Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: Microgranturile și granturile de 5.000-120.000 EUR publicate în Monitorul Oficial. Descarcă OUG 61/2022, cu condițiile de finanțare și Lista codurilor CAEN

Thumbnail

Guvernul a operat unele modificări la microgranturile și granturile de capital de lucru de câte 5.000-120.000 de euro pentru fermieri și antreprenori din sectorul agro-alimentar comparativ cu propunerile inițiale de la ministerul de resort, conform Ordonanței de urgență 61/2022, care cuprinde și lista finală a codurilor CAEN eligibile.

Vorbim despre schema de ajutare de stat COVID-19, în valoare totală de 300 de  milioane de euro, prin care SRL-urile, PFA-urile, întreprinderile individuale și familiale din sectorul agro-alimentar vor primi ajutoare nerambursabile de câte 5.000-120.000 de euro.

În forma firnală a OUG 61/2022, publicată vineri seara în Monitorul Oficial, Guvernul a operat unele modificări

Așa cum am relatat deja pe StartupCafe, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, inițiatorul schemei, guvernanții au stabilit deja și data înscrierilor:

 •     26 mai 2022 - Măsura 2, granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii. Buget total: 250 milioane euro. Aproximativ 10.000 de beneficiari ar urma să aibă măsura. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).
 •     27 mai 2022 - Măsura 1 , microgranturi de câte 5.000 de euro pentru SRL fără angajați la 31 decembrie 2019, precum și pentru PFA, II, IF din sectoarele eligibile. Bugetul msăurii este de 50 de milioane de euro, bani care ajung pentru 10.000 de beneficiari. Aici Ministerul Agriculturii este cel care administrează măsura, potrivit lui Boloș. Inițial, în proiectul de OUG, și la Măsura 1 tot MAT figura ca implementator.

Înscrierile se vor face pe platforma IMM Recover pentru ambele măsuri.

În OUG 61/2022, principalele modificări față de proiectul de ordonanță publicat inițial de MIPE sunt următoarele:

La Microgranturile de 5.000 euro:

 • Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activitățile/subactivitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare.
 • Au fost introdus ca implementatori Ministerul Agriculturii (MADR), în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ministerul Agriculturii, în parteneriat cu APIA, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii ajutorului de stat de tip microgrant în termen de maximum 15 zile calendaristice de la alimentarea contului și aprobarea plății.
 • S-a schimbat data limită de 1 februarie 2020 până la care PFA, II, IF trebuia să fi desfășurat activitate curentă/operațională. Astfel, toți solicitanții de microgrant trebuie să fi desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019.

La grantuile de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro:

 • Condiție de eligibilitate: codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.
 • S-au modificat pragurile cifrei de afaceri pentru care se stabilește valoarea grantului acordat, astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

 • Ministerul Antreprenoriatului și Agențiile sale pentru IMM (AIPPIMM) rămân implementatori. Băncile partenere de la granturile COVID pentru IMM deschise în anul 2020 (prin OUG 130/2020) rămân mai departe bănci partere și la granturile de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar și nu se va face o nouă sesiune de selectare a băncilor.  MAT va încheia acte adiționale la convențiile de colaborare cu băncile selectate pentru implementarea măsurilor stipulate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru.

La ambele măsuri:

 • La ambele măsuri de sprijin, cursul de schimb valutar utilizat este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.
 • De asemenea, la cheltuielile eligibile din microgrant și din grant, pe lângă plata datoriilor către bugetul statului, s-au introdus și datoriile către bugetele locale.
 • Beneficiarii pot utiliza granturile și microgranturile pentru susținerea cheltuielilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020.
 • Fondurile aferente măsurilor de sprijin se plătesc după verificarea condițiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiția încadrării în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.

Lista finală a Codurilor CAEN eligibile la schema de finanțare pentru sectorul agroalimentar, 2022 (anexa la OUG):

Secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit
0111 — Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 — Cultivarea orezului
0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0116 — Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 — Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 — Cultivarea strugurilor
0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
0125 — Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 — Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 — Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 — Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 — Cultivarea altor plante permanente
0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141 — Creșterea bovinelor de lapte
0142 — Creșterea altor bovine
0143 — Creșterea cailor și a altor cabaline
0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor
0146 — Creșterea porcinelor
0147 — Creșterea păsărilor
0149 — Creșterea altor animale
0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 — Activități după recoltare
0164 — Pregătirea semințelor
0311 — Pescuitul maritim
0312 — Pescuitul în ape dulci
0321 — Acvacultura maritimă
0322 — Acvacultura în ape dulci

Secțiunea C — Industria prelucrătoare
10 — Industria alimentară
1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 — Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 — Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 — Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 — Fabricarea înghețatei
1061 — Fabricarea produselor de morărit
1062 — Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 — Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 — Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
1081 — Fabricarea zahărului
1082 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 — Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 — Fabricarea condimentelor ingredientelor
1085 — Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 — Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1106 — Fabricarea malțului
1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1721 — Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.

Descarcă de AICI OUG 61/2022, privin schema de microgranturi și granturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar.

RECAPITULARE: Reamintim că bugetul schemei de 300 milioane euro se va împărți în 2 tipuri de ajutoare:

 • 1. Microgranturi de câte 5.000 de euro pentru firme, PFA, II

Un buget de 50 de milioane de euro va fi alocat microgranturilor de capital de lucru de câte 5.000 de euro fiecare.
Beneficiarii de microgranturi vor fi:

 • întreprinderile mici și mijlocii Iinclusiv ( micro) care NU au avut salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.
 • persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,  astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Condiții de eligibilitate la microgranturi 2022:

 • solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. prin excepție, la  solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri.
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • Au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în lista din anexa la OUG (de mai sus).

Microgranturi 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii de microgranturi de câte 5.000 de euro vor putea să facă o serie de cheltuieli eligibile cu acești bani:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

 

 • 2. Granturi de capital de lucru de câte 5.000 - 120.000 euro

Un buget de 250 de milioane de euro va fi alocat pentru granturi de capital de lucru cu valori de câte 5.000-120.000 de euro fiecare.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Condiții de eligibilitate la granturile de capital de lucru

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
 • Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.

Granturi de max. 120.000 EUR - cheltuieli eligibile

Beneficiarii  vor putea folosi granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, pentru următoarele tipuri de cheltuieli :

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.
Parallax

Vizualizari
43792
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri