Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: Noi granturi COVID, de câte 5.000-120.000 EUR pentru afaceri în agricultură și industrie alimentară (proiect oficial)

Thumbnail

Afacerile agricole și alimentare românești, organizate ca microîntreprinderi, firme mici și mijlocii (IMM), PFA, întreprinderi individuale și alte forme juridice, vor putea obține granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro printr-o nouă schemă de finanțare din fonduri europene, inițiată vineri de stat, printr-un proiect de ordonanță de urgență (vezi la final lista condurilor CAEN eligibile).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut proiectul de OUG și va fi finanțator al schemei de ajutoare de stat, care va fi implementată de Ministerul Antreprenoriatului și  Turismului, ca administrator de grant. 15.000 de fermieri vrea statul să finanțeze acum.

Sunt bani mulți în joc: 300 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, dar și din bugetul de stat. Problema este că beneficiarii trebuie selectați și trebuie încheiate contractele de finanțare până pe 30 iunie 2022, cât ține actualul cadrul temporar COVID de ajutoare de stat al Uniunii Europene. Șiasta pentru că sunt ajutoare de stat pentru firme afecatte de criza COVID.

Aceste ajutoare propuse seamănă cu schema COVID-19 lansată prin OUG 130/2020, aflată și acum în implementare. Deosebirea este că de data aceasta sunt țintite afacerile din domeniile agriculturii, pisciculturii, acvaculturii, industriei alimentare.

Solicitanții se vor putea înscrie tot prin IMM Recover, vechiul portal de granturi IMM gestionat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și de Serviciul de Telecomunicații Speciale (ca implementator tehnic). Bine, până atunci, mai e nevoie ca Guvernul să adopte ordonanța de urgență, să o publice la Monitorul Oficial, pe urmă MAT să facă procedurile de implementare ale celor două măsuri de sprijin și să dea drumul la finanțare.

Bugetul de 300 milioane euro se va împărți în 2 tipuri de ajutoare:

 • 1. Microgranturi de câte 5.000 de euro pentru firme, PFA, II

Un buget de 50 de milioane de euro va fi alocat microgranturilor de capital de lucru de câte 5.000 de euro fiecare.
Beneficiarii de microgranturi vor fi:

 • întreprinderile mici și mijlocii Iinclusiv ( micro) care NU au avut salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.
 • persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,  astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Condiții de eligibilitate la microgranturi 2022:

 • solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. prin excepție, la  solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri.
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • Au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în lista de la finalul articolului.

Microgranturi 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii de microgranturi de câte 5.000 de euro vor putea să facă o serie de cheltuieli eligibile cu acești bani:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

 

 • 2. Granturi de capital de lucru de câte 5.000 - 120.000 euro

Un buget de 250 de milioane de euro va fi alocat pentru granturi de capital de lucru cu valori de câte 5.000-120.000 de euro fiecare.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului va fi de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Condiții de eligibilitate la granturile de capital de lucru

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Granturi de max. 120.000 EUR - cheltuieli eligibile

Beneficiarii  vor putea folosi granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, pentru următoarele tipuri de cheltuieli :

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

 

LISTA domeniilor de activitate eligibile

A - Agricultură, silvicultură și pescuit
01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe
011 - Cultivarea plantelor nepermanente
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
014 - Creșterea animalelor
0141 - Creșterea bovinelor de lapte
0142 - Creșterea altor bovine
0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline
0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor
0146 - Creșterea porcinelor
0147 - Creșterea pasarilor
0149 - Creșterea altor animale
015 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
016 - Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregatirea semințelor
03 - Pescuitul și acvacultura
031 - Pescuitul
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul in ape dulci
032 - Acvacultura
0321 - Acvacultura maritima
0322 - Acvacultura in ape dulci

10 - Industria alimentară
101 - Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
1011 - Prelucrarea si conservarea carnii
1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
102 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
104 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
105 - Fabricarea produselor lactate
1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 - Fabricarea inghetatei
106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
1061 - Fabricarea produselor de morarit
1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
108 - Fabricarea altor produse alimentare
1081 - Fabricarea zaharului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
11 - Fabricarea băuturilor
110 - Fabricarea băuturilor
1106 - Fabricarea maltului
1107 - Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

172 - Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721 - Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

Descarcă de AICI proiectul focial de OUG privind noile granturi. Poți să trimiți la MIPE și propunerile tale privind aceste ajutoare de stat, ai la dispoziție 10 zile.

Poți descărca proiectul de OUG și de AICI, în format PDF.

Parallax

Vizualizari
34691
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Mariana
Mic
Rog daca se poate o clarificare :conform proiect conditie de participare
'au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare', daca proiectul se depune in 2022 se refera la cifra de afaceri din 2021? Multumesc !
poza de profil
Ami
Kneipp-Molnar
poza de profil
Catalin
Popescu
poza de profil
Ami
Kneipp-Molnar
Se refera la anul 2019, avand in vedere ca la Art.5 din OUG proiect scrie: a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.
poza de profil
Catalin
Popescu
Am cifra de afaceri de peste 5000 de euro la 31.12.2019, cod caen principal 0149 cresterea altor animale, dar cifra de afaceri aferenta codului principal 0149 este sub 5000 de euro. Pot accesa in aceste conditii micrograntul? este persoana juridica

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri