Claudiu Zamfir

Măsura 2-2022. Mai durează până vor veni plățile: Viitorii beneficiari, avertizați să aștepte granturile și apoi să efectueze cheltuieli în proiecte

Thumbnail

Viitorii beneficiari ai Măsurii 2 a schemei de ajutoare de stat pentru sectorul agroalimentar trebuie să aștepte să mai fie verificați și să le intre în conturi granturile și abia apoi vor putea începe cheltuielile în proiectele lor, a avertizat, marți, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care, la rândul său, are nevoie să i se aloce fondurile necesare plăților către fermieri și antreprenorii din industria alimentară.

În acest moment, MAT nici nu are disponibile în bugetul său creditele bugetare necesare plății granturilor de câte 5.000-120.000 de euro către viitorii beneficiari ai Măsurii 2 a schemei de ajutoare de stat IMM AGRI-FOOD prin Ordonanța de urgență 61/2022.

Mai mult,  cei 3.474 de potențiali beneficiari care au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului,  în sumă totală de aproximativ 249.500.000 euro, mai trebuie verificați de către personalul din agențiile IMM din subordinea MAT, în perioada următoare și există posibilitatea ca unii dintre ei să fie respinși de la finanțare.

„Plata granturilor de capital de lucru se va efectua doar după finalizarea verificărilor și după alocarea creditelor bugetare aferente măsurii în bugetul MAT, adică, în cazul în care există disponibilități de credite bugetare la nivelul altor ordonatori de credite, după transferul acestora în disponibilul bugetar al MAT sau după rectificarea bugetară” - a precizat MAT într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Mai concret, potențialii beneficiari contractați deja vor mai fi verificați privind încadrarea acestora în categoria IMM, precum și la încadrarea în valorile maxime ale ajutoarelor de stat permise.

În aceste condiții, fermierii și antreprenorii care au semnat contractele de finanțare trebuie să înțeleagă că în acest moment ei încă NU au câștigat granturile și trebuie să aștepte să le fie transferate ajutoarele de stat pentru a putea face cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor.

„Atenționăm beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD asupra faptului că vor fi eligibile doar cheltuielile efectuate din contul de grant, special deschis de beneficiar pentru implementarea proiectului, ulterior alocării grantului și depunerii cofinanțării, și care respectă lista de cheltuieli impusă de legislație” - a mai precizat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Ce prevede procedura Măsurii 2-2022

Situația aceasta atipică de la noua Măsură 2 IMM Agri-Food apare în contextul în care autoritățile au fost nevoite să se grăbească foarte tare cu lansarea și implementarea schemei de ajutoare de stat, pentru a termina contractarea beneficiarilor până în 30 iunie 2022, pentru a nu ieși din cadrul temporar european COVID-19 pentru ajutoare de stat.

Astfel, contractarea a fost făcută imediat după pre-evaluarea automată din sistemul electronic, asistat, unde a fost cazul, și de personalul agențiilor IMM din subordinea MAT. Contractarea a fost efectuată însă înainte de verificările pe care le efectuează oamenii din agenții, privind încadrarea beneficiarilor în categoria IMM, precum și la încadrarea în valorile maxime ale ajutoarelor de stat permise.

Conform procedurii de implementare a Măsurii 2 a schemei IMM Agri-Food, în acest moment procedurile se derulează astfel:

6.1. Pre-evaluarea și contractarea

(...)

(10) Beneficiarii care au semnat și au transmis contractul de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

(11) În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MAT/AIMMAIPE până la data data plății, referitoare la respectarea condițiior de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de AIMMAIPE vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:

„În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată”.

(13) În situația în care MAT/AIMMAIPE/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentei proceduri, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin drept și după caz, grantul va fi recuperat.

6. 2. Verificarea și plata beneficiarilor

(1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării măsurii, în cadrul MAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare conform contractelor vor  fi repartizate de către minister.

(2) Verificarea formularelor și documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație și a datelor preluate automat de către aplicație. Pentru solicitanţii la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și documentele anexate cererii de finanțare (formularului de înscriere – Anexa 1), respectiv cu condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(3) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsură  postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări pe toată perioada de implementare a proiectului, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în aplicația electronică. Răspunsurile la clarificările solicitate se trimit la emitent în 2 zile lucrătoare de la transmitere.
Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz.

(4) Dacă în urma verificărilor se constată că aplicantul a îndeplinit condițiile de eligiblitate și a respectat prevederile prezentei proceduri, AIMMAIPE va emite autorizarea la plată.

6.3. După semnarea contractului și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și depunerii cofinanțării și încarcă în aplicația electronică ordinele de plată.

6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, care are rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat.  Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE în conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.

6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi însoțit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operațiunile de încasări și plăti aferente proiectului, emis de bancă pentru întreaga perioada de implementare a proiectului.
Netransmiterea raportului de progres în termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

Fermierii și antreprenorii, răbdare cu banii de cofinanțări

După ce potențialii beneficiari au semnat contractele de finanțare, oamenii mai trebuie să fie verificați privind încadrarea acestora în categoria IMM, precum și la încadrarea în valorile maxime ale ajutoarelor de stat permise, iar apoi, dacă sunt admiși finalmente la finanțare, vor trebui să pună banii de cofinanțare, 15% din grant, în cont, pentru a primi ajutorul de stat.

În această perioadă, fermierii fac anumite lucrări agricole și au nevoie de lichidități. Ei trebuie să aibă grijă să aibă suma întreagă atunci când le vine decizia finală, să pună în cont cofinanțarea. Dacă atunci vor avea cofinanțarea descompletată, beneficiarii riscă să nu mai primească deloc grantul de 5.000-120.000 de euro de la stat.

Unii consultanți ni s-au plâns și aici, la StartupCafe.ro, că fac eforturi să-și convingă clienții-fermieri să nu cheltuie banii de cofinanțare în perioada aceasta, tot mai apăsătoare până intră granturile în conturi.

Mai mult, după ce s-a publicat prima listă de solicitanți acceptați de principiul al finanțare, unii dintre potențialii beneficiari de granturi au primit pe telefoane un mesaj în care un site de anunțuri îi atenționa că trebuie să publice anunțuri obligatorii la începutul și la finalul proiectelor. „Publică rapid, AICI!”  - se încheia oferta din mesaj.

Thumbnail

Mesajul primit de potențialii beneficiari pe telefoane (am anonimizat destinatarul și expeditorul)

În aceste condiții nu e de mirare că o serie de potențiali beneficiari au putut înțelege că au fost deja declarați câștigători de granturi IMM, deși verificările continuă, iar ministerul nu are momentan disponibile creditele bugetare necesare plăților.

Referitor la aceste anunțuri/comunicate de presă prevăzute ca obligație în procedura Măsurii 2, pe StartupCafe.ro am publicat un articol explicativ în care am arătat că beneficiarii pot plăti din grant, drept cheltuială eligibilă, serviciul de publicare a anunțurilor. De aceea, este important ca ei să aștepte să primească granturile și apoi să publice anunțurile mass-media.

De asemenea, pe pagina de Facebook a StartupCafe.ro am avertizat cu privire la necesitatea ca potențialii beneficiari să nu descompleteze cofinanțarea, pentru a nu risca să nu mai primească granturile.

---

Citește și:

Noua Măsură 2-2022: Comunicate/anunțuri mass-media pe StartupCafe. Preț, eligibilitate, model de comunicat, în proiectele "IMM AGRI-FOOD"

 

Parallax

Vizualizari
5910
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri