Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR/proiect, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea - perioada de înscrieri online

bani-euro-dreamstime.

REMINDER: Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) cu afaceri diverse, de la IT și săli de fitness până la hoteluri și cabinete medicale, pot obține granturi de câte 200.000-1,5 milioane EUR, pentru investiții în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, într-un apel de proiecte care urmează să se deschidă în luna aprilie 2024, în cadrul Programului Regional (REGIO) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, finanțat din fonduri europene.

Am mai scris pe StartupCafe despre aceste fonduri europene, iar între timp Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) SV a publicat varianta finală a Ghidului solicitantului cu anexe, pentru apelul de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1 - Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri.

Pe scurt, finanțarea se adresează microîntreprinderilor (sub 10 salariați) care investesc în mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane, precum și întreprinderilor mici (10-49 salariați) și mijlocii (50-249 salariați) care investesc în mediul urban sau rural, în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia:

 •     Dolj,
 •     Gorj,
 •     Mehedinți,
 •     Olt,
 •     Vâlcea.

Firmele interesate vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 2 aprilie ora 12:00 - 2 mai 2024 ora 12:00.

Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 79.968.823 euro, cu posibilitatea supracontractării.

Din acești bani, firmele care vor fi selectate vor putea accesa granturi de câte 200.000-1,5 milioane EUR pe proiect.

Sprijinul nerambursabil se acordă sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat regional.

Partea de ajutor de minimis este de maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 200.000 EUR. Intensitatea ajutorului de minimis este de 100%, adică antreprenorul nu mai trebuie să aducă aport propriu la cheltuielile eligibile aferente acestui tip de sprijin.

Pentru componenta de ajutor de stat regional beneficiarul trebuie să contribuie la cheltuileile eligibile aferente cu:

 •  minimum 25% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • minimum 30% pentru intrepdinderi mijlocii.

Condiții de eligibilitate - ajutoare pentru firme care investesc în Oltenia

Un beneficiar  al acestor ajutoare trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. Solicitantul este societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 și care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau a întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural.

2. În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

3. Încadrarea ca IMM:

 • microîntreprinderile - au mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderile mici - au mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderile mijlocii - au mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

4. Numărul minim de angajați:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

sau

 • Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

5. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia:

 • în mediul urban și rural pentru solicitanților de tip întreprindere mică sau mijlocie
 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) în cazul solicitanților de tip microîntreprindere.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), în regiunea Sud Vest Oltenia, conform certificatului constatator ONRC.

6. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;

7. Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0);

8. O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2023.

Lista codurilor CAEN eligibile la ajutoarele pentru inevstiții IMM în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Anexa IV la ghidul solicitantului cuprinde sute de coduri CAEN eligibile la finanțare, din care enumerăm câteva, populare în rândul antreprenorilor:

 • 6201    Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 4520    Intretinerea si repararea autovehiculelor
 • 9313 Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9604    Activități de intretinere corporala
 • 8623    Activități de asistenta stomatologica
 • 8622    Activități de asistenta medicala specializata
 • 7420    Activităţi fotografice
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1032    Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 • 1061    Fabricarea produselor de morarit
 • 1071    Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1392    Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare - sunt eligibile doar pentru investitiile propuse în stațiunile turistice sau în zonele cu potențial turistic.

Simpla mentionare a codului CAEN nu implică faptul că activitatea respectivă corespunde unui anumit domeniu eligibil. Este necesară o justificare temeinică a corelării codului CAEN aferent activității propuse prin proiectul pentru care se solicită ajutor de stat/minimis cu domeniile identificate ca fiind eligibile. Această justificare se va realiza în cadrul Planului de afaceri, asocierea activității cu codul CAEN fiind responsabilitatea solicitantului.

Cheltuieli eligibile la fondurile IMM SV Oltenia 2024

Ghidul solicitantului cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile la finanțare, printre care:

 • Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente - exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază, devieri de cursuri de apă.
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc
 • Proiectare și inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție.
 • Consultanță.
 • Construcții și instalații: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (de ex: reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare).
 • Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar;
 • Cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute.
 • Cheltuieli cu activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant etc.)
 • Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.
Parallax

Vizualizari
6002
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri