Claudiu Zamfir

Condiții la fonduri UE 2022: Microgranturi de 5.000 EUR pentru SRL, PFA, II, IF din sectorul agro-alimentar (procedura propusă)

Thumbnail

Marți, 17 mai 2022 a apărut proiectul de procedură cu toate condițiile de accesare a microgranturilor de câte 5.000 de euro de la Măsura 1 a schemei de ajutoare de stat COVID-19 pentru IMM-uri, în baza noii ordonanțe de urgență 61/2022, prin care se vor stabili condițiile în care vor putea accesa fondurile europene SRL-urile, PFA-urile, întreprindeirle individuale și familiale din sectorul agro-alimentar.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat propunerea oficială de procedură la Măsura 1 - 2022, însă calendarul de propus nu se încadrează în termenul de 27 mai 2022, de lansare a sesiunii de înscrieri, anunțat anterior de minstrul Fondurilor UE, Marcel Boloș.

Pentru procedura de implementare se prevede un termen de 10 zile pentru dezbaterea publică, deci din start ajungem în 28 mai cu definitivarea procedurii. „Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: cabinet.moise@madr.ro” - a anunțat marți, 17 mai, MADR.

Oamenii trebuie să-și facă cont cu parolă de utilizator (dacă nu au deja) pe portalul de granturi IMM Recover (etapa I de înscrieri). Aceasta este Etapa 1 - de creare profil, user şi parolă - în care aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF.

Apoi începe Etapa 2 - înscrierea propriu-zisă, în care solicitanții vor cere granturile de câte 5.000 euro, prin portalul online IMM Recover.

Conform procedurii propuse marți, MADR și APIA trebuie să dea în prealabil un anunț oficial și abia după 3 zile începe înscrierea propriu-zisă. Dacă facem socoteala, sesiunea ar trebui să se deschidă pe 31 mai sau 1 iunie chiar. Dar, repetăm, data de 27 mai a fost menționată de ministrul fondurilor UE, Marcel Boloș, pentru lansarea apelului de proiecte.

Aplicația electronică de înscriere va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile calendaristicede la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, conform procedurii propuse.

Atenție însă că este un apel de tipul primul venit-primul servit, iar bugetul ajunge pentru numai 10.000 de beneficiari. Prin urmare, este posibil să se epuizeze mult mai repede decât perioada de 5 zile dată pentru înscrieri. De remarcat că solicitanții eligibili NU vor putea aplica și la Măsura 1 și la Măsura 2 ale acestei scheme de finanțare, prin OUG 61/2022. Conform ambelor proiecte de procedură, cine aplică la Măsura 2 nu mai poate aplica la Măsura 1 și viceversa.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. „Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene” - mai prevede proiectul de procedură.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 și sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro afferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Microgranturi de 5.000 EUR - beneficiari eligibili

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

Măsura 1-2022: condiții de eligibilitate a solicitanților

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 • a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b)din OUG nr.61/2022.
 • c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
 • e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
 • f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
 • g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
 • h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Alte condiții pentru beneficiari:

 • Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial vor primi decizie de respingere.
 • Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

Microgranturi 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Alte condiții privind cheltuielile:

 • Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
 • Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, doar dacă este nerecuperabilă.
 • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
 • Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri
 • NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
 • In cadrul acestei măsuri, NU fac parte din categoria Capital de lucru și NU sunt eligibile a fi decontate  din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de  transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

Descarcă de AICI proiectul de procedură pentru Măsura 1-2022. 

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
18073
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri