Claudiu Zamfir

Granturi IMM 2023: Câte 15.000-200.000 EUR pentru digitalizarea firmelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

fonduri-calculator-dreamstime.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Centru vor putea obține noi granturi de câte 15.000-200.000 EUR pentru a-și cumpăra laptopuri și alte echipamente IT, softuri sau cursuri TIC pentru angajați, printr-o nouă schemă de digitalizare a IMM, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat recent forma consolidată a  Ghidului solicitantului pentru schema de finanțare 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, din cadrul PR Centru 2021-2027.

Conform calendarului PR Centru, apelul de proiecte ar urma să se deschidă în octombrie 2023, firmele beneficiare urmând să depună cererile de finanțare în noul sistem electronic MySMIS2021. Până atunci, ghidul se mai poate modifica.

Atenție! Linia de finanțare din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 seamănă dar este separată de Programul pentru Digitalizarea IMM, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care se fac înscrieri din 15 februarie până pe 30 iunie 2023.

La finanțarea PR Centru pentru „întreprinderi digitale pentru o economie avansată”, cele 6 județe eligibile sunt:

 • Alba,
 • Brașov,
 • Covasna,
 • Harghita,
 • Mureș,
 • Sibiu.

Antreprenorii de aici vor avea la dispoziție un buget total de 32 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Din acești bani firmele eligibile vor putea obține ajutoare de minimis de câte 15.000-200.000 EUR fiecare, pentru a face investiții în digitalizarea activității. Antreprenorul trebuie să asigure și el măcar 10% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect.

Ajutoare de digitalizare IMM în regiunea Centru: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Beneficiarii finanțării pentru digitalizare în regiunea centru trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, cumulate, din care amintim:

 1. Beneficiarii sunt firme din Regiunea Centru. Zona vizată apelul de proiecte trebuie să fie situată în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Microîntreprinderile (max. 9 angajați) vor putea investi doar în mediul urban, iar firmele mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) vor putea investi și în mediul urban și în mediul rural.
 2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019.
 3. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022. Chiar dacă solicitantul nu a înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare, acest criteriu de eligibilitate este considerat îndeplinit în condițiile în care solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul 2019. Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate)
 4. Condiția privind personalul:
 • a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

sau

 • b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Fonduri europene în regiunea Centru: Lista codurilor CAEN eligibile

PR Centru finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile, enumerate în Anexa 1 la Ghidul solicitantului și numai dacă solicitantul activează în unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.

Anexa 1 la Ghid, privind domeniile în care se pot face investițiile de digitalizare, cuprinde 225 de coduri CAEN non-IT, din care enumerăm numai o mică parte:

 • Hoteluri şi alte facilități de cazare similar 5510
 • Activități de întreținere corporală 9604
 • Activități fotografice 7420
 • Întreținerea si repararea autovehiculelor 4520
 • Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120
 • Fabricarea articolelor de feronerie 2572
 • Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107
 • Producția de țesături 1320
 • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419
 • Fabricarea încălțămintei 1520
 • Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109
 • Activități de arhitectura 7111
 • Activități de asistență stomatologică 8623
 • Activități de asistență medicală specializată 8622

Cealaltă condiție, cumulată, este ca solicitantul să activeze în unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027:

 1. Automotive & Mecatronică
 2. Industria Aeronautică
 3. Agroalimentar (Agrofood)
 4. Silvicultură, prelucrarea lemnului, mobilier
 5. Industria ușoară
 6. IT& Industrii creative
 7. Sănătate
 8. Mediul construit sustenabil
 9. Turism

Finanțări pentru digitalizarea IMM: cheltuieli eligibile

Ghidul solicitantului (consolidat) cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile pentru digitalizarea activității firmelor non-IT, din care amintim o parte:

1. Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

 • sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;
 • sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);
 • tehnologii blockchain;
 • tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
 • sisteme/soluții de administrare a spațiilor - pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;
 • software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;
 • software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);
 • sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);
 • alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului

2. Echipamente IT:

 • dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente e-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,
 • echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într- un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;
 • orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

3. Cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

4. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi.

5. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului. Valoarea investițiilor în instruirea angajaților nu poate depăși 5.000 euro/proiect.

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului. Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile în limita a 5% din cheltuielile pentru activitatea de bază.

Anunțuri mass-media în proiectele europene PR Centru

O cheltuială obligatorie, dar eligibilă din grantul acordat în Programul Regiunea Centru 2021-2027 este cea cu serviciile pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Manualul de identitate vizuală pentru PR Centru 2021-2027.

Plafonul maxim de cheltuieli pentru aceste servicii este de 7.500 lei, fără TVA

Conform ghidului solicitantului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă la începutul și la finalizarea proiectului pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru public.

Reamintim că StartupCafe.ro, site mass-media cu 8 ani de experiență în presa economică românească, publică anunțurile/comunicatele necesare în proiectele europene. Oferta noastră completă, în secțiunea Anunțuri Proiecte Europene:

150 EUR fără TVA/anunț. 

Anunțurile se publică pe website-ul StartupCafe.ro (cca. 500.000 afișări pe lună, conform auditului BRAT) și pe pagina de Facebook a StartupCafe (o comunitate antreprenorială cu aproape 60.000 de urmăritori).

Comenzi la: contact@smilemedia.ro

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
6903
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri