor asociative)
⦁    Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013
⦁    Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013.
⦁    Investiții colective (se aplică formelor asociative)

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Criterii de eligibilitate:
⦁    Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
⦁    Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; iar in cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul SM 6.1,  tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimenisunea  minimă trebuie sa fie de 12.000 euro SO si nu trebuie sa depaseasca  100.000 euro SO;
⦁    Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură;
⦁    Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
⦁    Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;
⦁    Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
⦁    Solicitantul  va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat  procedura de evaluare de mediu aferenta proiectului propus la momenetul depunerii, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
⦁    În cazul proiectelor de procesare peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).
⦁    În cazul in care proiectul de investiții prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.”
⦁    Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,
⦁    Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
⦁    Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
⦁    În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.
⦁    În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principii de selecție:
⦁    Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și medii;
⦁    Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
⦁    Principiul asocierii fermierilor care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor, a grupurilor de producatori  sau a organizaţiilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;
⦁    Maturitatea proiectului în sensul documetației aduse la depunere și  a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului
⦁    Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii
⦁    Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul
⦁    Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2
⦁    Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european)

Submăsura 4.1 a - afaceri în pomicultură

Bugetul discutat pe anul 2021 este de 122,7 milioane euro, din care:

sM 4.1a Înființare / extindere plus condiționare și marketing (componenta secundar) - 70,7 milioane euro,
sM 4.1a – condiționare și procesare (componenta secundară) -    32 milioane euro,
sM 4.1a – utilaje recoltare (modernizare) - 20 milioane euro.

Valoarea sprijinului    
Ferme mici (4000-11999 euro SO)
- 100.000 – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
- 450.000 euro - proiecte complexe
Ferme medii (12000-250000 euro SO)
- 200.000 euro - achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
– 1.500.000 euro - proiecte complexe
Ferme mari (peste 250000 euro SO) obținere material de înmulțire și forme asociative  
- 300.000 achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
- 2.000.000 euro - proiecte complexe

Intensitatea sprijinului
⦁    intensitatea este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile
⦁    Pentru fermele mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea se va putea majora, cu 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 70%, pentru:
⦁    Investiţii realizate de tinerii fermieri, de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii CF (cf art 2 R 1305 sau care s-au instalat in ultimii 5 ani anterior solicitării sprijinului, cf Anexei II a R 1305/2013)*
⦁    Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013
⦁    Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, cf. art. 32
Pentru fermele mari intensitatea este de 50%.
În cazul formelor asociative intensitatea se va putea majora, cu câte 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:
⦁    Investiții colective
⦁    Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013
⦁    Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art 32
Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp.În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție - Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin:
⦁    Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole.
⦁    Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor.
⦁    Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării (precum magazinelela poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului.
⦁    Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
⦁    Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
⦁    Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
⦁    Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării.
⦁    Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013

Criterii de eligibilitate
1.    Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
2.    Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sM
3.    Solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției
4.    Viabilitatea economica a investiției să fie demonstrata în baza documentației tehnico economice
5.    Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și UE (cf sectiunii Trimiteri la alte acte legislative si cap 8.1).
6.    Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
7.    Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
8.    Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP și să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere și solarii, plantațiile de goji și dud și pepinierele
9.    În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
10.    Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară
11.    Exploatatia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile:
o    Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de min 4000 € SO în cazul investiţiilor simple
o    Pentru investiţiile care presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii pomicole/ producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de min 4000 € SO
12.    Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere.
13.    Contribuția în natură este eligibilă doar cu respectarea condițiilor din art 69 (1) R 1303/2013
14.    Dacă proiectul prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar cu respectarea condițiilor din secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii
15.    În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.
16.    Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).
17.    Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare).
18.    Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte art 13 (d) din R 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,
19.    Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori sprijinul solicitat
20.    Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de max 24 luni de la data instalării (cf art 17 (5) din R 1305/2013)
21.    În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principii de selecție
⦁    Principiul dimensiunii (ferme mici și medii la momentul solicitării sprijinului) - În cazul formelor asociative se va avea în vedere numărul de membri care se încadrează în ferme mici și medii
⦁    Principiul maturității proiectului în sensul documetatiei aduse la depunere, și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii
⦁    Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul
⦁    Principiul asocierii (investiţiile realizate de organizațiile de producători, grupurile de producători,cooperative și de membrii lor);
⦁    Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate terenurile și plantațiile pomicole supuse reconversiei și / terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole);
⦁    Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii medii în domeniul proiectului);
⦁    Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv);
⦁    Principiul înființării și sau reconversiei (investiţii care presupun înființare și sau reconversie)
⦁    Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2

Submăsura 4.2 - procesare de produse agricole

Bugetul total discutat pe anul 2021 este de 170 milioane euro.

Rata sprijinului public nerambursabil
-    50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și
-    40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
•    pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici:
-    800.000 euro/proiect pentru invesțiile noi permise în cadrul fișei
-    600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții
•    pentru întreprinderi mijlocii:
-    1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei
-    1.000.000 euro/ proiect pentru celelate investiții
•    pentru alte întreprinderi:
-    1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei
-    1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport
Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru:
•    Înființarea, extinderea și/sau modernizarea,  dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
•    Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite   marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
•    Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare;
•    Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
•    Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei,  geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
•    Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.
Investiții în active necorporale pentru:
•    Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
•    Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
•    Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Criterii de eligibilitate
Formele asociative nu vor fi eligibile, conform didcuțiilor din grupul de lucru PNDR.
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub - măsură;
Investitia  trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
În cazul investițiilor în procesare, 70% din materia primă procesată sau, în cazul investițiilor în rețelele de colectare/depozite, 70% din materia primă colectată/depozitată, trebuie să provină de la terți;
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I; ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;
Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza prezentării documentației tehnico-economice;
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de  evaluare a impactului preconizat asupra mediului ,  iar investiția va fi precedată de  finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de  4 ori valoarea sprijinului solicitat.
În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principiile de selecție
•    Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european etc);
•    Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor  cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne (detaliat), produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi , procesare proteice )
•    Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu;
•    Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activității;
•    Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;
•    Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.2.

Submăsura 4.2a  - procesarea fructelor

Bugetul discutat pe anul 2021 este de 10 milioane de euro la Submăsura 4.2a.
Valoarea sprijinului
Întreprinderi micro și mici*
•    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800000 euro.
Întreprinderi mijlocii*
•    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro.
Întreprinderi mari*
•    Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro.
*inclusiv producerea de băuturi alcoolice
În toate cazurile de mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 % în cazul investițiilor colective.
Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;

Operatiuni/actiuni eligibile pentru sprijin:
•    Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
•    înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în  Anexa I de la TFUE ;
•    înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
•    producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei,  geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
•    Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului ;
•    Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții  care contribuie la reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin submăsură.
•    Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului
•    Investiții în active necorporale pentru:  
•    organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
•    achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
•    achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Criterii de eligibilitate
•    Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
•    Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub - măsură;
•    Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ);
•    Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii documentației tehnico-economice.
•    Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției.
•    Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative).
•    Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa  din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor  cultivate în  sere și solarii.
•    Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative).
•    Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de  evaluare a impactului preconizat asupra mediului , iar investiția va fi precedată de  finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
•    Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I. Ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;
•    Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
•    În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD

Principii de selecție
•    Principiul produselor cu valoare adaugată mare (provenite din zone HNV, scheme de calitate naționale și europene);
•    Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia;
•    Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activitatii;
•    Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;
•    Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2a și a celor similare eligibile prin sM 19.2
•    Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).

Parallax

Vizualizari
74581
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
sergiu
coco
Si lamasura 6.1. trecuie cofinatare de 30 %?
Vad ca acum toate finantarile le fac cu cofinatare.Este un pic nedrept fata de cei care vor sa acceseze fonduri acum.
poza de profil
Marius
Alb
La 6.4. care este logica excluderii anumitor categorii (exemplu : pensiuni) ?
Se vor cuprinde in alta submasura ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri