Claudiu Zamfir

Interes mare pentru fondurile UE de max. 500.000 EUR: 1906 firme s-au înscris la Acțiunea POC 4.1.1 Bis până la finalul sesiunii

fonduri actiunea 411 bis

Un număr de 1906 aplicanți s-au înscris pentru șansa de a primi granturi IMM de câte 50.000-500.000 EUR în cadrul Acțiunii 4.1.1 Bis, pentru retehnologizarea firmelor din sectoarele construcțiilor și industriei alimentare.

În cadrul sesiunii de depunere a proiectelor în sistemul electronic de granturi IMM Recover, în perioada 25-31 octombrie 2022, au fost depuse 1448 de proiecte pentru retehnilogizarea firmelor de construcții și 458 pentru industria alimentară.

Cele mai multe proiecte au fost depuse luni, 31 octombrie, în ultima zi de înscrieri: 870 pentru domeniul cosntrucțiilor și 303 pentru industria alimentară. S-au depus proiecte până în ultimul moment. La sectorul alimentar, ultima firmă a reușit sp aplice la ora 23.59, iar la construcții, ultimul proiect a fost depus la ora 23.58, în condițiile în care termenul a fost ora 23.59.59.

Dacă toate aceste proiecte ar solicita suma maximă, de 500.000 de euro, ar însuma un necesar de 953 de milioane de euro, mult peste bugetul alocat Acțiunii POC 4.1.1 Bis.

Consultă AICI listele complete cu toți aplicanții la cele două apeluri POC 4.1.1 Bis.

Reamintim că bugetul total alocat Acțiunii POC 4.1.1 Bis este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro fonduri UE (prin facilitatea FEDR-REACT EU) și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se vor putea deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Granturile se vor acorda pentru investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, destinate retehnologizării:

  •         sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
  •         au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021;
  •         cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Anunțuri/comunicate mass-media în proiectele europene POC 4.1.1 Bis

Specific proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, și la Acțiunea 4.1.1 POC Bis beneficiarii de fonduri nerambursabile vor avea obligația să publice în mass media anunțuri/comunicate de presă.

În Anexa 3 la Contractul de finanțare sunt prevăzute „Măsurile de informare, comunicare și publicitate”:

  • „Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.
  • La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site)anunţuri sau comunicate de presă.
  • Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.
  • Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

De asemenea, capitolul 9 al Ghidului solicitantului prevede:

„Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii”.

Reamintim că StartupCafe.ro, publicație online cu experiență de peste 7 ani în presa economică, oferă beneficiarilor de fonduri europene serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor de presă.

Preț: 150 EUR (fără TVA)/ anunț.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Consultă oferta noastră completă în secțiunea Anunțuri: Proiecte Europene de pe StartupCafe.ro.

 

 

Parallax

Vizualizari
4368
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri