Claudiu Zamfir

Măsura 4.1.1., fonduri UE: Cum vrea un patronat IMM să scoată firmele de consultanță din joc

Thumbnail

Consiliul Național al IMM-urilor, o organizație patronală care are reprezentativitate în sectorul firmelor mici și mijlocii în negocierile cu statul, a cerut Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) să facă un tutorial video care să ajute antreprenorii să-și completeze și să-și depună singuri cererea de finanțare la Măsura 4.1.1. - investiții în activități productive, prin care se ar urma să se acorde granturi de câte 50.000 - 1 milion de euro.

Așa cum arată acum propunerea oficială de ghid al solicitantului la Măsura 4.1.1. (care înlocuiește defuncta  Măsură 3), este destul de complicat pentru un antreprenor să-și facă singur proiectul și să și-l depună online (în sistemul oficial MySMIS2014), fără să plătească o firmă de consultanță care să-l ajute.

Patronii IMM reuniți în Consiliul Național au cerut, astfel, MIPE o serie de simplificări în viitorul ghid de finanțare care încă nu a fost definitivat, precum și publicarea unui tutorial video.

Recomandam realizarea unui tutorial video cu etapele completării cererii de finanțare, astfel încât un antreprenor sa își poată realiza si depune singur un proiect fără a fi necesara apelarea la un consultant” - a spus CNIPMMR, într-o adresă transmisă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, Consiliul Național IMM a solicitat anterior MIPE să acorde o perioadă de 30 de zile de la publicarea ghidului final, pentru elaborarea proiectelor. Problema este însă că MIPE nu a publicat nici până în ziua de azi ghidul final al solicitantului pentru Măsura 4.1.1., iar Comisia Europeană a subliniat că viitoarele proiecte trebuie depuse, evaluate și contractate deja până la finalul anului 2021, conform actualului cadru temporar COVID-19, de la nivelul UE. Există, însă, și speranța că acest cadru COVID va fi prelungit de Comisia Europeană, având în vedere că actuala criză pandemică nu este nici pe departe la final.

În acest context, la Comitetul de monitorizare a Programului Operațional Competitivitate (POC), Consiliul IMM a votat negativ/împotriva regulilor de la MIPE „întrucat acestea nu tin cont de necesitatile reale ale IMM-urilor, necesitati exprimate prin punctele de vedere transmise de CNIPMMR”.

Astfel, patronii IMM reuniți în Counsiliul Național consideră:

  •     Renuntarea la criteriul primul venit – primul servit. Conform GS, Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte. Practic va putea intra la finantare un proiect cu 70 de puncte depus inaintea unui proiect cu 100 de puncte, cel din urma riscand sa ramana in afara bugetului. Acest mod de selectie a planurilor de afaceri nu va asigura calitatea proiectelor, competitia de fapt fiind data de viteza de inscriere in platforma. De asemenea, aceasta abordare poate conduce la blocarea platformei, incarcarea a zeci si sute de proiecte in cateva minute de la lansare, lucru care nu este corect fata de toti care doresc sa se inscrie in acest apel de proiecte.
  •     Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce in mod considerabil numarul potentialilor beneficiari. Avand in vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui numar extrem de mare de IMM-uri, este oportuna diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui numar mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minim 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.
  •     Corelarea valorii maxime a AFN cu indicatorii financiari ai aplicantului. Spre exemplu, valoarea maxima a AFN sa fie mai mica sau egala cu dublul cifrei de afaceri pentru anul 2019. Acest lucru va asigura selectia unor beneficiari care au capacitatea tehnica si financiara sa asigure implementarea planurilor de afaceri. Nu este corect ca beneficiari care indeplinesc criteriile de eligibilitate, dar au o cifra de afaceri in 2019 de 100 de lei si in 2020 de 50 de lei sa poata aplica pentru un grant de 1 milion de euro, acesta neavand nici experienta, nici capacitate tehnica si nici capacitate financiara.
  •     Eliminarea studiului de fezabilitate la depunerea cererii de finantare si solicitarea autorizatiei de construire la semnarea contractului de finantare. Astfel, AM POC se poate asigura de faptul ca proiectele care includ constructii vor finaliza implementarea planurilor de afaceri in timp util. Rezilierea contractului de finantare la 6 luni de la semnare daca nu se prezinta autorizatia de construire va conduce la pierderea acelor bani, nemaiputand fi alocati altor beneficiari.
  •     Grila de punctaj este excesiva in ceea ce priveste scaderea cifrei de afaceri si procentele pentru investitiile “verzi”.

Reamintim că prin Măsura 4.1.1. microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea obține fonduri europene de câte 50.000 - 1 milion euro, pentru investiții. Bugetul total al schemei este de 358 milioane euro.

Iată toate cerințele patronilor CNIPMMR privind Măsura 4.1.1.:

1.    Existenta unei perioade de minimum 30 de zile intre data publicarii ghidului solicitantului final si lansarea apelului de proiecte. Avand in vedere complexitatea documentatiei necesare pentru depunerea unui proiect, precum si criteriul actual primul venit - primul servit cu conditia obtinerii a minim 70 de puncte, este necesara o perioada de minim 30 de zile in care aplicantii sa se poata documenta si depune proiecte calitative.

2.    Valoarea maxima a ajutorului de stat
Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce in mod considerabil numarul potentialilor beneficiari. Avand in vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui numar extrem de mare de IMM-uri, este oportuna diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui numar mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minim 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.

3.    Valoarea minima a AFN sa fie de de 50.000 euro.

4.    Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
Proiectele care vor fi depuse in cadrul acestui apel reprezinta proiecte de investitii si nu unul care implica activitati cu resurse umane. Toate organizatiile, prin legislatia in vigoare, sunt obligate sa respecte Regulamentul General de Protectie a Datelor in functie de activitatea pe care o deasfasoara si tipul de date pe care le colecteaza. Astfel, consideram ca cerinta din GS este excesiva si atrage costuri pentru IMM-uri, costuri care nu sunt eligibile.

5.    Clarificarea aspectului daca proiectul se poate implementa intr-un singur punct de lucru, o singura regiune sau acesta poate fi implementat in mai multe puncte de lucru si mai multe regiuni.

6.    Sunt necesare clarificari suplimentare cu privire la investitiile in coformitate cu prevederile Anexei I din propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI  de completare a Regulamentului 2020/852 al Parlamentului European (obiectivele de mediu).

7.    Avand in vedere faptul ca din criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară nu face parte evaluarea calitativa a cererii de finantare, planului de afaceri si previziunilor financiare, consideram imperios necesara simplificarea la maximum atat a cererii de finantare cat si a planului de afaceri si a previziunilor financiare. O documentatie vasta si detaliata are sens doar in contextul evaluarii calitative a cererii de finantare. Avand in vedere faptul ca criteriile calitative sunt unele subiective, nu recomandam introducerea unor criterii calitative ale planului de afaceri.

8.    Recomandam realizarea unui tutorial video cu etapele completarii cererii de finantare, astfel incat un antreprenor sa isi poate realiza si depune singur un proiect fara a fi necesara apelarea la un consultant.

Procesul de evaluare si selectie

9.    Conform GS, Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte. Acest lucru este similar principiului primul venit primul servit, fiind o conditie de eligibilitate obtinerea unui punctaj minim de 70 de puncte. Practic va putea intra la finantare un proiect cu 70 de puncte depus inaintea unui proiect cu 100 de puncte, cel din urma riscand sa ramana in afara bugetului. Propunerea CNIPMMR este ca finantarea sa fie acordata in ordinea descrescatoare a punctajului, astfel incat sa fie finantate proiectele cu cele mai mari punctaje, acestea avand o valoarea adaugata mai mare si fiind mai bune din punct de vedere calitativ si al eficientei.

10.    Eliminarea criteriului b „Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu”. Acesta este un criteriu neclar atat pentru potentiali beneficiari, consultanti cat si evaluatori. In plus consideram ca punctarea acestui criteriu pentru investitii mai mari de 90% din valoarea totala a proiectului reprezinta un exces. Consideram ca trebuie mentinuta drept conditie de eligibilitate pragul de 20% daca aceasta este o conditie impusa de regulamentele UE, nefiind un criteriu punctat in evaluarea tehnica si financiara.

11.     Propunerea CNIPMMR pentru criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  este următoarea:

1)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte:
•    Sold negativ - 10 puncte;
•    Sold pozitiv - 0 puncte

2)    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -  10 puncte
•    ≥20% - 10 puncte;
•    ≥0% si < 20% - 5 puncte
•    < 0% - 0 puncte;

3. Previzionarea economico-finaniara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul elui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei
3.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
•    ≥3 – 10 puncte
•    ≥2 si < 3 – 7 puncte
•    ≥1 si < 2 – 3 puncte
•    <1 – 0 puncte

3.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
•    ≥7% – 10 puncte
•    ≥6% si < 7% – 7 puncte
•    ≥5% si < 6% – 3 puncte
•    <5% – 0 puncte

3.3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
•    ≥15% – 10 puncte;
•    ≥10% < 15% - 5 puncte;
•    < 10% - 0 puncte;

4. Capacitatea economico-financiara a solicitantului in exercitiul financiar 2019
4.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
•    ≥2 – 10 puncte
•    ≥1,5 si < 2 – 7 puncte
•    ≥1 si < 1,5 – 3 puncte
•    <1 – 0 puncte

4.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
•    ≥5% – 10 puncte
•    ≥3% si <5% – 7 puncte
•    ≥1% si <3% – 3 puncte
•    <1% – 0 puncte

4.3. Rata de acoperire a finantarii nerambursabile (Cifra de afaceri 2019/Ajutor financiar nerambusabil)
•    ≥1 – 15 puncte
•    ≥0,8 si <1 – 10 puncte
•    ≥0,5 si <0,8 – 5 puncte
•    <0,5 – 0 puncte

5. Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

6. Proiectul contribuie la minimizarea la sursa a deseurilor generate
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

7. Proiectul prevede adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

 

Parallax

Vizualizari
9914
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
De ce
nu merge?
Nu vad nicio legatura intre titlu si continutul acestui articol. Putem discuta despre modalitatea complet netransparenta in care CNIPMMR formuleaza aceste propuneri in numele IMM-urilor. Cum se consulta cu IMM-urile sau cum nu se consulta cu ele. Trebuie însă să recunosc ca de data aceasta au dreptate pe fond. Astfel, MIPE trebuie sa faca ceva. Nu poti sa ceri in continuare documentatii atat de complexe pentru proiecte mici de investitii de 200.000 eur la fel cum ceri pentru proiecte de milioane de euro, mai ales cand informatiile pe care le soliciti nu aduc niciun fel de valoare adaugata nici in procesul de evaluare si nici in procesul de implementare al proiectelor. Introducerea unor indicatori calitativi iarasi nu ar aduce plus valoare. Exista deja experienta de la Masura 3 unde s-a demonstrat ca se pot aloca fonduri cu o documentatie care sa cuprinda minimul necesar, dar MIPE nu pare sa fi adoptat nimic din lectiile invatate la Masura 3. Un tutorial pentru depunerea proiectelor in cadrul Actiunii 4.1.1. ar fi binevenit din partea MIPE. In felul acesta poate isi vor da si ei seama cate ore iti ia, nu sa scrii un proiect, ci sa incarci informatia in MySMIS.
PS: Actiunea 4.1.1. nu are nicio legatura de continuitate cu Masura 3. Este pur si simplu o alta linie de finantare pentru IMM-uri, la fel ca 2.1 POR, 6.4 PNDR ...etc.
poza de profil
De ce
nu merge?
Criterii de evaluare care au la baza cifra de afaceri atunci cand amesteci firme din domeniul comertului cu firmele care fac productie sau servicii sunt complet nepotrivite dată fiind ușurința cu care se realizeaza cifrele de afaceri de către firmele din domeniul comerțului. Raportarea la profitul operational ar echilibra mai bine situatia.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri