Claudiu Zamfir

UPDATE: De joi, înscrieri la Măsura 3- ajutoare de stat de 50.000-200.000 Euro pentru IMM

Thumbnail

Joi, 3 decembrie 2020, la ora 10.00, s-a deschis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, prin Măsura 3 a schemei de sprijin pentru recuperarea din criza coronavirus COVID-19.

UPDATE 3: Un număr de 400 de aplicanți s-au înscris la finanțările IMM de 50.000-200.000 euro, în primele 4 ore ale sesiunii de depunere a proiectelor de investiții. Aplicațiile continuă pe granturi.imm.gov.ro

UPDATE 2: Măsura 3 - Joi, de la ora 16.30, webinar live, video, pe Faceboook/StartupCafe.ro. Calcule RIR și alte aspecte legate de finanțările IMM de 50.000-200.000 EUR, cu Răzvan Gălățan, expert fonduri nerambursabile. Vă așteptăm pe Facebook cu întrebări despre Măsura 3.

UPDATE 1: În prima jumătate de oră, s-au depus 12 proiecte. Înscrierile continuă.

UPDATE: Sesiunea s-a deschis la ora 10.00. Primul proiect a fost depus după 11 minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

---

Formularul electronic de înscriere la Măsura 3- Granturi pentru investiții va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro în perioada 3 decembrie 2020, ora 10.00 - 29 ianuarie 2021, ora 20.00 - conform Ministerului Economiei.

Procedura de înscriere (extras din procedura de derulare a Măsurii 3):  

5.3. Pentru participarea la măsura “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă (demarată din 15 septembrie), generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta  pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa  documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. Aplicația va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat,  clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.

5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere - plan de investiții, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regasi în front office.
(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere - plan de investiții nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.
(3)  După trimiterea formularului de înscriere - plan de investiții aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe pagina aplicației a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face în ordinea punctajului obținut. Calcularea punctajului planului de investiții se face în timp real şi transparent, conform Anexei 4 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
În maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (4) şi în conformitate cu punctajul obţinut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
Admiterea la finantare se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.

Proiectele vor primi finanțare în funcție de punctele acumulate pe grila de punctaj oficială. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de:

 1. procentul cofinanțării,
 2. valoarea cifrei de afaceri și
 3. ordinea înscrierii aplicației.

Prin Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat de redresare din criza COVID-19, IMM-urile din România, în anumite condiții, vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 50.000-200.000 de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat. Bugetul total al Măsurii 3 este de 550 de milioane de euro, cu tot cu cofinanțarea beneficiarilor.

Firma beneficiară trebuie să asigure cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare.

Aplicanții pot solicita credite pentru cofinanțare și credite-punte pentru implementarea proiectelor, de la banca parteneră pentru care optează în cadrul programului de finanțare.

Procedura de implementare a Măsurii 3 a fost aprobată prin Ordinul ministrului Economiei 3396 /2020 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 bis, de miercuri, 2 decembrie 2020, Partea I.

 • Descarcă de AICI procedura finală, modelul de plan de investiții, lista codurilor CAEN eligibile și alte documente necesare.

 • Descarcă de AICI Schema de ajutor de stat, Soldul operațiunilor de comerț de la INS și alte documente utile.

 

Procedura Masura3 -28 Noiembrie 2020 by Claudiu on Scribd

Măsura 3 - condiții la granturile de investiții

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile trebuie să îndeplinească p serie de condiții, printre care:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Lista domeniilor CAEN eligibile (anexa 3 din OUG 130/2020:

Domenii de Activitate Eligibile in Cadrul Masurii 3 GRANT PENTRU INVESTITII in ACTIVITATI PRODUCTI by Claudiu on Scribd

Măsura 3 - cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli, în mare:

- cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

- cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

- cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității

Cheltuielile eligibile de consultanță la proiect, în limita a maximum 10.000 lei, includ:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul  managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

Grila de punctaj la Măsura 3 cu indicatorul RIR

Așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro, grila aplicabilă la Măsura 3, la această primă sesiune de înscrieri este cea din Ordonanța de urgență 130/2020, modificată prin OUG 174/2020. Reamintim că Guvernul a suspendat temporar aplicarea Legii 220/2020 (care ar fi modificat grila de punctaj).

Criteriile de Selectie La Finantare Ale Proiectelor de Investitii Aferente Masurii 3 by Claudiu on Scribd

----

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
29366
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
silvius
N
Referitor la depunerea unei cereri de finantare aferente Masurii 3 am doua intrebari:
1. Avand in vedere fereastra de timp alocata depunerii, se vor putea depune solicitari si in luna ianuarie 2021. In aceste conditii se vor lua in calcul indicatorii financiari aferenti anului 2020 pentru calculul factorului 3 de punctaj (raportul dintre cuantumul grantului si profitul operational inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare)?
2. In calcului punctajului pentru acelasi criteriu de evaluare (criteriul 3) prin cuantumul grantului solicitat se intelege valoarea totala a proiectului (cuprinzand aici si cofinantarea) sau doar valoarea solicitata pentru finantare nerambursabila?
Multumesc !
poza de profil
De ce
nu merge?
Se iau in considerare doar indicatorii de la 31.12.2019.
poza de profil
De ce
nu merge?
Cuantumul grantului solicitat = finantarea nerambursabila
poza de profil
Răzvan
Efu
De măsura 2 ce se mai aude ? Probabil nimic noi sub soare
poza de profil
Florin
A.
De măsură 2 cred ca au uitat ! Au trecut acuși 2 luni de când am aplicat !
Te mint pe fata la televizor ! A primit cineva măcar contractul ?
poza de profil
Filip
One
poza de profil
Filip
One
Eu nu am auzit pe cineva sa fi primit contractul la masura 2...
poza de profil
Răzvan
Efu
Eu cu atât mai puțin
poza de profil
De ce
nu merge?
Serviciile de consultanta aferente derularii procedurilor de achizitie intra tot in plafonul de 10.000 lei stabilit pentru serviciile de Consultanță si nu separat asa cum a fost precizat in cadrul acestui webinar.
poza de profil
De ce
nu merge?
Era fain un webinar cu cineva din Minister către care să putem adresa întrebari și care să poată să vină cu răspunsuri pertinente. Cce ați făcut aici este doar un exercițiu de marketing în favoarea unei firme private. Sunt câteva lucruri neclare în procedură + câteva erori de funcționare în platformă care ar trebui să vedem în cât timp se remediază.
poza de profil
De ce
nu merge?
Încă o observație, contrar celor spuse în cadrul webinar-ului - Francizele sunt eligibile
poza de profil
Dan
G
Țeapa cu masura 2 se va repeta și la masura 3?
Luni pe 30 nov am trimis oamenii acasa. GATA!!! Am decis sa renuntam la orice ajutor de guvern si am hotarat sa inchidem. Mutam toata activitatea in Olanda si speram sa o punem pe picioare pana in primavara.
Acesti ministri si-au aratat limitele de competenta. In Olanda, UK, Germania firmele au primit ajutoarele din luna MAI!!!!!
Pe 6 decembrie 32 de familii vor vota sigur impotriva. Plus prietenii lor.
poza de profil
Filip
One
Da, cam atata s-a putut si la noi. La sfarsitul lui decembrie inchidem si noi. 20 de oameni mai avem. Si multe datorii. Din martie asteptam salvarea care nu vine nici in decembrie. Ce tara de cacat...
poza de profil
Răzvan
Efu
Ti-e sila pur și simplu, nu mai rămâne nimic de zis
poza de profil
Cristian
Cristian
Observ ca unul din criteriile de departajare este valoarea cifrei de afaceri, dar nu s-a explicat cum se va aplica. Va avea prioritate cifra de afaceri mai mare sau cifra de afaceri mai mica?
poza de profil
Alexandru
Munteanu
Referitor la depunerea cererii de finatatre pe Masura 3, va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea intrebareȘ
Pot achizitina o casa de vacanta care este situata intr-o zona turistica si sa o transform in restaurant, este eligibila achizitia casei de vacanta?
Multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri