Claudiu Zamfir

UPDATE: Precizarea ministrului Cadariu după ce STS a anunțat amânarea programului Start-Up Nation 2022

Thumbnail

Inițial, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, spusese că pe data de 17 mai ar urma să lanseze Start-Up Nation 2022, dar acum Serviciul de Telecomuncații Speciale a anunțat, citat de PRO TV, că se va amâna deschiderea programului de finanțare a firmelor la început de drum.

UPDATE: Ministrul Antreprenoriatului și Tursmului, Constantin-Daniel Cadariu, a precizat, luni, într-o declarație transmisă StartupCafe.ro, că motivul amânării Start-Up Nation 2022 îl reprezintă de fapt prioritizarea granturilor de 250 de milioane de euro de la Măsura 2 a schemei de ajutpare de stat COVID-19 prin OUG 61/2022, destinată fermierilor și antreprenorilor din sectorul agroalimentar, finanțată prin fonduri UE, dar care necesită, în prima fază, plăți din bugetul MAT.

„StartUp Nation este un program mult așteptat de către antreprenorii români la început de drum, care stimulează mediului de afaceri și permite creșterea competitivității. Identificarea unor sume din fonduri europene și necesitatea demarării unor măsuri pentru salvgardarea IMM-urilor din agricultură, însă, duce la prioritizarea mecanismelor privind granturile pentru acest sector. Acestă prioritizare presupune o decalare a termenelor anterior anunțate. Îmi doresc ca parteneriatul cu STS să fie din ce în ce mai puternic și să anunțăm, impreună, datele concrete privind optimizarea platformei IMM RECOVER pentru a putea da drumul oficial la StartUp Nation 2022”.

-----

Stirea inițială:

Potrivit unui răspuns pentru ȘtirileProTV dat de STS, care gestionează platforma online de înscrieri la ajutoarele de stat pentru IMM, noua ediție a programului va fi lansată în luna iunie 2022. Potrivit autorităților, „alte programe au devenit prioritare”, mai relatează postul de televiziune. De altfel și luni, premierul Ciucă i-a convocat la Guvern pe cei responsabili de fondurile UE din Planul Național de Redresare și Reziliență, arătând că finanțările IMM sunt prioritare, dar s-a referit la cele din fonduri europene, nu la cele de la bugetul de stat, cum este cazul Start-Up Nation.

„În contextul în care, săptămâna trecută, Comisia Europeană a dat undă verde mai multor măsuri propuse de România pentru implementarea PNRR și a schemelor de ajutor de stat așteptate de IMM-uri, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a solicitat instituțiilor care gestionează implementarea PNRR continuarea dialogului cu experții Comisiei Europene astfel încât România să poată accesa resursele puse la dispoziție în cadrul acestui Plan” - a transmis Guvernul.

Nu STS, ci Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este cel care administrează schema de finanțare Start-Up Nation. Până în ultima clipă au discutat cei de la MAT cu cei de la STS pentru operaționalizarea modului de înscriere la Start-Up Nation 2022, în portalul de granturi IMM Recover.

Data de 17 mai 2022, menționată, în luna aprilie, la Ploiești, de ministrul Cadariu, nu mai poate fi oricum respectată, pentru că procedural, MAT ar trebui să dea mai întâi un anunț oficial pe site-ul său privind lansarea programului și să lase cel puțin 5 zile și abia apoi să deschidă sesiunea efectiv.

„Data de la care este activă a doua etapă de înscriere aferentă celor doi piloni din cadrul Programului Start-up Nation se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis” - prevede proiectul de procedură Start-Up Nation 2022. De altfel, acest proiect de procedură trebuia, la rândul său, aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial, pentru a se putea aplica.

Start-Up Nation 2022 - principalele prevederi

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021  de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora –  20.031.000 lei. Antreprenorii care vin din diaspora pot aplica doar cu firmă deschisă în România, pentru investiții pe teritoriul României, la fel ca aplicanții din România.

Ajutorul financiar maxim care va fi acordat unei firme este de 200.000 de lei, dacă își asumă crearea a minimum 2 noi locuri de muncă full time prin proiect. Aplicanții care își asumă crearea unui singur loc de muncă prin proiect vor putea primi maximum 100.000 de lei.

În ambele cazuri, firma beneficiară trebuie să pună și ea măcar 5% din investiția eligibilă, restul de 95% fiind ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei (sau 100.000, după caz). Antreprenorii vor putea obține și credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului, cu sprijinul băncilor partenere care vor fi selectate în program.

Înscrierile online ar urma să se facă pe portalul de granturi IMM folosit din anul 2020 odată cu ajutoarele de stat COVID. Mai întâi se deschid pre-înscrieri, în care aplicanții își vor face profil de utilizator cu parolă. Apoi, în faza a doua va avea loc înscrerea propriu-zisă în program, cu profilul atribuit. Înscrierea propriu-zisă ar urma să dureze 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Start-Up Nation 2022: Condiții de eligibilitate

Pentru a putea primi fnanțarea Start-Up Nation 2022, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligiblitate, printre care:

 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • Firma este înființată de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • Firma  nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • Solicitanții  nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • Beneficiarul creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare.
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN.
 • Firma este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Această condiție este valabilă și pentru antreprenorii care vin din Diaspora.
 • Aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora trebuie să îndeplinească toate aceste condiții plus dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii. Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la înscriere sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.

Interdicții de finanțare la Start-Up Nation 2022

O serie de firme vor fi excluse de la finanțarea Start-Up Nation:

 • Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;
 • Nu sunt eligibile societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;
 • NU se finanțează nici sistemele de minare/stocare pentru criptomonede.
 • De asemenea, NU se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
 • La fel ca în anii trecuți, nu se finanțează afacerile din agricultură și pescuit și nici cele legate de tutun, alcool, arme etc.

Start-Up Nation 2022: cheltuieli eligibile

Proiectul de procedură prevede o serie întreagă de cheltuieli eligibile, pe care le vor putea face antreprenorii cu banii de la stat:

- Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

- În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

- Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

- Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

- Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

- Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

- În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

- Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice.

- Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

- Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț.

 • Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;
 • Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

- Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică.

 • Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.  
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.
 • Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

- Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;    

- Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

- Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;  

- Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.

 • Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

- Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

În plus, la achiziții trebuie avut grijă și la o serie de restricții și condiționări:

 • Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR). 
 • În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.
 • În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
 • Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
 • Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Start-Up Nation, ediția a treia: grila de punctaj

Grila de punctaj propusă de MAT în urma consultărilor publice favorizează firmele cu activități de producție și industrii creative, firmele care pun cofinanțare proprie mai mare de 15% din cheltuielile eligibile, antreprenorii debutanți și antreprenorii care au făcut cursuri antreprenoriale și IT, pecum și proiectele care cuprind investiții prietenoase cu mediul.

La ediția a treia a Start-Up Nation nu va mai conta foarte mult numprul de locuri de muncă noi, pentru ca antreprenorii să nu mai promită angajări pe care nu le pot susține, cum s-a întâmplat la ediția 2018 a programului. La punctaje egale, primul criteriu de departajare este domeniul de activitate.

Thumbnail

La punctaje egale va prevala

- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
- valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
- data şi ora înscrierii în program.

Parallax

Vizualizari
13268
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Vasile
Catalin
Ati putea sa-mi spuneti daca am o societate fara activitate, la punctul G sunt punctat ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri