Claudiu Zamfir

Fondurile europene de relansare- dobânzile și comisioanele maxime la creditele-punte

Thumbnail

Ministerul Economiei au dat termen băncilor din România să se înscrie ca parteneri la impelmentarea fondurilor europene de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mojlocii, PFA și alți beneficiari, stabilind și dobânzile și comisioanele maxime la creditele-punte aferente alocaţiei financiare nerambursabile, respectiv valorii eligibile a cheltuielilor aprobate după caz.

În principal, băncile partenere sunt chemate să deschidă un cont de tranzit pentru finanțările nerambursabile care vor fi acordate beneficiarilor conform ordonanței de urgență 130/2020 - cele trei măsuri de fonduri europene în valoare totală de 1 miliard de euro prin Programul Operațional Competitivitate: microgranturi de 2.000 de euro, granturi de capital de lucru de 2000-150.000 euro, granturi pentru investiții de 50.000-200.000 euro fiecare. De asemenea, băncile partenere vor acorda beneficiarilor finali credite-punte, acolo unde va fi cazul, la valoarea ajutorului de stat nerambursabil, respectiv a cheltuielilor eligibile.

Conform anunțului de parteneriat în vederea implementării celor trei măsuri băncile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe pentru a deveni partenere:

 •     să respecte prevederile prevederile OUG nr130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
 •     să prezinte MEEMA oferta de parteneriat până la data de 18.09.2020 ora 17.00;
 •     să semneze cu MEEMA Convenţia de colaborare în maxim 5 zile de la selectare;
 •     să aibă cel puţin câte o sucursală în fiecare judeţ;
 •     să aibă convenţie cu unul dintre fondurile de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii;
 •     să deschidă un cont de tranzit în care MEEMA/AIMMAIPE să poată vira alocaţia financiară nerambursabilă iar pentru plățile către beneficiari să deschidă conturi analitice aferente fiecărei AIMMAIPE;
 •     să faciliteze deschiderea de conturi dedicate de către aplicanții măsurilor instituite de OUG 130/2020;
 •     să acorde din conturile analitice aferente contului de tranzit tuturor beneficiarilor alocaţia financiară nerambursabilă în baza acordurilor de utilizare/contractelor de finanțare emise de MEEMA/AIMMAIPE;
 •     să acorde, în funcție de criteriile băncii, beneficiarilor un credit punte aferent alocaţiei financiare nerambursabile, respectiv valorii eligibile a cheltuielilor aprobate în condiţiile specificate mai jos;
 •     să efectueze în baza acordului de finanțare/contractului vizite de certificare a cheltuielilor la fața locului sau on-line pentru cazul în care se va aproba o procedură în acest sens, pentru beneficiarii măsurii 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor și să întocmească procese verbale de certificare a cheltuielilor pe care să le încarce în aplicația informatică.

Selecţia instituţiei de credit se va face în funcţie de îndeplinirea cerinţelor de mai sus şi de următoarele criterii:

 •     dobânda la credit: Robor la 3 luni + maxim 3% pe an;
 •     comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 •     comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului;
 •     alte comisioane: max 1% din valoarea creditului;
 •     garanţii: bunurile / echipamentele achiziţionate în cadrul programului și după caz, în completare, fonduri de garantare. În cazuri excepționale vor fi solicitate și alte tipuri de garanții, însă acestea vor trebui specificate în oferta instituției de credit.
 •     perioada de analiză și soluționare a creditului punte maxim 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de solicitare a creditului.

Selecţia instituţiei/instituțiilor de credit se va face în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de oferte.

Va/vor fi selectată/selectate oferta/ofertele cea/cele mai avantajoasă/avantajoase pentru beneficiarii schemelor de ajutor din punct de vedere al criteriilor pentru acordarea creditului punte - precizează Ministerul Economiei.

Prin urmare selecţia se va face funcţie de modul în care oferta de parteneriat va răspunde specificului programului şi va oferi condiţii avantajoase de creditare participanţilor la program.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
2623
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri