Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2021: Max. 70.000 EUR pentru tineri fermieri și 15.000 EUR pentru ferme mici. Ghidurile propuse

Thumbnail

Tinerii fermieri vor putea obține fonduri europene de 40.000-70.000 de euro pe proiect, iar fermele mici, câte 15.000 de euro, prin liniile de finanțare 6.1 și 6.3 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, care urmează să fie lansate probabil în a doua parte a anului 2021, în perioada tranzitorie.  

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a scos în dezbatere publică ghidurile solicitantului:

Submăsura 6.1 - fonduri europene pentru tineri fermieri

În ediția din anul 2021, „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” ar urma să acorde sprijin mai mare decât în anii trecuți (când se oferea pânî la 50.000 euro).

Conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, pe anul 2021, sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, pentru o perioadă de maxim 3 ani:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

(SO vine de la standard output, coeficient care se calculează în funcție de tipurile de recoltă folosind acest calculator)

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Tineri fermeri 2021: Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier  - persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:
1. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

2. asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

 

Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_-_CONSULTATIV (1) by claus_44 on Scribd

Submăsura 6.3 - fonduri nerambursabile pentru ferme mici

Și în acest an, sprijinul public pentru fermele mici va fi tot de 15.000 de euro pe proiect.

Sprijinul nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani:

 •      75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
 •      25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii  minime de 8  clase;
 1. să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 2. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
 3. ca persoană fizică autorizată;
 4. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 5. ca întreprindere familială;
 6. societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:

- asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

- asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată - debutant” sau „S.R.L. - D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 1. are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)
 2. este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:
 •   în nume propriu (persoană fizică) sau
 • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ghidul_Solicitantului_sM_6.3_-_CONSULTATIV by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
20699
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri