Claudiu Zamfir

Fonduri europene de 50.000 Euro pentru tineri fermieri: Perioada oficială de depunere a cererilor

Thumbnail

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți perioada oficială în care tinerii fermieri pot depune online cererile de finanțare pentru fondurile europene de 40.000 sau 50.000 de euro fiecare, în cadrul submăsurii 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2020, se va face on-line pe site-ul oficial al AFIR, în perioada 15 iulie, ora 09:00 - 15 octombrie 2020, ora 16:00.

Pragul minim de selecție a proiectelor aferente sM 6.1 este de 25 de puncte.

Pragurile lunare sunt următoarele:

 • 90 de puncte (15 iulie – 15 august),
 • 85 de puncte (16 august – 15 septembrie),
 • 25 de puncte (16 septembrie – 15 octombrie)

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Thumbnail

Clic pentru a extinde foto

Fonduri europene tineri fermieri 2020: alocările disponbile

Beneficiarii vor primi fonduri europene de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO .

AICI gasiți un calculator al producției standard - SO (Standard Output)

Banii se dau în 2 tranșe: 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri. Sprijinul se acordă pe o perioadă de maximum 3 ani (sau 5 ani în sectorul pomicol).

Fondurile disponibile sunt de 43.022.207 Euro, din care 20.000.000 Euro pentru tinerii fermieri care provin din diaspora - a menționat AFIR.

Condiții de eligibilitate - tineri fermieri 2020

Pentru a putea primi banii europeni, tinerii fermieri trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • Persoana care va beneficia  trebuie să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii.
 • Beneficiarul trebuie să  dețină competențele și calificările profesionale adecvate și să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
 • Solicitantul are obligaţia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizează. Pentru a se înregistra la APIA, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
 • După caz, solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei vetrei stupinei, deşi terenul care formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

1. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

2. asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează ca fermier (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat din fonduri UE şi-a atins obiectivul strategic.

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată.

Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare.

3 etape ale instalării tânărului fermier:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-măsură.

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă.

 • implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată). o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Ghidul solicitantului și planul de afaceri pot fi consultate mai jos, precum și pe site-ul AFIR (cu toate anexele).

Ghidul solicitantului- Tânărul fermier 2020:

Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_2020-1 by Claudiu on Scribd

 

 

Modelul de plan de afaceri - Tânărul fermier 2020

Plan Afaceri by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
11143
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri