Denisa Crăciun

Finanțări nerambursabile de până la 1 milion Euro pentru drumurile de acces către exploatațiile agricole

Thumbnail

Fermierii pot solicita primăriilor să le repare drumurile de acces către exploatațiile agricole: unitățile administrativ teritoriale pot obține finanțări pentru proiectele de investiții în infrastructura de acces agricolă, suma totală disponibilă fiind de aproape 105 milioane Euro, potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

AFIR, agenție din subordinea Ministerului Agriculturii, a publicat, luni, Ghidul solicitantului pentru obținerea acestui tip de finanțare.

Este vorba despre sprijinul financiar acordat prin submăsura 4.3 – componenta infrastructura de acces agricolă din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Atenție însă, beneficiarii submăsurii sunt unităţile administrativ teritoriale (spre exemplu primăriile) şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei naţionale.

Cererile de finanţare se depun on-line, pe site-ul AFIR, de la momentul lansării sesiunii.

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 Euro pentru un proiect.

Vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

„Submăsura finanţează Investiţiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de acces agricolă.

Sesiunea pentru primirea cererilor de finanţare se va desfăşura on-line în intervalul 28 octombrie 2021, ora 9.00 – 27 ianuarie 2022, ora 16.00", conform AFIR.

O condiție pentru a putea primi finanțarea este ca investiția să fie racordată la un drum existent.

De asemenea, solicitanții trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de administrare a terenului pe care se realizează investiția.

 

Alte informații utile despre Ghidul Solicitantului, submăsura 4.3

Modificările aduse Ghidului solicitantului pentru sesiunea din 2021 au ca scop alinierea la noile prevederi din legislaţia naţională şi europeană, dar şi simplificarea procedurii de depunere a Cererilor de finanţare.

  • Solicitanții trebuie să facă dovada, la depunerea Cererii de finanţare, că au demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului. În acest sens, prin Declaraţie pe propria răspundere solicitantul se angajează că va depune, la contractare, documentul final emis de autoritatea teritorială competentă de protecţia mediului.

  • Tot în conformitate cu noile prevederi din HG 226/2015 s-a prevăzut posibilitatea de a prelungi durata de execuţie a contractului de finanţare doar în cazul în care au fost efectuate plăţi de minimum 45% din valoarea ajutorului public nerambursabil contractat.

  • Este prevăzută, de asemenea, posibilitatea de prelungire a termenului pentru depunerea cererii pentru prima tranşă de plată (de 6/ 12 luni) cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor aferente menţionate în contractul de finanţare.

  • Pentru această sesiune s-a introdus condiţia de eligibilitate care prevede că, în cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul trebuie să prezinte avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării (SIDD DD).

  • Ca urmare a intrării în vigoare a OUG 57/2019 - Codul administrativ, s-au introdus precizări privind inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT), precum  şi modalitatea de actualizare a acestuia.

  • Au fost introduse costuri medii totale pe km de investiţie în funcţie de tipurile de drum, costuri care vor trebui avute în vedere la încadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului per km de investiţie.

  • Este prevăzută şi posibilitatea utilizării de către solicitanţi a semnăturii electronice pentru semnarea documentelor depuse la AFIR.

Detalii privind tipurile de investiţii şi condiţiile specifice accesării de fonduri europene pentru Infrastructura de acces agricolă pot fi consultate gratuit pe site-ul AFIR, Ghidul solicitantului şi anexele aferente acestuia, la secţiunea „Investiţii PNDR”, pagina dedicată submăsurii 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces agricolă.

Parallax

Vizualizari
2607
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri